Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tiểu Sử Đại Binh Vạn Lý Trường Thành - Ju Bing Chang Cheng Zhuan (2019)]
Trạng thái: [stt/ Tập 40/40 TM+VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 11/01/2024

Nội dung

[stt/ Tập 40/40 TM+VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Tiểu Sử Đại Binh Vạn Lý Trường Thành - Ju Bing Chang Cheng Zhuan (2019)
[/info] [nd] Nhân vật chính của ‘The Great Wall Warrior’ là một con sói được nuôi dưỡng bởi động vật ăn cỏ. Cuộc phiêu lưu bắt đầu với tâm trí trong sáng của anh ấy là trở thành anh hùng có thể giải cứu thế giới khỏi Chiến binh khổng lồ, nhưng anh ấy đã vô tình tham gia vào một kế hoạch lớn nào đó… [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=125b51f8ae9d00b28f5fa75d9bccb50b] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=95e17989c68632a1b5a628d243cc12eb] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=444efeeeb96440d8d131c8e27acb7d68] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3fb639d6ce87e93700a4af2671da997d] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=29e9229bb933e0cc7b36cc83fb3b31ff] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4e309d88b94491a218f22c2d6f6c1bdf] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b4c72e8bd6bce31dac29d3290cf6d6ee] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ba0dcd0479d32e5e128f881e90b37b28] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2306ab500c113567fd43dd5f3f37deab] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7fca291c206ee597e456f2f31d865ae2] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7c04860d3262731e00d602188ffa09ad] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0ae063b0af6313743fd9345ce67b203f] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=607eabbbd6fd57042e7a8142f9038a43] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a2f5b7db4ba9a9c4cb6d16145ec83bd4] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=250c888e1e46ebee61f2d9fbd149da25] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=15931a120bc01ac17c041cdf0dde3772] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=645871975fd365608e61652bcd72b87c] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9da8952e5bcb1913d9ef9497175886eb] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=133fcea745736ee0232b2f3674f9f752] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1e5ee00ba63c69c878864032dc52e40e] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=070bbbbe0425d4fc5ff6a68bbc8552ed] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3040efc5273cbfa50210f4d01ed021f6] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=96f8612c527d16aaf6377822427e37af] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=232722ddbb3a6d9a6fc35e0f630f0f0f] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b2301daec8c4159b7bde900caecef982] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=003ac2cf2aa11ba1cabe48325d93c1ea] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=84b17626376764ae5039c19dc8b6c34a] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b511adf995fea8ebfd63559f9aa9b9d7] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ffbf7a58e3f216d5c9fe9a5e629d8a90] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a44e8cf1bf22c9f0697526910db2283f] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=28e34ebdcaa5a6e62a1b8d9b2ef64971] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=876d7102c5bb290ef433b84d50ed80d5] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9a805f8e3fb831bf91b8cc6f093cc72e] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ebd24053beaae55de57e7750b61a5652] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d229238ea4b36decf00c5db56590e95a] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ac00f47fc9b0c4485da2ea0211cf735d] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b37fd8999bd45f01807f458b80b6d74d] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8afc232d4486f6a0f817c0077ed9ac41] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6a01b8c48ed60b3ee2a2213473e50669] [40-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=40d19e72fb7dff58e1c86f811ff602ab] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/125b51f8ae9d00b28f5fa75d9bccb50b/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/95e17989c68632a1b5a628d243cc12eb/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/444efeeeb96440d8d131c8e27acb7d68/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/3fb639d6ce87e93700a4af2671da997d/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/29e9229bb933e0cc7b36cc83fb3b31ff/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/4e309d88b94491a218f22c2d6f6c1bdf/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/b4c72e8bd6bce31dac29d3290cf6d6ee/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/ba0dcd0479d32e5e128f881e90b37b28/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/2306ab500c113567fd43dd5f3f37deab/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/7fca291c206ee597e456f2f31d865ae2/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/7c04860d3262731e00d602188ffa09ad/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/0ae063b0af6313743fd9345ce67b203f/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/607eabbbd6fd57042e7a8142f9038a43/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/a2f5b7db4ba9a9c4cb6d16145ec83bd4/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/250c888e1e46ebee61f2d9fbd149da25/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/15931a120bc01ac17c041cdf0dde3772/hls.m3u8] [17|https://hls1.streamc.xyz/645871975fd365608e61652bcd72b87c/hls.m3u8] [18|https://hls1.streamc.xyz/9da8952e5bcb1913d9ef9497175886eb/hls.m3u8] [19|https://hls1.streamc.xyz/133fcea745736ee0232b2f3674f9f752/hls.m3u8] [20|https://hls1.streamc.xyz/1e5ee00ba63c69c878864032dc52e40e/hls.m3u8] [21|https://hls1.streamc.xyz/070bbbbe0425d4fc5ff6a68bbc8552ed/hls.m3u8] [22|https://hls1.streamc.xyz/3040efc5273cbfa50210f4d01ed021f6/hls.m3u8] [23|https://hls1.streamc.xyz/96f8612c527d16aaf6377822427e37af/hls.m3u8] [24|https://hls1.streamc.xyz/232722ddbb3a6d9a6fc35e0f630f0f0f/hls.m3u8] [25|https://hls1.streamc.xyz/b2301daec8c4159b7bde900caecef982/hls.m3u8] [26|https://hls1.streamc.xyz/003ac2cf2aa11ba1cabe48325d93c1ea/hls.m3u8] [27|https://hls1.streamc.xyz/84b17626376764ae5039c19dc8b6c34a/hls.m3u8] [28|https://hls1.streamc.xyz/b511adf995fea8ebfd63559f9aa9b9d7/hls.m3u8] [29|https://hls1.streamc.xyz/ffbf7a58e3f216d5c9fe9a5e629d8a90/hls.m3u8] [30|https://hls1.streamc.xyz/a44e8cf1bf22c9f0697526910db2283f/hls.m3u8] [31|https://hls1.streamc.xyz/28e34ebdcaa5a6e62a1b8d9b2ef64971/hls.m3u8] [32|https://hls1.streamc.xyz/876d7102c5bb290ef433b84d50ed80d5/hls.m3u8] [33|https://hls1.streamc.xyz/9a805f8e3fb831bf91b8cc6f093cc72e/hls.m3u8] [34|https://hls1.streamc.xyz/ebd24053beaae55de57e7750b61a5652/hls.m3u8] [35|https://hls1.streamc.xyz/d229238ea4b36decf00c5db56590e95a/hls.m3u8] [36|https://hls1.streamc.xyz/ac00f47fc9b0c4485da2ea0211cf735d/hls.m3u8] [37|https://hls1.streamc.xyz/b37fd8999bd45f01807f458b80b6d74d/hls.m3u8] [38|https://hls1.streamc.xyz/8afc232d4486f6a0f817c0077ed9ac41/hls.m3u8] [39|https://hls1.streamc.xyz/6a01b8c48ed60b3ee2a2213473e50669/hls.m3u8] [40|https://hls1.streamc.xyz/40d19e72fb7dff58e1c86f811ff602ab/hls.m3u8]
Phim đang cập nhât - hoàn thành
Phim khác