Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Song Sinh Linh Thám - Twin Spirit Detectives (2016)]
Trạng thái: [stt/ Tập 20/20 TM+VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 12/01/2024

Nội dung

[stt/ Tập 20/20 TM+VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Song Sinh Linh Thám - Twin Spirit Detectives (2016)
[/info] [nd] Tiểu Đồ và Tiểu Hồ mở một công ty chuyên giải quyết các chuyện thần bí, nhưng mà trong quá trình cùng nhau điều tra và giải quyết một vụ án ” bí ẩn” thông thường, lại xảy ra hàng loạt các chuyện lạ lùng khác. Vì thế Tiểu Đồ và Tiểu Hồ từng bước một khắc phục khó khăn, phá tan màn sương mù bí ẩn để lần đến chân. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=beb006b87452e83f26dbe4767a6ad041] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5b43ca18493779adbd29a17b6144fd6d] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6cb7f1644648b0e7a6b22d61bf71d667] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3ce68888a6d596997445c574d241e634] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b66c02c361687fac1f4c5c7bf50d81c4] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7b02053bf5c50a314844ba6691ee2956] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=246adba2819259a2a5b32f4c56d30c18] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9ef5bdbcba21826219ce969c378de79c] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d74f34de80516b6dc3cbd24197758a5d] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3b24a71f991622056dcaef3d6538c5a6] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2fcba5b73c62ced059dbea999f1b015b] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2a6fa8d6283b04620f031a0f50424885] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ef48d7de297292d044c272d84eb28bd7] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b0548057e00559e88c683b57678bc9fb] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=242339d112c3d1c71c8051f23335de33] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d69420045bbd8fddcfd41fac535b294c] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=38538ca1b19003b3bb45e2bbbd349c54] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=415465d464a4878435645abbfef0eb3d] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9e3cc4a64ef08ee174c51d44cba0a99f] [20-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=21e720d3be26fe638413b1f1aa9dd8a5] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/beb006b87452e83f26dbe4767a6ad041/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/5b43ca18493779adbd29a17b6144fd6d/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/6cb7f1644648b0e7a6b22d61bf71d667/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/3ce68888a6d596997445c574d241e634/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/b66c02c361687fac1f4c5c7bf50d81c4/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/7b02053bf5c50a314844ba6691ee2956/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/246adba2819259a2a5b32f4c56d30c18/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/9ef5bdbcba21826219ce969c378de79c/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/d74f34de80516b6dc3cbd24197758a5d/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/3b24a71f991622056dcaef3d6538c5a6/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/2fcba5b73c62ced059dbea999f1b015b/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/2a6fa8d6283b04620f031a0f50424885/hls.m3u8] [13-https://hls1.streamc.xyz/ef48d7de297292d044c272d84eb28bd7/hls.m3u8] [14-https://hls1.streamc.xyz/b0548057e00559e88c683b57678bc9fb/hls.m3u8] [15-https://hls1.streamc.xyz/242339d112c3d1c71c8051f23335de33/hls.m3u8] [16-https://hls1.streamc.xyz/d69420045bbd8fddcfd41fac535b294c/hls.m3u8] [17-https://hls1.streamc.xyz/38538ca1b19003b3bb45e2bbbd349c54/hls.m3u8] [18-https://hls1.streamc.xyz/415465d464a4878435645abbfef0eb3d/hls.m3u8] [19-https://hls1.streamc.xyz/9e3cc4a64ef08ee174c51d44cba0a99f/hls.m3u8] [20-https://hls1.streamc.xyz/21e720d3be26fe638413b1f1aa9dd8a5/hls.m3u8]
Phim đang cập nhât - hoàn thành
Phim khác