Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú - Those Years I Opened a Zoo (2020)]
Trạng thái: [stt/ 13/13 HD] [sc/7.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 15/01/2024

Nội dung

[stt/ 13/13 HD] [sc/7.5] [info] [+]
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú - Those Years I Opened a Zoo (2020)
[/info] [nd] Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại ‘động vật’ quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh... về nuôi. Từ đó, có nằm mơ cậu cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan.. Nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục Áp. Từ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=16fac4ce43b52ad06d9be16cef38517f] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1a78da23178626450a2614d06f029d64] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cdb9c4e5e792cef7c97e755b696282fc] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=77d1b968ab8fe79391ebab9e043f3299] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f5dc22cf78d8b0c0ec979be90bb8659e] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8791265321c1d9fa1eaffaf4a7549d08] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dde0b61075770faa5e1ab09995a37236] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8ec341108974d7af445f5cdad0ad6969] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b7485ca215f5aa67c0d0adbdb7d5e125] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=51d7069d50f93e6f2efa39b60ed32a5c] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bcbb3f1f1c5a2285724aec6de38d5ba4] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e9b96081663b4c16e542fb5369326dfc] [13-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c03e9836d9c3f8ffdf8ab0af50a24a2a] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/16fac4ce43b52ad06d9be16cef38517f/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/1a78da23178626450a2614d06f029d64/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/cdb9c4e5e792cef7c97e755b696282fc/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/77d1b968ab8fe79391ebab9e043f3299/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/f5dc22cf78d8b0c0ec979be90bb8659e/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/8791265321c1d9fa1eaffaf4a7549d08/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/dde0b61075770faa5e1ab09995a37236/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/8ec341108974d7af445f5cdad0ad6969/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/b7485ca215f5aa67c0d0adbdb7d5e125/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/51d7069d50f93e6f2efa39b60ed32a5c/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/bcbb3f1f1c5a2285724aec6de38d5ba4/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/e9b96081663b4c16e542fb5369326dfc/hls.m3u8] [13-https://hls1.streamc.xyz/c03e9836d9c3f8ffdf8ab0af50a24a2a/hls.m3u8]
Phim đang cập nhât - hoàn thành
Phim khác