Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Hắc Bạch Vô Song 2 - Black and White Warriors 2 (2017)]
Trạng thái: [stt/ 12/12 HD] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 14/01/2024

Nội dung

[stt/ 12/12 HD] [sc/8.5] [info] [+]
Hắc Bạch Vô Song 2 - Black and White Warriors 2 (2017)
[/info] [nd] Bờ đối diện của sông Lethe là Vương quốc ranh giới với cả đêm, giữ sự cân bằng cho cái chết của thế giới bởi những sứ giả ma. Chiến binh Đen và Trắng là những sứ giả ma thu thập các linh hồn từ Cõi người. Xiaohei và Xiaobai, một cặp chiến binh đen và trắng ở phía dưới, mối quan hệ của họ trở nên mong manh sau khi trải qua sự cố xảy ra bên trong Bách Quỷ Đại Phong Ấn. Cùng lúc đó, thân phận thật sự của Tiểu Bạch bắt đầu lộ ra… [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1a5d4503bd59da6532d4e7cc6a305203] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4eab496ce6fa9533c3d9b453d645533c] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b49b903945a5834d19552395f5882ded] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ca1fad72dea0de83054c9ee96e542c5e] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6770ea5bb8260bf4d0efb33e5cae698c] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4a34c428848518b6cf95060eed6bfd7b] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b9977bb2d7307e565f64ce8c3976061a] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=50e706e6e93b34200c6102cfc7eb0a3d] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=27d8e695b68bd0644d6624b389d512d5] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=051ebeb5262428fd876b00365ec84668] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c906cf5deeadc05eb9756320267658aa] [12-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d33d769aec3395ce48d06e39a45fbdc2] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/1a5d4503bd59da6532d4e7cc6a305203/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/4eab496ce6fa9533c3d9b453d645533c/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/b49b903945a5834d19552395f5882ded/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/ca1fad72dea0de83054c9ee96e542c5e/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/6770ea5bb8260bf4d0efb33e5cae698c/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/4a34c428848518b6cf95060eed6bfd7b/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/b9977bb2d7307e565f64ce8c3976061a/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/50e706e6e93b34200c6102cfc7eb0a3d/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/27d8e695b68bd0644d6624b389d512d5/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/051ebeb5262428fd876b00365ec84668/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/c906cf5deeadc05eb9756320267658aa/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/d33d769aec3395ce48d06e39a45fbdc2/hls.m3u8]
Phim đang cập nhât - hoàn thành
Phim khác