Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Quân Lâm Thần Hạ - Junlin Chengxia (2016)]
Trạng thái: [stt/ 13/13 HD] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 14/01/2024

Nội dung

[stt/ 13/13 HD] [sc/8.5] [info] [+]
Quân Lâm Thần Hạ - Junlin Chengxia (2016)
[/info] [nd] Gian hùng Tào Tháo biến thành nữ nhân, trở thành huynh đệ với địch nhân là Lưu Bị. Khi Lưu Bị hóa thân thành “Kinh thế Bạch Liên” (“bạch liên” thường chỉ những bánh bèo thánh thiện nhưng lại đáng ghét), mang khí chất của nam nhân ấm áp (nam nhân ân cần chu đáo, có thể đem lại cảm giác ấm áp cho người khác), khiến bao nữ nhân tranh giành theo đuổi; còn khi Tào Tháo biến thành nữ nhân, quan hệ quân thần sẽ thành ra thế nào? [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dd55206c016114c9ca24bc3b537ae8bf] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2227f972c57aee658f34a4589cbdc768] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=67eab759c04232dc70235b415e7f2d22] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a5051a04fe62c55b46293036df4cade9] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=89d550898b74678790a48176bfb152af] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a2b6991940ed9f36145bdbac36fd99aa] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ae8701e092b6b14f711bfc5775a4c68f] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6ba9e15c5b8487b7585eff0c7f61b113] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5642bbab9a7768ba044454f6a7f1c170] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ba68ba74d79269cb4611d9a1eeab667b] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4233067ff883bc9d3142f058421ce6d4] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c4cc15510d0943ac697cf55a900ef310] [13-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=66602aecf6dd1e5f87d46068e6d2f3e6] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/dd55206c016114c9ca24bc3b537ae8bf/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/2227f972c57aee658f34a4589cbdc768/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/67eab759c04232dc70235b415e7f2d22/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/a5051a04fe62c55b46293036df4cade9/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/89d550898b74678790a48176bfb152af/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/a2b6991940ed9f36145bdbac36fd99aa/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/ae8701e092b6b14f711bfc5775a4c68f/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/6ba9e15c5b8487b7585eff0c7f61b113/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/5642bbab9a7768ba044454f6a7f1c170/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/ba68ba74d79269cb4611d9a1eeab667b/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/4233067ff883bc9d3142f058421ce6d4/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/c4cc15510d0943ac697cf55a900ef310/hls.m3u8] [13-https://hls1.streamc.xyz/66602aecf6dd1e5f87d46068e6d2f3e6/hls.m3u8]
Phim đang cập nhât - hoàn thành
Phim khác