Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[ Khai Phong Truyện: Bao Công thực sự không giỏi lắm - Kai Feng Qitan: Zhege Baogong Bu Taixing (2017)]
Trạng thái: [stt/ 10/10 HD] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 15/01/2024

Nội dung

[stt/ 10/10 HD] [sc/8.5] [info] [+]
 Khai Phong Truyện: Bao Công thực sự không giỏi lắm - Kai Feng Qitan: Zhege Baogong Bu Taixing (2017)
[/info] [nd] Triều đại Bắc Tống ở Trung Quốc cổ đại, một nhân vật huyền thoại xuất hiện ở thủ đô Khai Phong của Bắc Tống. Ông là tổng đốc Trịnh Bảo. Nông dân gọi ông là Bao Công (Chúa Bao). Trong một chính phủ thối nát, anh ấy đã tạo nên sự khác biệt của mình bằng cách thể hiện sự trung thực, chính trực, vô tư và dũng cảm bảo vệ công lý, điều này đã mang lại cho anh ấy danh hiệu "Bao Công". Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, Chúa Bao là hóa thân của Megrez (Thần trí tuệ Trung Quốc) và sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Khai Phong Truyện kể về truyền thuyết về Bao Công trong một kiểu tính cách hoàn toàn mới. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2225df2ee80e5e80abe37ee6ed815cfb] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=64d6db7cc671661f65487b67cfcd514c] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=392dfc5437850f0e8556ea413bf8a253] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6e40813b6723844eef94986fd95e2e25] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5dff55ba608435983f98d69062b68811] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8012342feb4207e0582130b7ca768622] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=89750be430a270f019b5dcca85bc34ac] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c61c5d4bf23d462cef29e6f0967686c9] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=09dfb20c1a8170b74ecff4344f8853c8] [10-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=050b39b62027c8e17764811b9dca5e04] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/2225df2ee80e5e80abe37ee6ed815cfb/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/64d6db7cc671661f65487b67cfcd514c/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/392dfc5437850f0e8556ea413bf8a253/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/6e40813b6723844eef94986fd95e2e25/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/5dff55ba608435983f98d69062b68811/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/8012342feb4207e0582130b7ca768622/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/89750be430a270f019b5dcca85bc34ac/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/c61c5d4bf23d462cef29e6f0967686c9/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/09dfb20c1a8170b74ecff4344f8853c8/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/050b39b62027c8e17764811b9dca5e04/hls.m3u8]
Phim đang cập nhât - hoàn thành
Phim khác