Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vạn Giới Xuân Thu - Wan Jie Chun Qiu (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 56 / 56 VietSub]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 13/06/2023

Nội dung

[stt/ Tập 56 / 56 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Vạn Giới Xuân Thu [/info] [nd]Nhân vật chính là Dật Tuẫn nhận lệnh của phụ thân tiến về Thạch quận, ý muốn giành lại chính quyền, diệt trừ Cát Đàm – thủ lĩnh Huyền Thiên ti cầm quyền ở nơi đó. Không ngờ mới vừa tới Thạch quận, đúng lúc gặp phải thiếu nữ Thập Nhất Nguyệt đến đây hành thích Cát Đàm. Nhưng Thập Nhất Nguyệt thành thích không thành gặp nạn, Dật Tuẫn có lòng tốt cứu Thập Nhất Nguyệt, không ngờ lại bị Thập Nhất Nguyệt buộc đến khu rừng nhỏ. Dật Tuẫn từ đó biết được chuyện của Cổ tộc, cảm thấy có thể dùng sức mạnh của Cổ tộc để chống lại Huyền Thiên ti, nên đã giải độc giúp Thập Nhất Nguyệt, định chiêu mộ về bên mình. Không ngờ Thử Ly của Huyền Thiên ti dẫn đầu truy binh vây quanh rừng cây nhỏ, hai người lâm vào hiểm cảnh, Cát Đàm cũng lộ diện tại đây. Cát Đàm cưỡng ép muốn mang Thập Nhất Nguyệt đi, không ngại va chạm với Dật Tuẫn, hai bên đại chiến tại rừng cây. Khi đang chiến đấu Dật Tuẫn trong lúc vô tình đã phát động huyết mạnh Cổ tộc của bản thân, tương hợp với đồ đằng của Thập Nhất Nguyệt, đồng thời mượn nhờ linh lực dẫn Thập Nhất Nguyệt đang trọng thương cùng nhau bỏ chạy. Dật Tuẫn đưa Thập Nhất Nguyệt tiến về thánh địa Cổ tộc, từ đó xác định được thân phận Cổ tộc của bản thân… [/nd] [br/Hx] [56 | https://playhydrax.com/?v=PEuIpf0p_ ] [ 55 | https://playhydrax.com/?v=oTNQhUafx ] [ 54 | https://playhydrax.com/?v=8OJa49G_dk] [ 53 | https://playhydrax.com/?v=ww5YDUWGP ] [ 52 | https://playhydrax.com/?v=H0SZsLGb7 ] [ 51 | https://playhydrax.com/?v=pCRa1IF8tj ] [ 50 | https://playhydrax.com/?v=gp4HipUfb ] [ 49 | https://playhydrax.com/?v=ygvmqcgXQ ] [ 48 | https://playhydrax.com/?v=IbR8TsquI ] [ 47 | https://playhydrax.com/?v=-aDmt9Raq ] [ 46 | https://playhydrax.com/?v=WEFG2DGeR ] [ 45 | https://playhydrax.com/?v=iE93yRS5fR ] [ 44 | https://playhydrax.com/?v=8-EhSZA6Wf ] [ 43 | https://playhydrax.com/?v=yOS77C8Fd- ] [ 42 | https://playhydrax.com/?v=JK2_BQ7ib ] [ 41 | https://playhydrax.com/?v=Rb8R-3Kqi ] [ 40 | https://playhydrax.com/?v=hqjXH_NIb ] [ 39 | https://playhydrax.com/?v=t_0UXTKsB6 ] [ 38 | https://playhydrax.com/?v=He2OtYo0J ] [ 37 | https://playhydrax.com/?v=yHVWm95tX ] [ 36 | https://playhydrax.com/?v=YNTtbjL0d ] [ 35 | https://playhydrax.com/?v=l8Ryj3jjGU ] [ 34 | https://playhydrax.com/?v=sSN95o52wQ ] [ 33 | https://playhydrax.com/?v=F5DDyGTpg9m ] [ 32 | https://playhydrax.com/?v=mu0-sgjBG ] [ 31 | https://playhydrax.com/?v=2elb-aJSN ] [ 30 | https://playhydrax.com/?v=T7Z1m0jbQL ] [ 29 | https://playhydrax.com/?v=ZXnHDK-nwxX ] [ 28 | https://playhydrax.com/?v=RNy2-4fsiM ] [ 27 | https://playhydrax.com/?v=Hj8mO_nne ] [ 26 | https://playhydrax.com/?v=bAXFp4754T ] [ 25 | https://playhydrax.com/?v=xRJzXqpvZy ] [ 24 | https://playhydrax.com/?v=eG7sPIbHVE ] [ 23 | https://playhydrax.com/?v=8bgFCrIhSO ] [ 22 | https://playhydrax.com/?v=THedvPp8g ] [ 21 | https://playhydrax.com/?v=pn5_FtfF4 ] [ 20 | https://playhydrax.com/?v=vlIxRCckKhg ] [ 19 | https://playhydrax.com/?v=R3oiMUQV6R1 ] [ 18 | https://playhydrax.com/?v=CECA-ei_J ] [ 17 | https://playhydrax.com/?v=s1CX4OVXZN ] [ 16 | https://playhydrax.com/?v=hWjLsbGUyV ] [ 15 | https://playhydrax.com/?v=rj7SEKQew ] [ 14 | https://playhydrax.com/?v=Hytx-ShRv ] [ 13 | https://playhydrax.com/?v=XMWiRzH1W ] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=Xx8KwaIy1 ] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=EZqd6m-Ol5 ] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=Pgb2ugwgE- ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=OUa-Gy_sVk ] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=kkOayQHG3S ] [ 7 | https://playhydrax.com/?v=9KlQ1zgTV ] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=VxXj7jU-u ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=OYOcXA8Fo ] [ 4 | https://playhydrax.com/?v=hUflt4D1q ] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=75sLmuk6s ] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=immV1Jw43 ] [ 1 | https://playhydrax.com/?v=sSLjHyCfF ] [br/Sp] [1|https://ssplay.net/v/576459358135859.html] [2|https://ssplay.net/v/216426974369419.html] [3|https://ssplay.net/v/309312903632720.html] [4|https://ssplay.net/v/443105768412351.html] [5|https://ssplay.net/v/397821459091371.html] [6|https://ssplay.net/v/433921986569960.html] [7|https://ssplay.net/v/306085550536711.html] [8|https://ssplay.net/v/549905071655909.html] [9|https://ssplay.net/v/570077078209982.html] [10|https://ssplay.net/v/495730179879400.html] [11|https://ssplay.net/v/682180311116907.html] [12|https://ssplay.net/v/481033770988384.html] [13|https://ssplay.net/v/866104251394669.html] [14|https://ssplay.net/v/599933235595623.html] [15|https://ssplay.net/v/581667082177268.html] [16|https://ssplay.net/v/256916246066490.html] [17|https://ssplay.net/v/430333418564663.html] [18|https://ssplay.net/v/905227890445126.html] [19|https://ssplay.net/v/763856054594119.html] [20|https://ssplay.net/v/799367604156335.html] [21|https://ssplay.net/v/733399945000807.html] [22|https://ssplay.net/v/575032775600751.html] [23|https://ssplay.net/v/708087068465020.html] [24|https://ssplay.net/v/994187638991408.html] [25|https://ssplay.net/v/196048170742061.html] [26|https://ssplay.net/v/297457042667600.html] [27|https://ssplay.net/v/771443702694442.html] [28|https://ssplay.net/v/184290905793507.html] [29|https://ssplay.net/v/638263588564263.html] [30|https://ssplay.net/v/280158874475293.html] [31|https://ssplay.net/v/197075398017962.html] [32|https://ssplay.net/v/595245429211192.html] [33|https://ssplay.net/v/954169520901309.html] [34|https://ssplay.net/v/187416827927033.html] [35|https://ssplay.net/v/686242505080170.html] [36|https://ssplay.net/v/253070055196682.html] [37|https://ssplay.net/v/616046255247460.html] [38|https://ssplay.net/v/148054844803280.html] [39|https://ssplay.net/v/857303048173586.html] [40|https://ssplay.net/v/264642175287008.html] [41|https://ssplay.net/v/731602524717648.html] [42|https://ssplay.net/v/288738337655862.html] [43|https://ssplay.net/v/303674856821695.html] [44|https://ssplay.net/v/774353613042169.html] [45|https://ssplay.net/v/272887540774212.html] [46|https://ssplay.net/v/775543680621518.html] [47|https://ssplay.net/v/559190183877944.html] [48|https://ssplay.net/v/391264375299215.html] [49|https://ssplay.net/v/365784942275947.html] [50|https://ssplay.net/v/635630640718671.html] [51|https://ssplay.net/v/284119023217095.html] [52|https://ssplay.net/v/926717043336894.html] [53|https://ssplay.net/v/957704515506823.html] [54|https://ssplay.net/v/596283120827542.html] [55|https://ssplay.net/v/911527740872568.html] [56(end)|https://ssplay.net/v/501999669604831.html] [br/Arc] [ 56 | https://archive.org/download/vgxt1_/56.mp4 ] [ 55 | https://archive.org/download/vgxt1_/55.mp4 ] [ 54 | https://archive.org/download/vgxt1/54.mp4 ] [ 53 | https://archive.org/download/vgxt1/53.mp4 ] [ 52 | https://archive.org/download/vgxt1/52.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/vgxt1/51.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/vgxt1/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/vgxt1/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/vgxt1/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/vgxt1/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/vgxt1/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/vgxt1/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/vgxt1/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/vgxt1/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/vgxt1/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/vgxt1/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/vgxt1/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/vgxt1/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/vgxt1/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/vgxt1/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/vgxt1/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/vgxt1/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/vgxt1/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/vgxt1/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/vgxt1/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/vgxt1/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/vgxt1/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/vgxt1/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/vgxt1/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/vgxt1/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/vgxt1/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/vgxt1/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/vgxt1/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/vgxt1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/vgxt1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/vgxt1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/vgxt1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/vgxt1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/vgxt1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/vgxt1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/vgxt1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/vgxt1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/vgxt1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/vgxt1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/vgxt1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/vgxt1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/vgxt1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/vgxt1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/vgxt1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/vgxt1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/vgxt1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/vgxt1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/vgxt1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/vgxt1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/vgxt1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/vgxt1/01.mp4 ] [br/Fm] [ 56 | https://filemoon.sx/e/r453qk5f7t3r ] [ 55 | https://filemoon.sx/e/i381zof75alj ] [ 54 | https://filemoon.sx/e/m1jsfipr5l8k ] [ 53 | https://filemoon.sx/e/djdg4l7elra0 ] [ 52 | https://filemoon.sx/e/zkwe8ady6jfi ] [ 51 | https://filemoon.sx/e/catnni8wkc1a ] [ 50 | https://filemoon.sx/e/md2sx0f5tzmj ] [ 49 | https://filemoon.sx/e/5j1ap37wxe3w ] [ 48 | https://filemoon.sx/e/8lsuvd6g3bgr ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/wslzzuab9sq0 ] [ 46 | https://filemoon.sx/e/q9dutxx7u4a8 ] [ 45 | https://filemoon.sx/e/p0eolqmqoava ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/8gqxlbzepeps ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/90ck0ex2sxyi ] [ 42 | https://filemoon.sx/e/0hnpl66uspz1 ] [ 41 | https://filemoon.sx/e/h3uyjdrtyfl6 ] [ 40 | https://filemoon.sx/e/ndb26459cnq9 ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/ua41ou55c9oc ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/2sisfj9rpny6 ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/qehzbbiizk4g ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/6vxe5q32d20u ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/2fnl1mh8yttk ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/50mc1zhql5kd ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/x2kgwb2udj7s ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/vlrmigh8aa2o ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/t3ubqb4gjfw1 ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/o251skb3j0dn ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/gp9632n4t33m ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/owfsms07l4ef ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/pxevdpfc43y7 ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/brbdmwa4a486 ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/3rsbi7t2rs2e ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/u2rn7cxmg80b ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/du4pwwxtgnos ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/9cnrf41wnzkx ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/t2k1e3u69nhp ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/5mfbpmpofvpz ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/w1x54ivvbouw ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/jqrixbcerph3 ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/5ht58si72blj ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/9kdor49hhk4l ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/yo36upe41quc ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/48egd861owot ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/246y9posj6je ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/bx8sptpq3hbh ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/1ajoy01mjjgj ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/17798fyi790z ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/j0ey99os6jo4 ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/msy4abthv1p4 ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/6dzt2v5q467o ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/g1k85kabz2jc ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/9i8udx60is8a ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/zinki6yas1wm ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/0zkrkqxw0wsz ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/pnuq0nrak2uw ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/4e4b49rwks2m ] [br/Sb] [ 56 | https://sblongvu.com/e/9ts1q6jivkcw ] [ 55 | https://sblongvu.com/e/odqpxvzn366t ] [ 54 | https://sblongvu.com/e/eacr6p52sxym ] [ 53 | https://sblongvu.com/e/afbkbyl4r5jy ] [ 52 | https://sblongvu.com/e/x38sdvz7rx0f ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/nt23s2t9zil4 ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/7fpb9mr07qie ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/ddov1f6dfevr ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/92e97kjeu66a ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/3qti9vldx18u ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/lv9ke4b506z7 ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/46w40u7d50l4 ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/5isreearmk9h ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/89xhqq1522u6 ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/esp3r2wef9r8 ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/re8pketykwma ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/mq1b9futfjdl ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/mmu2yorlc58c ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/zbt6vxdqmkp3 ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/5b7marsp472o ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/621wbhjwmhd7 ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/6ko0wpts9eon ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/hda17thng18e ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/72rw1jjxokvq ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/91tz9bxw4u9u ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/ph2a4x025qrn ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/ztc3oaj0zy7t ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/xw8bb3du955j ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/mnm5u9ghhq04 ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/z5e8urr6u5uu ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/emw0od7lxkiv ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/nlzryjk6rqkq ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/59c9yhvydhzz ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/5ewvpu2bxrew ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/jk10djef8oya ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/h5wt417rktcf ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/xl9pscc5kinp ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/95onnxm5moyq ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/3kihfffkv740 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/zfb9g4az95j0 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/djxxeskibnmz ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/nzy7ny19fh9z ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/g969shye7na8 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/tmo0ihhxky9j ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/88m4ztx0x031 ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/3kqxzoanzdp3 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/v673kp1begc5 ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/4k1jsc4bz5qc ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/8vcrb4fy528g ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/73xu6d1kvkj0 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/b5g0nkj4u0xy ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/4jr2kny63qhx ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/neiuxhoomiur ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/72g33oj4acus ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/mexr10e2an3b ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/jkhiao37jttr ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác