Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Thất Giới Đệ Nhất Tiên - Qi Jie Diyi Xian (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 120 / 120 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 17/02/2023

Nội dung

[stt/ Tập 120 / 120 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Thất Giới Đệ Nhất Tiên [/info] [nd]Dương Tịch bởi vì lần thứ nhất đột phát thiện tâm mà nhờ có vạn năm chân lực, gia nhập Thiên Linh Môn do đó bước trên chính thức tu chân đạo đường. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, đàm tiếu nhân gian cường địch tan thành mây khói. Nguyện vọng của ta rất đơn giản, đơn giản chính là các loại hoa nuôi nuôi thảo, tán gái luyện luyện bảo. Một tay che trời hạ, rất tốt rất cường đại. Lương Tịch nhìn xem phủ phục tại chính mình dưới chân thất giới chúng sinh, cường điệu xuống ta là một cái trinh tiết quan niệm cường đại nam nhân [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Dương Tịch[/act] [br/Hx] [01-05|https://short.ink/kAXhZiLMN] [06|https://short.ink/TCOmyS1Dp][07|https://short.ink/rgKUMElfM][08|https://short.ink/xtMxUnW7j] [09|https://short.ink/5cu8tw2EH][10|https://short.ink/vDYEpIHV2][11|https://short.ink/o2VtAelOeX][12|https://short.ink/0_-wa7g2a] [13|https://short.ink/WAlqOn0UH][14|https://short.ink/UL8dpNcV5][15|https://short.ink/OcHVslpuO][16|https://short.ink/4dUytkHQN] [17|https://short.ink/KSOGrzGvv][18|https://short.ink/IG6m1S3sJ][19|https://short.ink/9CnLCp2h1][20|https://short.ink/BkAWpQY1b] [21|https://short.ink/pHywTwuIS][22|https://short.ink/7BDLRx8nK][23|https://short.ink/OaQQGUCuc][24|https://short.ink/pGq5Rg8u5] [25|https://short.ink/j8fAD8c5b][26|https://short.ink/0oWZvRtWR][27|https://short.ink/nGXuCtKV8][28|https://short.ink/JLEbdaV_M] [29|https://short.ink/5qA5nilNw][30|https://short.ink/DbKQUMJA2][31|https://short.ink/X3xOiwxiE][32|https://short.ink/s-uGpPnDo] [33|https://short.ink/eFye6UDY3][34|https://short.ink/KWSV-ZZ2P][35|https://short.ink/QLX1xaJU0][36|https://short.ink/BZeyCMj9I] [37|https://short.ink/acHqCtYhy][38|https://short.ink/kp2l5fgE4][39|https://short.ink/QNmFcUD1x][40|https://short.ink/xV6IC83uT] [41|https://short.ink/7mwf0DWAR][42|https://short.ink/CQGcnzajn][43|https://short.ink/CoUtd14dV][44|https://short.ink/na6sVw53A] [45|https://short.ink/PBizxgR4V][46|https://short.ink/NEip4Ag0K][47|https://short.ink/7LeD95xDDq][48|https://short.ink/MNNCyqkn0] [49|https://short.ink/070JqhkJG][50|https://short.ink/1DdH5doFD][51|https://short.ink/rOQqKOpm1][52|https://short.ink/ziRL9p8ZZ] [53|https://short.ink/VWDMVAzP9][54|https://short.ink/tOMQ-tBC5][55|https://short.ink/LJSmaq1pj][56|https://short.ink/GY5RRci-_] [57|https://short.ink/rWbOer-cl][58|https://short.ink/VKKXGjpsQ][59|https://short.ink/rg1sFM16d][60|https://short.ink/5mWamUaSV] [61|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8dkkuk][62|https://short.ink/SZawABUBG][63|https://short.ink/j6QK8GCqp][64|https://short.ink/H7QQhVdqV] [65|https://short.ink/nfIEXrCvn][66|https://short.ink/hBJQq8Ywf][67|https://short.ink/VBvZT43CX][68|https://short.ink/ySrRClGw7] [69|https://short.ink/L2j7MpMRr][70|https://short.ink/XJYTRDsXwV][71|https://short.ink/7-GSYNe_L][72|https://short.ink/E9s-pCHPr] [73|https://short.ink/7a74o8X31][74|https://short.ink/V_fgzpx67][75|https://short.ink/eqnvjPiHu][76|https://short.ink/HhdokR_3e] [77|https://short.ink/vg9nx7ZGr][78|https://ok.ru/videoembed/4525823625734][79|https://short.ink/c6ANvkO5q][80|https://short.ink/JgbZRyXhq] [81|https://short.ink/gXE7Gkd8O][82|https://short.ink/-gG2dIQ5k][83|https://short.ink/2aslYNK78Q][84|https://short.ink/nPUuZE5Nn] [85|https://short.ink/nNg6iBdRi][86|https://short.ink/3K7xcYCcj][87|https://short.ink/Ro6NgSiaJ][88|https://short.ink/CEkO64NSs] [89|https://short.ink/qM_kWNLQm][90|https://short.ink/atHRmpbU1][91|https://short.ink/Xew_gpxFr][92|https://short.ink/NvTR8LUgM] [93|https://short.ink/EmzcRej1Mo][94|https://short.ink/5QbzWIvBq][95|https://short.ink/4ZNwPjFz6][96|https://short.ink/XUuk01DlB] [97|https://short.ink/NkfTaxQcs][98|https://short.ink/5HzbNZs7W][99|https://short.ink/Sk9q19Xmy][100|https://short.ink/eie6o6e1h] [101|https://short.ink/B3yb0xxl7][102|https://short.ink/IRYAMWCR3][103|https://short.ink/ByutXSsre][104|https://short.ink/oBreBybX4] [105|https://short.ink/GoFiqFa7n][106|https://short.ink/9q3caYUWc][107|https://short.ink/FgFIWALat][108|https://short.ink/HGxaJuoVp] [109|https://short.ink/2io37j7ez][110|https://short.ink/CkEyO4yz_][111|https://short.ink/7AuPykpyu][112|https://short.ink/UDcfj46Wj] [113|https://short.ink/Rb5m76GVs][114|https://short.ink/pOJudDdIW][115|https://short.ink/N10D8JTj7][116|https://short.ink/o7DnRYr5_] [117|https://short.ink/uF0-NLsBkN][118|https://short.ink/A6tNNrA9d][119|https://short.ink/VMQ40FXco][120-end|https://short.ink/jD6wVscSW] [br/Vip] [117-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8b580d68c3b49b36b0e92c2717e4ed04/playlist.m3u8] [116-] [115-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3d40a5565dfd5cb5f66257f740494fa9/playlist.m3u8] [114-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f5b33755412a99ed7df7c56aa5fd6437/playlist.m3u8] [113-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/195331140951924e4c5c48b690f8950c/playlist.m3u8] [112-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2be7e8d572727f2c3ea33379a690dc18/playlist.m3u8] [111-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/67547d73de33a2843a34f6f756b4a2fe/playlist.m3u8] [110-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/856b9c64187f5c5c83c955758af26669/playlist.m3u8] [109-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/03836f131175f925e46139f43a45dd56/playlist.m3u8] [108-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e20215819b79038679e18f08c5202ac4/playlist.m3u8] [107-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/737e3c98401279e95ecce68d7a08cf27/playlist.m3u8] [106-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7e88d9766cf3e0410715a46dc33d4275/playlist.m3u8] [105-] [104-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b6c2d6a9dfcc37ae461babfdc2d4e5bf/playlist.m3u8] [103-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/965a8004ab3211e1bf6ee7b9d24e550f/playlist.m3u8] [ 102 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/049aef27377f5ff4315009bff4626c77/playlist.m3u8 ] [ 101 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f7d63809ac7e758b01ef7d786dd44c6f/playlist.m3u8 ] [ 100 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0d23fc80c06039ef44b464edbddf694d/playlist.m3u8 ] [ 99 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f17846ac3e7e26f3d4f9468edfd64226/playlist.m3u8 ] [ 98 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/243970eeafd8d1089a9211737d1c8ddd/playlist.m3u8 ] [ 97 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/699ac15f61ab21a1361b5dd3c501246e/playlist.m3u8 ] [ 96 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e41e9b69d30e8fb4aeb68dc5401c3b08/playlist.m3u8 ] [ 95 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b610b97c3ba5620d7c1cb65fffd5c431/playlist.m3u8 ] [ 94 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/70850448b72c62184b7e06ed1f6ac439/playlist.m3u8 ] [ 93 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/40b3a08e6ae010e82b59a10039e96e90/playlist.m3u8 ] [ 92 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6c7860006fb8a3833317e87ec51df632/playlist.m3u8 ] [ 91 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0cced3d1e510ee3dc1c51c633388d4d0/playlist.m3u8 ] [ 90 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6523b08cca7012c129cb791680555696/playlist.m3u8 ] [ 89 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a8fe104b8b457298f892e91847bdfcef/playlist.m3u8 ] [ 88 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f3dc011946bae50ed9881a647c175c93/playlist.m3u8 ] [ 87 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3e44c963c4175784d53d89fac1df5d3a/playlist.m3u8 ] [ 86 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a7987cf70c71a0d880c45093212f2fb8/playlist.m3u8 ] [ 85 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4e2abc7705873c2a1c36a8d7e67b513e/playlist.m3u8 ] [ 84 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/acbc675ed919142dc4b447ed48d4bbf8/playlist.m3u8 ] [ 83 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/88a893de5e6697a74937e56e54efd1ee/playlist.m3u8 ] [ 82 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3afad00c78fccac78834687b3e602869/playlist.m3u8 ] [ 81 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2faeb1a8b3fe880498ea46ef131e4cc2/playlist.m3u8 ] [ 80 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/eb36c3bfb6a36654b50b66ab56244b03/playlist.m3u8 ] [ 79 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d3d807136daad9ad77e388957291062a/playlist.m3u8 ] [ 78 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8d12e7f4d7e335f426178700bf38b3a2/playlist.m3u8 ] [ 77 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0a56c4cdf1ea892f628b8bdf5b295218/playlist.m3u8 ] [ 76 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bf104f2b3422a9ecc061d2f3b4aaceb0/playlist.m3u8 ] [ 75 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c8f232d8a620a0ce620c3be04e6bfda8/playlist.m3u8 ] [ 74 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/899a5b87dfc2de051099a553df2532e7/playlist.m3u8 ] [ 73 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f50a222697e7dad0d0bb04e291c571c3/playlist.m3u8 ] [ 72 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b55adb0c303472a87dada99508edd772/playlist.m3u8 ] [ 71 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8d8cd3565df7b08e8e1abcbf311e83d5/playlist.m3u8 ] [ 70 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dfb13bf4ac94cb2d9b9d7b63d779bba8/playlist.m3u8 ] [ 69 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c3ea1c703f42757ad7b90cc9b992e3ec/playlist.m3u8 ] [ 68 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f049e957e90197f6a1a67878a080180e/playlist.m3u8 ] [ 67 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3a6e56ae75b039c374686b75ada880e9/playlist.m3u8 ] [ 66 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/aca71ba09cfb5027ffa52a5b89c5781f/playlist.m3u8 ] [ 65 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f8bc19eee0b16f6897f3a967d6d79754/playlist.m3u8 ] [ 64 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/148dc2505f08bb376d2e0e20741f1974/playlist.m3u8 ] [ 63 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/324bd12a3bfc52e17fc520af6e7fff0c/playlist.m3u8 ] [ 62 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d664bcd62375f312094090b342bacb5e/playlist.m3u8 ] [ 61 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7a73d81512001e67eeaea3129a5faf5b/playlist.m3u8 ] [ 60 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/738d099d4ec33fad99da3c725e7f412b/playlist.m3u8 ] [ 59 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3f823ee7e1ccc47e94d6c5b018257a2d/playlist.m3u8 ] [ 58 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5c76d8ca92b75dc99635dda0cc4c2a87/playlist.m3u8 ] [ 57 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b1af2125622cb5ba5c9d7f8cb9a4a2f1/playlist.m3u8 ] [ 56 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9cec3d98feeb484ebe7b29df6b59d0be/playlist.m3u8 ] [ 55 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9e64db5aae16b49873ca9090ed1f513c/playlist.m3u8 ] [ 54 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/914edfc0a5e37ce3c5461970271e31b2/playlist.m3u8 ] [ 53 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/68924e5b13678f23501bafece4b50b1e/playlist.m3u8 ] [ 52 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6b52b0a9baf45784ad7815c2ca08440d/playlist.m3u8 ] [ 51 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b04b3e691756743966812415754bf1d8/playlist.m3u8 ] [ 50 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0e7e8b07fdc0556b0bd2a9f779d036eb/playlist.m3u8 ] [ 49 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9ac02b02621c61bb9941dfa3c82dad3d/playlist.m3u8 ] [ 48 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/38d98932162ade5e621d138ead989aee/playlist.m3u8 ] [ 47 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d9ff9bdeb420e2b81510afa347cc0b47/playlist.m3u8 ] [ 46 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/151cb6dc7a84e26f9bdc29dead5d2b07/playlist.m3u8 ] [ 45 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5fbe31e93f15541d575b56763ae7e65f/playlist.m3u8 ] [ 44 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/64cd9ff3fbc2ea63dd691de1bf37fa4f/playlist.m3u8 ] [ 43 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/112a031e7bfa6c24c1870fb4db5614a7/playlist.m3u8 ] [ 42 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e78fb7fbb9fd507ede449789b732e9a6/playlist.m3u8 ] [ 41 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d298964da4e1a9095eb25b87a2ce32bc/playlist.m3u8 ] [ 40 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f83c05d962593b8b6019491999ac20ae/playlist.m3u8 ] [ 39 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ec89399e64477e61a6627e25563ecff6/playlist.m3u8 ] [ 38 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/71b490fd63b699647e39804e5d89b6c3/playlist.m3u8 ] [ 37 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f141431f5890494a719f6bfd415680c7/playlist.m3u8 ] [ 36 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f1bd0a301273552bc177e3cd69636289/playlist.m3u8 ] [ 35 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/63f0a095a76d0ab072d978c0baa19b19/playlist.m3u8 ] [ 34 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/27676e561e9aa8334ea940c93af2e2df/playlist.m3u8 ] [ 33 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/efbe7d956ad1c17a012b5dfd28623087/playlist.m3u8 ] [ 32 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/92581d071e5ae855f900a1d9bf429339/playlist.m3u8 ] [ 31 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3afad00c78fccac78834687b3e602869/playlist.m3u8 ] [ 30 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f585d1f748564144445e62c65e53e007/playlist.m3u8 ] [ 29 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/51dea19e7f548080b9444b5475ca96a3/playlist.m3u8 ] [ 28 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5d8afafb93bfe6eb51e64b366feea297/playlist.m3u8 ] [ 27 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fd4948f294bc3ef0e57a049f6198dfe1/playlist.m3u8 ] [ 26 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/72d06d274c88c6ac8d60b6b357606e2f/playlist.m3u8 ] [ 25 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3c7f5e906cafc5555c5d2a587bf6761a/playlist.m3u8 ] [ 24 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c490558ca5a80ee9a705ad0271c789a0/playlist.m3u8 ] [ 23 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6da1eb0e981bd7fa55c1534f0788985d/playlist.m3u8 ] [ 22 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2875852289515f1418e6b3bf6ff9d90a/playlist.m3u8 ] [ 21 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f27571c2360f7a9eeff61845d9e2f14b/playlist.m3u8 ] [ 20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a864c8d255798763e06da8edf32a7857/playlist.m3u8 ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/acaccade413714751b9a44516f00329a/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/62c91fafefe840af0d04449ca6a18407/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d9e36abea3e9ce42979323ad934878b6/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8f65a565c2a48caf4115b0c431054e35/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/078329ad41416f312aa5b3cf06b03c4c/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/73c7b8d21119fdbc3ed69441987f438d/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/aa2fa5d22dd7c00c3bd8a3fc864ada5a/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5594df2f1b56bf1d258c1485bd11de9e/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0741285c80a01dfaedeaa35899a13057/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7fa3ae44ef4279cc20e73d0c3fca729c/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a6a921cde808eb391db649bab2e2391f/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d90d589eb18eef7b1c32ca9f553b27f3/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3ac18ad451bffff73286b5eb756167d9/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bc0fb879d739b08d5c3224cda3246536/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/459b4748afc90d77690e3da93ac60952/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f3a06361603ec93ea5619712077ebfe6/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8c288ba480b87354c291b1ca7621afe1/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0c9894a9ec78bb86cd923e1bf15f70b2/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3afad00c78fccac78834687b3e602869/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 5 và thứ 6 hằng tuần
Phim khác