Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[ Người Yêu Thiên Kiếp Của Tôi - My Lover Of A Thousand Years (2017)]
Trạng thái: [stt/ Tập 15/15 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 16/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 15/15 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Người Yêu Thiên Kiếp Của Tôi
[/info] [nd] Được dựa từ manhua Song Tu Đạo Lữ Của Tôi. Trên sân thượng trường học thiếu niên Mã Anh Hùng đã cứu được một cô gái tu tiên đang độ kiếp Lý Mộc Tử, nào ngờ chân khí 2 người cộng hưởng chỉ có trở thành đạo lữ song tu mới có thể tồn tại trong thế giới tu tiên hiện đại đầy mưu mô này. Từ đó, Anh Hùng vô tình bắt đầu cuộc hành trình tu hành của mình. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=20e8ea5f3c1efccdf1791f50c236fa91] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1f7ce73b717d36d9667c0ce44dbdbbda] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a377547c3920c8797443d0b9496bc10b] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c5828e0ae9a9dcd521d0b6d572edf0dc] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=000a3f44d43769de76aa11748e399f68] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e45e1041c121f003bba4beeb2133fad3] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b544642ebb19be39790ad22ab246772d] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=db7de23a242be8bbc0d6657d2d1674b3] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3c18ce8c9e621086dbfe48bf9408aa51] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=29c77954b9e9843857d14f4f6d3ab266] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=afe06fc04126acd641e198840b6c87a9] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b41b4ea440d30e4815d1fb5e51ee66f6] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2cf96f0567311aadd99843b1778c8fb5] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b64ea98c5a0f6d73131b23fd083cae0d] [15-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=57095aadabf67a6eefaed389758ed373] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/20e8ea5f3c1efccdf1791f50c236fa91/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/1f7ce73b717d36d9667c0ce44dbdbbda/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/a377547c3920c8797443d0b9496bc10b/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/c5828e0ae9a9dcd521d0b6d572edf0dc/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/000a3f44d43769de76aa11748e399f68/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/e45e1041c121f003bba4beeb2133fad3/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/b544642ebb19be39790ad22ab246772d/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/db7de23a242be8bbc0d6657d2d1674b3/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/3c18ce8c9e621086dbfe48bf9408aa51/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/29c77954b9e9843857d14f4f6d3ab266/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/afe06fc04126acd641e198840b6c87a9/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/b41b4ea440d30e4815d1fb5e51ee66f6/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/2cf96f0567311aadd99843b1778c8fb5/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/b64ea98c5a0f6d73131b23fd083cae0d/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/57095aadabf67a6eefaed389758ed373/hls.m3u8]
Phim hoàn thành
Phim khác