Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Thập Ức Trường An: Minh Nguyệt Kỷ Thì Hữu - Shi Yi Chang An: Mingyue Jishi You (2020)]
Trạng thái: [stt/ 12/12 HD] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 15/01/2024

Nội dung

[stt/ 12/12 HD] [sc/8.5] [info] [+]
Thập Ức Trường An: Minh Nguyệt Kỷ Thì Hữu - Shi Yi Chang An: Mingyue Jishi You (2020)
[/info] [nd] Dựa trên bộ truyện < Vương Gia Không Nên a >Nội dung phim nói về :Công chúa Ái Mạch La (Minh Nguyệt) của Tịch Nguyệt Quốc mang theo tâm nguyện bảo vệ hoà bình 2 nước mà gả đi phương xa, thành thân với người con thứ 9 của Hoàng Đế - Lý Khiêm. Làm quen với cuộc sống mới ở Trường An cùng vị vương gia lạnh lùng không hề dễ dàng! Trải qua những khó khăn thử thách, Minh Nguyệt cuối cùng cũng bảo vệ được tình yêu, nhưng hiểm nguy bây giờ mới thực sự bắt đầu! [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a62b56d355257e53c52819ee62a73665] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9dbe228b70e2af277dc85c02c7cc5a8b] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6eeec6e0d072cb8ec0065cc1ffe70d74] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=62e21ca055cf70e48eb5d7373fe20651] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=86853018182018e4e3df51d384128364] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ec87dd99a76184e767e973af8e0e1bed] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=09bd47d47fd8f92815b88be377b2e6e3] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=18cc0f784b257f4bad27d3915a5474db] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0be17cdfba1f320da90fc90b61bacf66] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ce406164caa1c539f8831aa3138d5cc9] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=042611cd0afd8af4a93e4bddefc50bec] [12-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=988de5083118a48ad828fbfa441ede74] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/a62b56d355257e53c52819ee62a73665/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/9dbe228b70e2af277dc85c02c7cc5a8b/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/6eeec6e0d072cb8ec0065cc1ffe70d74/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/62e21ca055cf70e48eb5d7373fe20651/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/86853018182018e4e3df51d384128364/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/ec87dd99a76184e767e973af8e0e1bed/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/09bd47d47fd8f92815b88be377b2e6e3/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/18cc0f784b257f4bad27d3915a5474db/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/0be17cdfba1f320da90fc90b61bacf66/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/ce406164caa1c539f8831aa3138d5cc9/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/042611cd0afd8af4a93e4bddefc50bec/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/988de5083118a48ad828fbfa441ede74/hls.m3u8]
Phim đang cập nhât - hoàn thành
Phim khác