Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Đại Sư Huynh Nhà Tui Là Phản Diện - Wo Jia Da Shixiong Shi Ge Fanpai (2020)]
Trạng thái: [stt/ Tập 13 / 13 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 25/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 13 / 13 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Đại Sư Huynh Nhà Tui Là Phản Diện - Wo Jia Da Shixiong Shi Ge Fanpai (2020)
[/info] [nd] Mùa thứ 2 của Đại Sư Huynh Nhà Tui Trong Não Có Hố. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a9ae1b9c2f938a900e4b797937134bbf] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0db44e42e755a21f90bf3ddf92a9c09e] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bdd834198abcabf2064cd473d55f71e1] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4524f304ad94ea2296bf889918562a1d] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b4f4941c89cc6b82034ca570f7b0b5c0] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d57543b95548a0a7d4ace1ee73568059] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=77bef451ea86a79db23a53f0e800b93e] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e825f61022f6347b0775869e69443511] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=798462ee234bef50d482da0f7a7659d4] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a90502b07786049118b095b2bbd8c17f] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2182c6b2c2533e0856f0a0598d4dbce3] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b60cceb95c9be60a2d15fd56acf62b5f] [13-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3cb4c9c15d8edae95c0dd4dd87418785] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/a9ae1b9c2f938a900e4b797937134bbf/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/0db44e42e755a21f90bf3ddf92a9c09e/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/bdd834198abcabf2064cd473d55f71e1/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/4524f304ad94ea2296bf889918562a1d/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/b4f4941c89cc6b82034ca570f7b0b5c0/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/d57543b95548a0a7d4ace1ee73568059/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/77bef451ea86a79db23a53f0e800b93e/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/e825f61022f6347b0775869e69443511/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/798462ee234bef50d482da0f7a7659d4/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/a90502b07786049118b095b2bbd8c17f/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/2182c6b2c2533e0856f0a0598d4dbce3/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/b60cceb95c9be60a2d15fd56acf62b5f/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/3cb4c9c15d8edae95c0dd4dd87418785/hls.m3u8]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác