Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Thị Hoang Chi Thần - Shi Huang Zhi Shen (2020)]
Trạng thái: [stt/ 13/13 HD] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 15/01/2024

Nội dung

[stt/ 13/13 HD] [sc/8.5] [info] [+]
hị Hoang Chi Thần - Shi Huang Zhi Shen (2020)
[/info] [nd] - Tên Phim: Thị Hoang Chi Thần- Thể loại: Hài hước, hành động, khoa học kỹ thuật, Giả tưởng.- Nội dung: Sau khi nguồn năng lượng của thế giới cạn kiệt, con người đã cho xây dựng một thành phố lớn - thành phố Faith. Học sinh trung học thành phố Faith là Ô Minh Lộ vì nói dối quá nhiều lần bị "hệ thống" của thành phố nhận định là kẻ ác, cũng gặp phải sự tấn công của những "nghiệp chướng" tà ác. Thành phố Faith phái người giám sát nói dối Liên Ân đén trợ giúp Ô Minh Lộ "uốn nắn" tật xấu. Sau khi gặp nhau, hai người bị cuốn vào tầng tầng cơn lốc, những bí mật không thể cho ai biết đang từ từ bị vạch trần.Phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=792542c1ec05317eb9b3696a162bb68c] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d6bb6e1de33c293d79976e2236dd3574] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2c300115dcdece0de16ff691a94112ac] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0690b4cd14020d1a37a2c1b22fe79d39] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aa5c3bb1ced390952db70191fa4ab7c9] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5f5e0bfd8e2d924778ef8a5385c8ce87] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=19b832ba99d6625f1945c257f7f1bdc5] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=880cf19bfb1bc87d48b94e6a4914e443] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=89488b1d274ef21225499ee9a3fb6fca] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6553eef3ea15ea976292145416a46f84] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9e71fb53a7e8f195e0382e04207b02f1] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c8b9486734a5ebf9ced025f5e3753794] [13-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c805a849fc3e7015515708e84f432eba] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/792542c1ec05317eb9b3696a162bb68c/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/d6bb6e1de33c293d79976e2236dd3574/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/2c300115dcdece0de16ff691a94112ac/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/0690b4cd14020d1a37a2c1b22fe79d39/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/aa5c3bb1ced390952db70191fa4ab7c9/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/5f5e0bfd8e2d924778ef8a5385c8ce87/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/19b832ba99d6625f1945c257f7f1bdc5/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/880cf19bfb1bc87d48b94e6a4914e443/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/89488b1d274ef21225499ee9a3fb6fca/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/6553eef3ea15ea976292145416a46f84/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/9e71fb53a7e8f195e0382e04207b02f1/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/c8b9486734a5ebf9ced025f5e3753794/hls.m3u8] [13-https://hls1.streamc.xyz/c805a849fc3e7015515708e84f432eba/hls.m3u8]
Phim đang cập nhât - hoàn thành
Phim khác