Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Thế Giới Vô Hạn - The Gioi Vo Han (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 16 /16 vietsub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 17/02/2023

Nội dung

[stt/ Tập 16 /16 vietsub] [sc/8.5] [info] [+] Vô Hạn Thế Giới [/info] [nd]Thế Giới Vô Hạn | The Infinitors (VietSub - Thuyết Minh) kể về câu chuyện nhân viên công sở chán trường bỗng nhận được một lời mời bí ẩn "Bạn có muốn biết ý nghĩa của sự sống không? Bạn muốn thật sự được sống không?" Dịch chuyển vào không sai biến hoá khó lường của các chủ thần. Lời mời gọi và thử thách của những con người trong tương lai gửi đến thế giới hiện tại, tất cả những thách thức mà con người phải đối mặt trong kỷ nguyên phát triển của vũ trụ sẽ được mô phỏng như "bản sao" để chọn lọc ... [/nd] [br/Hx] [16-end|https://short.ink/srrlsXgB0] [15|https://short.ink/aJDy_5UCi] [14|https://short.ink/9XnHgpDh4] [13|https://short.ink/0ZuHzv5kD] [12|https://short.ink/bplFII-dv] [11|https://short.ink/4244RWd9R] [10|https://short.ink/UYbSpXo1I] [09|https://short.ink/U_bfJS60t] [08|https://short.ink/fqs42DRiw] [07|https://short.ink/Wu87sSGZ3z] [ 6 | https://short.ink/Fe_1xD-2p ] [ 6 | https://short.ink/Fe_1xD-2p ] [ 5 | https://short.ink/5bFH6Lex3o] [ 4 | https://short.ink/UHUkApPjlO] [ 3 | https://short.ink/e2mozLIRFw] [ 2 | https://short.ink/LcQK1qcne ] [ 1 | https://short.ink/xEvDiz3NVv] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/333bf3c6e19af942867a64bb9b7e5c78/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/a3c19841beba0174841331f75cb4b5ab/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/3ff058db7e33be278fe09b007a7e70af/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/dc0a600124543fc9c9fec9637c4ff877/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/2274159c2cff97f9d85a673fefaf74b8/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/1f1ce5d965f948b04776a086efbcd466/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/f2ddc3d3c4a4c23dc0d135d18faec740/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/553844c2f74971a83307de618d266fa7/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/a8d742db035d23a1853c0a01750b74e8/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/4c4d4217cf5fc80f909492fd4a9b99ac/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/74ea9f77ae2ce64960d65d59e2802463/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/943a75c5013e5e807d322dce94e884ca/hls.m3u8] [13-https://hls1.streamc.xyz/2b4b0f6739d66ae487a795bfb3372bcd/hls.m3u8] [14-https://hls1.streamc.xyz/86aabc419d371e34c0b73646dc9a6da9/hls.m3u8] [[15-https://hls1.streamc.xyz/a65e98f0c46c9584a105f573f70d77dc/hls.m3u8] [16-https://hls1.streamc.xyz/3817dca89b216f4505a19f4bdedb0c21/hls.m3u8] [br/Arc] [ 6 | https://archive.org/download/tgvh6/6.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tgvh5/5.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tgvh4/4.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tgvh3/3.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tgvh2/2.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tgvh1/1.mp4 ] [br/Ok] [07|https://ok.ru/videoembed/4527546960438][08|https://ok.ru/videoembed/4437274200631] [09|https://ok.ru/videoembed/4460226939447][10|https://ok.ru/videoembed/4617318959670] [11|https://ok.ru/videoembed/4723630213834][12|https://ok.ru/videoembed/4680977287734] [13|https://ok.ru/videoembed/5426275158670][14|https://ok.ru/videoembed/5462271855246] [ 6 | https://ok.ru/videoembed/4382704077367 ] [ 5 | https://ok.ru/videoembed/4350089103927 ] [ 4 | https://ok.ru/videoembed/4089727945345 ] [ 3 | https://ok.ru/videoembed/4069303192193 ] [ 2 | https://ok.ru/videoembed/4069303061121 ] [ 1 | https://ok.ru/videoembed/4069303257729 ] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=333bf3c6e19af942867a64bb9b7e5c78] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a3c19841beba0174841331f75cb4b5ab] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3ff058db7e33be278fe09b007a7e70af] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dc0a600124543fc9c9fec9637c4ff877] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2274159c2cff97f9d85a673fefaf74b8] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1f1ce5d965f948b04776a086efbcd466] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f2ddc3d3c4a4c23dc0d135d18faec740] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=553844c2f74971a83307de618d266fa7] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a8d742db035d23a1853c0a01750b74e8] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4c4d4217cf5fc80f909492fd4a9b99ac] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=74ea9f77ae2ce64960d65d59e2802463] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=943a75c5013e5e807d322dce94e884ca] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2b4b0f6739d66ae487a795bfb3372bcd] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=86aabc419d371e34c0b73646dc9a6da9] [[15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a65e98f0c46c9584a105f573f70d77dc] [16-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3817dca89b216f4505a19f4bdedb0c21] [br/Sb] [ 6 | https://sblongvu.com/e/3a6xrty2odru ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/kglhpijfnpu1 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/rp9wvh6mfmg4 ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/lzbq0yuj4nmh ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/0bgzto4mi3q7 ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/87v7n4rbww5w ] [br/Mb] [ 5 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/The-Gioi-Vo-Han/5/The-Gioi-Vo-Han-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/The-Gioi-Vo-Han/4/The-Gioi-Vo-Han-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/The-Gioi-Vo-Han/3/The-Gioi-Vo-Han-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/The-Gioi-Vo-Han/2/The-Gioi-Vo-Han-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/The-Gioi-Vo-Han/1/The-Gioi-Vo-Han-1.m3u8 ] [br/Pd] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2f2131033c189c9b25ed792b6d88c187/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/47d58962eb11da60af6623fa32e904b9/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3aa87d48f35ddc8a6340b925f2a57cfb/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d8ac46a1bc47ad1a8ac3749477ef60c1/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5871f16e3dd5dfa7606e88721dba13a5/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác