Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vạn Giới Xuân Thu - Wan Jie Chun Qiu (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 56 / 56 VietSub]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 13/06/2023

Nội dung

[stt/ Tập 56 / 56 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Vạn Giới Xuân Thu [/info] [nd]Nhân vật chính là Dật Tuẫn nhận lệnh của phụ thân tiến về Thạch quận, ý muốn giành lại chính quyền, diệt trừ Cát Đàm – thủ lĩnh Huyền Thiên ti cầm quyền ở nơi đó. Không ngờ mới vừa tới Thạch quận, đúng lúc gặp phải thiếu nữ Thập Nhất Nguyệt đến đây hành thích Cát Đàm. Nhưng Thập Nhất Nguyệt thành thích không thành gặp nạn, Dật Tuẫn có lòng tốt cứu Thập Nhất Nguyệt, không ngờ lại bị Thập Nhất Nguyệt buộc đến khu rừng nhỏ. Dật Tuẫn từ đó biết được chuyện của Cổ tộc, cảm thấy có thể dùng sức mạnh của Cổ tộc để chống lại Huyền Thiên ti, nên đã giải độc giúp Thập Nhất Nguyệt, định chiêu mộ về bên mình. Không ngờ Thử Ly của Huyền Thiên ti dẫn đầu truy binh vây quanh rừng cây nhỏ, hai người lâm vào hiểm cảnh, Cát Đàm cũng lộ diện tại đây. Cát Đàm cưỡng ép muốn mang Thập Nhất Nguyệt đi, không ngại va chạm với Dật Tuẫn, hai bên đại chiến tại rừng cây. Khi đang chiến đấu Dật Tuẫn trong lúc vô tình đã phát động huyết mạnh Cổ tộc của bản thân, tương hợp với đồ đằng của Thập Nhất Nguyệt, đồng thời mượn nhờ linh lực dẫn Thập Nhất Nguyệt đang trọng thương cùng nhau bỏ chạy. Dật Tuẫn đưa Thập Nhất Nguyệt tiến về thánh địa Cổ tộc, từ đó xác định được thân phận Cổ tộc của bản thân… [/nd] [br/Hx] [56-end | https://playhydrax.com/?v=PEuIpf0p_ ] [ 55 | https://playhydrax.com/?v=oTNQhUafx ] [ 54 | https://playhydrax.com/?v=8OJa49G_dk] [ 53 | https://playhydrax.com/?v=ww5YDUWGP ] [ 52 | https://playhydrax.com/?v=H0SZsLGb7 ] [ 51 | https://playhydrax.com/?v=pCRa1IF8tj ] [ 50 | https://playhydrax.com/?v=gp4HipUfb ] [ 49 | https://playhydrax.com/?v=ygvmqcgXQ ] [ 48 | https://playhydrax.com/?v=IbR8TsquI ] [ 47 | https://playhydrax.com/?v=-aDmt9Raq ] [ 46 | https://playhydrax.com/?v=WEFG2DGeR ] [ 45 | https://playhydrax.com/?v=iE93yRS5fR ] [ 44 | https://playhydrax.com/?v=8-EhSZA6Wf ] [ 43 | https://playhydrax.com/?v=yOS77C8Fd- ] [ 42 | https://playhydrax.com/?v=JK2_BQ7ib ] [ 41 | https://playhydrax.com/?v=Rb8R-3Kqi ] [ 40 | https://playhydrax.com/?v=hqjXH_NIb ] [ 39 | https://playhydrax.com/?v=t_0UXTKsB6 ] [ 38 | https://playhydrax.com/?v=He2OtYo0J ] [ 37 | https://playhydrax.com/?v=yHVWm95tX ] [ 36 | https://playhydrax.com/?v=YNTtbjL0d ] [ 35 | https://playhydrax.com/?v=l8Ryj3jjGU ] [ 34 | https://playhydrax.com/?v=sSN95o52wQ ] [ 33 | https://playhydrax.com/?v=F5DDyGTpg9m ] [ 32 | https://playhydrax.com/?v=mu0-sgjBG ] [ 31 | https://playhydrax.com/?v=2elb-aJSN ] [ 30 | https://playhydrax.com/?v=T7Z1m0jbQL ] [ 29 | https://playhydrax.com/?v=ZXnHDK-nwxX ] [ 28 | https://playhydrax.com/?v=RNy2-4fsiM ] [ 27 | https://playhydrax.com/?v=Hj8mO_nne ] [ 26 | https://playhydrax.com/?v=bAXFp4754T ] [ 25 | https://playhydrax.com/?v=xRJzXqpvZy ] [ 24 | https://playhydrax.com/?v=eG7sPIbHVE ] [ 23 | https://playhydrax.com/?v=8bgFCrIhSO ] [ 22 | https://playhydrax.com/?v=THedvPp8g ] [ 21 | https://playhydrax.com/?v=pn5_FtfF4 ] [ 20 | https://playhydrax.com/?v=vlIxRCckKhg ] [ 19 | https://playhydrax.com/?v=R3oiMUQV6R1 ] [ 18 | https://playhydrax.com/?v=CECA-ei_J ] [ 17 | https://playhydrax.com/?v=s1CX4OVXZN ] [ 16 | https://playhydrax.com/?v=hWjLsbGUyV ] [ 15 | https://playhydrax.com/?v=rj7SEKQew ] [ 14 | https://playhydrax.com/?v=Hytx-ShRv ] [ 13 | https://playhydrax.com/?v=XMWiRzH1W ] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=Xx8KwaIy1 ] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=EZqd6m-Ol5 ] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=Pgb2ugwgE- ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=OUa-Gy_sVk ] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=kkOayQHG3S ] [ 7 | https://playhydrax.com/?v=9KlQ1zgTV ] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=VxXj7jU-u ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=OYOcXA8Fo ] [ 4 | https://playhydrax.com/?v=hUflt4D1q ] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=75sLmuk6s ] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=immV1Jw43 ] [ 1 | https://playhydrax.com/?v=sSLjHyCfF ] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=629e96811ff8b274f9455fab7189e6e7] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e8fa5ac3146db08fd369876166a3aacf] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b9d49e2c3db428af344ee1eea0f578ec] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ae1da6797c70489add5f49557ac62507] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2412b746794a42f659f80efc429253e3] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5929ffb90917a8d022de6eece9f2f8ff] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=058eaecf77e64d79b1add2f0525be736] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a5b6c4ff8e91c21533652ff05f4ef446] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b225b4ce35c0c0164144af867f047da0] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=97c197c1f4beaf2a108a063a77d945f0] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=09f48c2c7757642c3f78e1a676237107] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e19e956087b604b470849574f8887ec9] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e2a258e9d63e9f386ba910da9940c108] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=df54d85a2200e7f5106216f345b504da] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d5bd36b5ea4e0e88004f3ce0730ed893] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fb825d47e0c96e1d353de79cb76180e2] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7510f7addbf263b4acb733ec84c97ffa] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7328e16a6ad985df9fba871736156be4] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=114629f45b55174b7d65433b4efe22a7] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=67078576f507f0a4e525932f8df591be] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e99d0491613b66490531b28cf2e93f34] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7292e7be3ff6aca2dec4ecc12555c982] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=73b31ee9bd4943e388b5c8583c7c75b9] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0c58701398430eb02fd443a2f732cb09] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b21513fdca9c7ee29e0b8bd21a9d3000] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6f1d09b300f3a13e0a2c4bb4c32879c4] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=778f84c2ed34ddbe2d9ed3a3468d736f] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7134c243dd6da0d62634073f86bff486] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bdd9845bcc28a92773462afb32419031] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ab581edad7bd715870b5902cb828601e] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aec0148ede53fa2ad4134bb10502f9a0] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a6a29816e2d88747e830d3fe93b98839] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fde92fa1d55181b1469a87647f8894b8] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4b1ec432f33f7f6abaa3814b4774ffe9] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=686833f23d32b8e1a510f23f2a78169e] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1616394ee8f55da9dc864a2bec0d555b] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3926de886982af9e0d39cfaba9cec2ea] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ea14dd9f5cd37d2809f4cb87d8314b2e] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9b0ee416809e42092ab7443cbdc37cfa] [40|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=552eb13766b1720e47f45d12027eab3d] [41|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c6d29342e4122b2c023d1b28475fa534] [42|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=66a8c5bace9fe9a0f3b6c9891f9bec8a] [43|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=231fce54e3f3649f397e1f290b149793] [44|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=028fb370e4156ec62838e9f3b98eff6c] [45|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eda7dba05b8d6342689b0c249e2ddaf1] [46|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=da3dabc9a2a73d79866c506a778e9d1b] [47|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eb7d14948df7f48e19f0d5e02035b702] [48|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e8890eaa0e713e95ef5a3ef7a8095260] [49|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eb33969859a2ee4f0cc3d5a056c33a6a] [50|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=efe3f8cccab465fd44b938a0a7d0355c] [51|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a70e6745b804911ba42d3ca893b7b42e] [52|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b430e3fb9a530d4a349be1063b1543a2] [53|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=166aee6557b1d21f1bc207b04e1f7716] [54|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1c6bd09bb9e0cfe1ece43689fdef3984] [55|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3a25c0ee8fa93c0ec88e0856df9d38e4] [56|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4a6761fb80834285d7a47c9433c1ff72] [br/Sp] [1|https://ssplay.net/v/576459358135859.html] [2|https://ssplay.net/v/216426974369419.html] [3|https://ssplay.net/v/309312903632720.html] [4|https://ssplay.net/v/443105768412351.html] [5|https://ssplay.net/v/397821459091371.html] [6|https://ssplay.net/v/433921986569960.html] [7|https://ssplay.net/v/306085550536711.html] [8|https://ssplay.net/v/549905071655909.html] [9|https://ssplay.net/v/570077078209982.html] [10|https://ssplay.net/v/495730179879400.html] [11|https://ssplay.net/v/682180311116907.html] [12|https://ssplay.net/v/481033770988384.html] [13|https://ssplay.net/v/866104251394669.html] [14|https://ssplay.net/v/599933235595623.html] [15|https://ssplay.net/v/581667082177268.html] [16|https://ssplay.net/v/256916246066490.html] [17|https://ssplay.net/v/430333418564663.html] [18|https://ssplay.net/v/905227890445126.html] [19|https://ssplay.net/v/763856054594119.html] [20|https://ssplay.net/v/799367604156335.html] [21|https://ssplay.net/v/733399945000807.html] [22|https://ssplay.net/v/575032775600751.html] [23|https://ssplay.net/v/708087068465020.html] [24|https://ssplay.net/v/994187638991408.html] [25|https://ssplay.net/v/196048170742061.html] [26|https://ssplay.net/v/297457042667600.html] [27|https://ssplay.net/v/771443702694442.html] [28|https://ssplay.net/v/184290905793507.html] [29|https://ssplay.net/v/638263588564263.html] [30|https://ssplay.net/v/280158874475293.html] [31|https://ssplay.net/v/197075398017962.html] [32|https://ssplay.net/v/595245429211192.html] [33|https://ssplay.net/v/954169520901309.html] [34|https://ssplay.net/v/187416827927033.html] [35|https://ssplay.net/v/686242505080170.html] [36|https://ssplay.net/v/253070055196682.html] [37|https://ssplay.net/v/616046255247460.html] [38|https://ssplay.net/v/148054844803280.html] [39|https://ssplay.net/v/857303048173586.html] [40|https://ssplay.net/v/264642175287008.html] [41|https://ssplay.net/v/731602524717648.html] [42|https://ssplay.net/v/288738337655862.html] [43|https://ssplay.net/v/303674856821695.html] [44|https://ssplay.net/v/774353613042169.html] [45|https://ssplay.net/v/272887540774212.html] [46|https://ssplay.net/v/775543680621518.html] [47|https://ssplay.net/v/559190183877944.html] [48|https://ssplay.net/v/391264375299215.html] [49|https://ssplay.net/v/365784942275947.html] [50|https://ssplay.net/v/635630640718671.html] [51|https://ssplay.net/v/284119023217095.html] [52|https://ssplay.net/v/926717043336894.html] [53|https://ssplay.net/v/957704515506823.html] [54|https://ssplay.net/v/596283120827542.html] [55|https://ssplay.net/v/911527740872568.html] [56(end)|https://ssplay.net/v/501999669604831.html] [br/Arc] [ 56 | https://archive.org/download/vgxt1_/56.mp4 ] [ 55 | https://archive.org/download/vgxt1_/55.mp4 ] [ 54 | https://archive.org/download/vgxt1/54.mp4 ] [ 53 | https://archive.org/download/vgxt1/53.mp4 ] [ 52 | https://archive.org/download/vgxt1/52.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/vgxt1/51.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/vgxt1/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/vgxt1/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/vgxt1/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/vgxt1/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/vgxt1/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/vgxt1/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/vgxt1/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/vgxt1/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/vgxt1/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/vgxt1/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/vgxt1/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/vgxt1/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/vgxt1/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/vgxt1/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/vgxt1/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/vgxt1/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/vgxt1/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/vgxt1/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/vgxt1/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/vgxt1/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/vgxt1/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/vgxt1/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/vgxt1/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/vgxt1/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/vgxt1/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/vgxt1/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/vgxt1/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/vgxt1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/vgxt1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/vgxt1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/vgxt1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/vgxt1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/vgxt1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/vgxt1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/vgxt1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/vgxt1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/vgxt1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/vgxt1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/vgxt1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/vgxt1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/vgxt1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/vgxt1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/vgxt1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/vgxt1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/vgxt1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/vgxt1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/vgxt1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/vgxt1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/vgxt1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/vgxt1/01.mp4 ] [br/Sb] [ 56 | https://sblongvu.com/e/9ts1q6jivkcw ] [ 55 | https://sblongvu.com/e/odqpxvzn366t ] [ 54 | https://sblongvu.com/e/eacr6p52sxym ] [ 53 | https://sblongvu.com/e/afbkbyl4r5jy ] [ 52 | https://sblongvu.com/e/x38sdvz7rx0f ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/nt23s2t9zil4 ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/7fpb9mr07qie ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/ddov1f6dfevr ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/92e97kjeu66a ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/3qti9vldx18u ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/lv9ke4b506z7 ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/46w40u7d50l4 ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/5isreearmk9h ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/89xhqq1522u6 ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/esp3r2wef9r8 ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/re8pketykwma ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/mq1b9futfjdl ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/mmu2yorlc58c ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/zbt6vxdqmkp3 ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/5b7marsp472o ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/621wbhjwmhd7 ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/6ko0wpts9eon ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/hda17thng18e ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/72rw1jjxokvq ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/91tz9bxw4u9u ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/ph2a4x025qrn ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/ztc3oaj0zy7t ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/xw8bb3du955j ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/mnm5u9ghhq04 ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/z5e8urr6u5uu ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/emw0od7lxkiv ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/nlzryjk6rqkq ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/59c9yhvydhzz ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/5ewvpu2bxrew ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/jk10djef8oya ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/h5wt417rktcf ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/xl9pscc5kinp ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/95onnxm5moyq ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/3kihfffkv740 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/zfb9g4az95j0 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/djxxeskibnmz ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/nzy7ny19fh9z ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/g969shye7na8 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/tmo0ihhxky9j ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/88m4ztx0x031 ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/3kqxzoanzdp3 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/v673kp1begc5 ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/4k1jsc4bz5qc ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/8vcrb4fy528g ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/73xu6d1kvkj0 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/b5g0nkj4u0xy ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/4jr2kny63qhx ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/neiuxhoomiur ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/72g33oj4acus ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/mexr10e2an3b ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/jkhiao37jttr ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác