Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Hắc Bạch Vô Song - The Unparalleled Black & White (2015)]
Trạng thái: [stt/ Tập 12/12 TM+VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 12/01/2024

Nội dung

[stt/ Tập 12/12 TM+VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
[/info] [nd] Một câu chuyện về hai con quỷ trẻ luôn chểnh mảng trong công việc, một nơi tình cờ là một tổ chức thề sẽ giữ sự cân bằng giữa thế giới của người sống và người chết bằng cách giết người! [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2227ab5a2360da61210d1e557c062741] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1b5da1fa7132bf0ee9c18fb2394d0501] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0c9e9eec38c78d19a944e7017b9bc742] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f64627086aec06f33b30c33fcd473d5f] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=20ce7c87d13aa5896ff1a8e001618902] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a5577fb91007b7e8cc59d7d1f3917ff1] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ed4233d11fec567a16757d0391e58bf3] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=497e956b41c9647283688bc68b5a345d] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a10fe6b2be20bccb327a598609d6e763] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=db13678f1041b6949e9bc0c6b5759e8e] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=52e6330a8c85422817b0d774f4a6cb03] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f0439028f4e9c3c415c22944e8df8a3e] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/2227ab5a2360da61210d1e557c062741/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/1b5da1fa7132bf0ee9c18fb2394d0501/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/0c9e9eec38c78d19a944e7017b9bc742/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/f64627086aec06f33b30c33fcd473d5f/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/20ce7c87d13aa5896ff1a8e001618902/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/a5577fb91007b7e8cc59d7d1f3917ff1/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/ed4233d11fec567a16757d0391e58bf3/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/497e956b41c9647283688bc68b5a345d/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/a10fe6b2be20bccb327a598609d6e763/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/db13678f1041b6949e9bc0c6b5759e8e/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/52e6330a8c85422817b0d774f4a6cb03/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/f0439028f4e9c3c415c22944e8df8a3e/hls.m3u8]
Phim đang cập nhât - hoàn thành
Phim khác