Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Bách Luyện Thành Thần - Elevation to the Status of a God (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 52 / 52 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 17/02/2023

Nội dung

[stt/ Tập 52 / 52 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Bách Luyện Thành Thần [/info] [nd]gia tộc suy tàn, chí thân chịu khổ, la chinh từ đám mây ngã xuống trở thành một người hèn mọn gia nô, ở các tộc đấu tranh không ngừng, thần bí lực lượng thống trị thế giới, không cam lòng sa đọa la chinh ngẫu nhiên đến thần bí công pháp, luyện tự thân vì khí, một đạo đấu tranh mở màn, như vậy ầm ầm kéo ra [/nd] [drt]Youku[/drt] [act]La Chinh[/act] [br/Hx] [01|https://short.ink/eVH9R34AB][02|https://short.ink/6gjRGLxFN][03|https://short.ink/ctPzFXfgW][04|https://short.ink/QX5r5wI1o] [05|https://short.ink/07PZvMO1I][06|https://short.ink/uKQwb-hfX5][07|https://short.ink/AcFuRw8ic][08|https://short.ink/32n-89T2F] [09|https://short.ink/SMKnVElDr][10|https://short.ink/p8n_DwYa5][11|https://short.ink/-n335acoz][12|https://short.ink/1UOyV-H0Q] [13|https://short.ink/DkGYM0Gd6][14|https://short.ink/PMG9LW5_X][15|https://short.ink/6r1H8ggwc][16|https://short.ink/mRV6mZ_4O] [17|https://short.ink/eTGNGsNYe][18|https://short.ink/zpM_1OIbc][19|https://short.ink/KpwHtW3Q5][20|https://short.ink/S-9wtsyoy] [21|https://short.ink/q-ZE3XDwp][22|https://short.ink/G83W4wPgN][23|https://short.ink/6Tu1_869_][24|https://short.ink/ghMr-ViQL] [25|https://short.ink/z7CwpwiTe][26|https://short.ink/pkREDsACB][27|https://short.ink/tjGNG1V0n][28|https://short.ink/Nny71xB4V] [29|https://short.ink/gETS8lt5H][30|https://short.ink/TZSZgriNTL][31|https://short.ink/vC9tmQY4e][32|https://short.ink/xsYPd8V0G] [33|https://short.ink/wfojSajN7y][34|https://short.ink/8h5HmO6qBL][35|https://short.ink/CtfjKEFzV][36|https://short.ink/PBcgMAGAP] [37|https://short.ink/k-wzisB-d][38|https://short.ink/94rJWvV9Y][39|https://short.ink/jBeJ7QbM_][40|https://short.ink/E1h4meY02] [41|https://short.ink/Ugon7h1Uu][42|https://short.ink/Gdem_8Y_u][43|https://short.ink/zevAI59A5][44|https://short.ink/pkpGnKzNW] [45|https://short.ink/ptJGCi6F5][46|https://short.ink/KBuzA1t52][47|https://short.ink/PykNIde1D][48|https://short.ink/9UX2D7Mr5] [49|https://short.ink/4bciZHCml][50|https://short.ink/b0Vv3Oh0q][51|https://short.ink/zVTcRfO0tS][52-end|https://short.ink/-krDAqBIz] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/4217582717494][02|https://ok.ru/videoembed/4217582783030][03|https://ok.ru/videoembed/4247358212662][04|https://ok.ru/videoembed/4303325956662][05|https://ok.ru/videoembed/4330239887926][06|https://ok.ru/videoembed/4365574474294][07|https://ok.ru/videoembed/4088978016897][08|https://ok.ru/videoembed/4350089234999][09|https://ok.ru/videoembed/4382703684151][10|https://ok.ru/videoembed/4409693768247] [11-15|https://ok.ru/videoembed/7028372212431][16-20|https://ok.ru/videoembed/7028372474575] [21-25|https://ok.ru/videoembed/7028373392079] [26-30|https://ok.ru/videoembed/7028373523151] [31-35|https://ok.ru/videoembed/7028373785295][36|https://ok.ru/videoembed/7028546144975] [37|https://short.ink/k-wzisB-d][38|https://short.ink/94rJWvV9Y][39|https://ok.ru/videoembed/7213073173199][40|https://short.ink/E1h4meY02] [41|https://ok.ru/videoembed/7347470731983][42|https://ok.ru/videoembed/7347470994127][43|https://ok.ru/videoembed/7347467717327][44|https://ok.ru/videoembed/7370855156431][45|https://ok.ru/videoembed/7395465759439][46|https://short.ink/KBuzA1t52][47|https://ok.ru/videoembed/7440523856591][48|https://ok.ru/videoembed/7466051701455][49|https://ok.ru/videoembed/7486019799759][50|https://ok.ru/videoembed/7511862741711][51|https://ok.ru/videoembed/7533612174031][52|https://ok.ru/videoembed/7559615417039] [br/Vip] [22-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c1325a8d3c3fc22177ffe1e9723517cb/playlist.m3u8] [21-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4c8bdebcac570d5f5c28d1102e1b367c/playlist.m3u8] [20-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/71ca69a6de1d66d07668affd2532d5ed/playlist.m3u8] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0861fcf89798ac02081366216d4becb0/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c482ebbdc487761857367395f2403570/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/54b556f83c9cf0f64ea7f11fe9b660f6/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ccab148dbb3004e242b6c2ef10d7b39b/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/24512a70fa3eb422641b2144e8b0616b/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fd022d730b40edd744466cde3342f8b5/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3ab90d4bc033f6f33047b069289f1406/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bf7e1d14f552d8a1cf6e21f6f6b537ef/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a1b33f3ad3e2b70bd3ea71a1c65b6ee5/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f7dcb574dcd227c24ba20ce6258fa47b/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/55a8bc52282664ec5f81fd319235354f/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3255c5ec772e16986b1a371c6b057bb1/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7e95cc1d551a91e7d2ed830756f79073/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/67abd756a55aee52fef17327c04360c3/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3a88b955c73b972d958ecd134af2eee3/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d39269acb2ac27c4e47b2c48a15c4a09/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/52515cfb56f6c94c637acedd59d6283b/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/668ddb1b38ea4e2b32efd2aff2188a0b/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2c705b32fc4ed4a37f11a1503c40ca4e/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác