Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Xích Diễm Cẩm Y Vệ - Xich Diem Cam Y Ve (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 24 / 24 Vietsub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 15/02/2023

Nội dung

[stt/ Tập 24 / 24 Vietsub] [sc/8.5] [info] [+] Xích Diễm Cẩm Y Vệ [/info] [nd]Xích diễm Cẩm Y Vệ Tần hộc cùng với đồng bạn lấy “Thiên tử thủ xã tắc, Cẩm Y Vệ giang sơn, hiệp cốt tàng giang hồ, trăm chết không lưu danh” vì tín ngưỡng, vì bảo hộ giang sơn xã tắc dũng đấu phản loạn thế lực tráng nghĩa cử chỉ. Đã có Cẩm Y Vệ bảo hộ giang sơn an bình ý thức trách nhiệm, lại có giang hồ nhi nữ hiệp nghĩa chi tâm. Luôn luôn xuôi gió xuôi nước phóng đãng không kềm chế được Tần hộc, lại nhân điều tra một trang ly kỳ giết người án kiện mà dần dần cuốn vào một hồi liên quan đến khắp thiên hạ thương sinh kinh thiên đại âm mưu trung, đồng thời cũng vạch trần chính mình chôn giấu hơn hai mươi năm thân thế chi mê. Ở lần lượt hung hiểm vạn phần án kiện điều tra trung, địch nhân uy hiếp, đồng liêu phản bội, đồng bọn nghi kỵ đều không có mai một Tần hồng tâm chính nghĩa chi chí. Cuối cùng nhân cách mị lực của hắn cảm nhiễm đồng bọn [/nd] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2a2fc0ea66ed3bfac3e7b814b1df9a13] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=39f88a75bd4cc0e5bd62456e696b9d51] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=365360d1f5470a2af145b2bb0a8fa94a] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f15fcb901047125d47d8879bffcb92f1] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eb200bb6246e675a88b9756817e82d59] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=87ed12e2e18e047f7628dd2c093f17b5] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e5984baeeae81f3e3982f1b8b03ccf82] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3d3829de297d94b9e5542c9d1ac10ef6] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=33bbbe5f60cee9e739e5675c6aebe697] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4042d4526a0d7d3ad896318e2452709f] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=77bd7c32987f8aed6ea53bb184393ed4] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1ab12ff300f41a7e156753266cdf18df] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=15927872514ef1ca68834e4c2c62f3d6] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=37e12bc37292884dc36b9fcdfd55317d] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2197b29c659c4a1cae192f5c11962a70] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=50f87a3efb8cb5d61067ffc9af696be1] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c8b8b307b849d7a72bb14e8666dd426c] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d2db4fb3f6aa95eca360d3cc608e168f] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6f74a2a5ce6eb3eba9837abf76a47ab9] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6488af78195c451882f3c1bb55892925] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f8a8b6db553b7b84213517b259a601ec] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9395a995241c257509fe7c839ac4e57f] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=38a8d76cb77bd760aaed542379ee6744] [24-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aac2ab7ae276e2e1ac72195e8e11a14b] [br/Hx] [01|https://short.ink/ziVfmherS][02|https://short.ink/6qHvXPj3t][03|https://short.ink/TrQ4m-bKH][04|https://short.ink/4sqTqTwC6] [05|https://short.ink/ui8C1XqfG][06|https://short.ink/jN-oTNFsV][07|https://short.ink/jlZo5ilj5][08|https://short.ink/NH-eSw9hH] [09|https://short.ink/fHrUy6Tcc][10|https://short.ink/L-cctBlOg][11|https://short.ink/VgKGbSZIQ][12|https://short.ink/ZBlWwLbfj] [13|https://short.ink/Uy16Iiinb][14|https://short.ink/AsWWPlA1C][15|https://short.ink/QO7IE4h5j][16|https://short.ink/tWi_hcJLp] [17|https://short.ink/l_hHBqT8e][18|https://short.ink/b7ocJ1KNZ][19|https://short.ink/FnnzFemJ_][20|https://short.ink/niQ3IOFVD] [21|https://short.ink/3KKDz9zwH][22|https://short.ink/YSTBNAUh1][23|https://short.ink/KmzBVubhi][24-end|https://short.ink/h6-qOvHMv] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/5347920513743][02|https://ok.ru/videoembed/5347943975631][03|https://ok.ru/videoembed/5347921431247][04|https://ok.ru/videoembed/5385579530959][05|https://ok.ru/videoembed/5385579727567][06|https://ok.ru/videoembed/5835670358735][07|https://ok.ru/videoembed/5835670489807][08|https://ok.ru/videoembed/5835670686415][09|https://ok.ru/videoembed/5835670948559][10|https://ok.ru/videoembed/5835671079631][11|https://ok.ru/videoembed/5835671407311][12|https://ok.ru/videoembed/5835671603919][13|https://ok.ru/videoembed/5835671734991][14|][15|https://ok.ru/videoembed/5835671997135][16|https://ok.ru/videoembed/5835672193743] [17|https://ok.ru/videoembed/5835672324815][18|][19|https://ok.ru/videoembed/5017332943560][20|https://ok.ru/videoembed/6021154147023][21|https://ok.ru/videoembed/6358966864591][22|https://ok.ru/videoembed/6358967061199][23|][24|https://ok.ru/videoembed/6358967978703] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/2a2fc0ea66ed3bfac3e7b814b1df9a13/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/39f88a75bd4cc0e5bd62456e696b9d51/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/365360d1f5470a2af145b2bb0a8fa94a/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/f15fcb901047125d47d8879bffcb92f1/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/eb200bb6246e675a88b9756817e82d59/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/87ed12e2e18e047f7628dd2c093f17b5/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/e5984baeeae81f3e3982f1b8b03ccf82/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/3d3829de297d94b9e5542c9d1ac10ef6/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/33bbbe5f60cee9e739e5675c6aebe697/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/4042d4526a0d7d3ad896318e2452709f/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/77bd7c32987f8aed6ea53bb184393ed4/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/1ab12ff300f41a7e156753266cdf18df/hls.m3u8] [13-https://hls1.streamc.xyz/15927872514ef1ca68834e4c2c62f3d6/hls.m3u8] [14-https://hls1.streamc.xyz/37e12bc37292884dc36b9fcdfd55317d/hls.m3u8] [15-https://hls1.streamc.xyz/2197b29c659c4a1cae192f5c11962a70/hls.m3u8] [16-https://hls1.streamc.xyz/50f87a3efb8cb5d61067ffc9af696be1/hls.m3u8] [17-https://hls1.streamc.xyz/c8b8b307b849d7a72bb14e8666dd426c/hls.m3u8] [18-https://hls1.streamc.xyz/d2db4fb3f6aa95eca360d3cc608e168f/hls.m3u8] [19-https://hls1.streamc.xyz/6f74a2a5ce6eb3eba9837abf76a47ab9/hls.m3u8] [20-https://hls1.streamc.xyz/6488af78195c451882f3c1bb55892925/hls.m3u8] [21-https://hls1.streamc.xyz/f8a8b6db553b7b84213517b259a601ec/hls.m3u8] [22-https://hls1.streamc.xyz/9395a995241c257509fe7c839ac4e57f/hls.m3u8] [23-https://hls1.streamc.xyz/38a8d76cb77bd760aaed542379ee6744/hls.m3u8] [24-https://hls1.streamc.xyz/aac2ab7ae276e2e1ac72195e8e11a14b/hls.m3u8]
LỊCH CHIẾU: Chưa rõ lịch chiếu !

Phim khác