Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[ Hậu Duệ Của Thần Linh - The Totem Warrior (2015)]
Trạng thái: [stt/ Tập 24/24 TM+VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 12/01/2024

Nội dung

[stt/ Tập 24/24 TM+VietSub] [sc/8.5] [info] [+]

Hậu Duệ Của Thần Linh
[/info] [nd] Bộ truyện diễn ra vào thời cổ đại, nơi mọi người tôn thờ vật tổ và tồn tại một số bộ lạc độc đáo. Các Chiến binh Totem rất được kính trọng có niềm tin tối đa vào tín ngưỡng của họ và bảo vệ bộ tộc của họ. Nhân vật chính, mặc dù ban đầu không được thiết lập để trở thành Chiến binh vật tổ, nhưng cuối cùng cũng được đưa vào con đường đó. Và do đó, cuộc phiêu lưu của anh ấy bắt đầu. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=02c106894a687644702b76e5c3f62f58] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e81c8a7d244ca1fe4c60fcc61d149f46] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=722c3eb3edb041d5740aeac41283462c] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d07903d516cc65b38c1f8b55fe3f1f93] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dd4b00cc0373e8de650454a78c58a809] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2d110f3e97f6d3a9965f4b94b37474a4] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=67030aa3e057ddd7318037992ec061f7] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=24cd36cdc7c6166b4af2eb2652d6b1c8] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7e8196fa111b019a2f3a89ebfe12d0cd] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=62b99818e3d1943a9f6ccbca2a7117ce] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2b7916167e9a9541515ee9768354c0ee] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=30ecb7d0e2757907b338059e6ab54b4e] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ca637aa582dd65b3d60c4d9fee7856aa] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dbb9fa2ee4da229e7e149fde651af32e] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=81f255748244b6bdc24fcf7a8c5c5c32] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3a942ed24ecc4d7d83903b0bb3ef9f23] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ea35ca016d7adcdb80bed275f62cb597] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4761384eeaa6b3ead70aa61fc205cce9] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a70d4a95b046ef36f2dd1224d14c72c9] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=38a69cd516966033840a9c573a8cde8d] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cb55839dadf5785bf6658040a97f8087] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4b4780c29ded7c60b98f9708f9dcc0e0] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c380b70419df7c7529891b6350db2843] [24-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cf4754f11ceb716b08489551a5850bd7] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/02c106894a687644702b76e5c3f62f58/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/e81c8a7d244ca1fe4c60fcc61d149f46/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/722c3eb3edb041d5740aeac41283462c/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/d07903d516cc65b38c1f8b55fe3f1f93/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/dd4b00cc0373e8de650454a78c58a809/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/2d110f3e97f6d3a9965f4b94b37474a4/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/67030aa3e057ddd7318037992ec061f7/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/24cd36cdc7c6166b4af2eb2652d6b1c8/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/7e8196fa111b019a2f3a89ebfe12d0cd/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/62b99818e3d1943a9f6ccbca2a7117ce/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/2b7916167e9a9541515ee9768354c0ee/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/30ecb7d0e2757907b338059e6ab54b4e/hls.m3u8] [13-https://hls1.streamc.xyz/ca637aa582dd65b3d60c4d9fee7856aa/hls.m3u8] [14-https://hls1.streamc.xyz/dbb9fa2ee4da229e7e149fde651af32e/hls.m3u8] [15-https://hls1.streamc.xyz/81f255748244b6bdc24fcf7a8c5c5c32/hls.m3u8] [16-https://hls1.streamc.xyz/3a942ed24ecc4d7d83903b0bb3ef9f23/hls.m3u8] [17-https://hls1.streamc.xyz/ea35ca016d7adcdb80bed275f62cb597/hls.m3u8] [18-https://hls1.streamc.xyz/4761384eeaa6b3ead70aa61fc205cce9/hls.m3u8] [19-https://hls1.streamc.xyz/a70d4a95b046ef36f2dd1224d14c72c9/hls.m3u8] [20-https://hls1.streamc.xyz/38a69cd516966033840a9c573a8cde8d/hls.m3u8] [21-https://hls1.streamc.xyz/cb55839dadf5785bf6658040a97f8087/hls.m3u8] [22-https://hls1.streamc.xyz/4b4780c29ded7c60b98f9708f9dcc0e0/hls.m3u8] [23-https://hls1.streamc.xyz/c380b70419df7c7529891b6350db2843/hls.m3u8] [24-https://hls1.streamc.xyz/cf4754f11ceb716b08489551a5850bd7/hls.m3u8]
Phim đang cập nhât - hoàn thành
Phim khác