Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Ta Tại Tiên Giới Kiếm Điểm Tích Lũy - Leveling Up In A Fantasy World (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 40 / 40 VietSub ] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Số tập: ?? Tập
Thời lượng: 7 Phút/tập
Cập nhật: 12/01/2024

Nội dung

[stt/ Tập 40 / 40 VietSub ] [sc/8.5] [info] [+] Ta Ở Tiên Giới Kiếm Điểm Tích Luỹ [/info] [nd]Mở mắt ra, vậy mà thân ở thế giới khác, còn bị một cái ngu ngơ hệ thống khóa lại, nói cho hắn biết xưng bá thế giới không còn là mộng! Còn có chuyện tốt bực này? Tần Hoài khuất phục, tại dị thế giới làm 007 Người làm công, không biết ngày đêm kiếm điểm tích lũy, kết quả đương nhiên thật là thơm! Thần binh, bảo tàng, tuyệt thế công pháp còn có ôn nhu đáng yêu tiểu sư muội, hết thảy đều đến trong ngực đến! Tông môn thường ngày là cái gì? Đương nhiên là mặt ngoài làm cá ướp muối, sau lưng làm quyển vương, tốc độ lên cấp vượt qua tất cả mọi người, sơ ý một chút còn có thể cứu vớt toàn tông môn! Ai ngờ tông môn trưởng lão lại ngầm hạ sát thủ, Thiên Ma giáo quy mô tấn công lên núi, tiên minh Tứ Tông sụp đổ...... Cùng xem thiếu niên như thế nào tay cầm hệ thống, xưng bá dị thế! [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Tần Hoài[/act] [br/Hx] [01|https://short.ink/l7oyUIQ9F][02|https://short.ink/CGLCprfX-][03|https://short.ink/SVnLIuEy_][04|https://short.ink/cV2iFyB_jM] [05|https://short.ink/LPkMhSEXu][06|https://short.ink/r8LiEnRlM][07|https://short.ink/lL68rgzLsY][08|https://short.ink/HM_dCndkM] [09|https://short.ink/mi4HbXq42][10|https://short.ink/U_VyfMjPk][11|https://short.ink/QYem0ARer][12|https://short.ink/5pbasLi2sH] [13|https://short.ink/4EZtdQvV4][14|https://short.ink/VViCViN3c][15|https://short.ink/aeXqtbWbT][16|https://short.ink/dTSs09BR748] [17|https://short.ink/cADCojHch][18|https://short.ink/nrb6oq1iI][19|https://short.ink/K9f4GngoZ][20|https://short.ink/rnrDcFy3i] [21|https://short.ink/S0WxnoOYk][22|https://short.ink/7L3wk9R6M][23|https://short.ink/W9CIv6m6V][24|https://short.ink/W9CIv6m6V] [25|https://short.ink/ODRS0yVJJ][26|https://short.ink/9oWN4cqiS][27|https://short.ink/Wn_cXqa5P][28|https://short.ink/i4CDAvnLI] [29|https://short.ink/lj4zdS9Oy][30|https://short.ink/5aKcEodk3][31|https://short.ink/HOpNOJ8c1][32|https://short.ink/E_pMdpJbc1] [33|https://short.ink/DLB-_8YC8][34|https://short.ink/wVs4px81D][35|https://short.ink/s4xmLmUc5][36|https://short.ink/rV-qbyWNB] [37|https://short.ink/33AD1Kn_5][38|https://short.ink/7eWoUuXnU][39|https://short.ink/CuHxdhYKH][40-end|https://short.ink/jH_WYivC_] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=973024ef0e122b0e0bb196b751d862ff] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3e7343ce603b57f0a63a3888b845f3ab] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7b9632322fe861cf41783579fa8bd3f7] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b107d24e012956cf1ca7a0d7b576c475] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b9c6121f5c592d3d674252b098a87f61] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f1122c8b7fca3995189fd0696a65266d] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2dd654df076d50aa416693db014e6796] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6803d6d41082ef366f5abf087728aa97] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=776d108cff0c38ce9b8cd40930dd4f66] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=202a3fabb393ffd4db72c1ab46841c39] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3e7df7c816bdefabad0dfb3a5e186fe6] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=58ff0cb20fe09bcbdb628bc010802471] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a72d652c4546b9c31d85dbf89489f642] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7224da8b84b932109bef936dbb478e0f] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c2696db592c2cb9faa30037c1bbb8687] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7e53ebaf9e0213d687e68887c4d5e03b] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=78fda9e1f4ae9c0dbcb4cf5bab36cc57] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=13f8d5939e76d33e7b77b7f0960c18de] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=28d66b8c17bb8a2bcb11411c1186247a] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=16ae24f78e6d5dfcd2f9c2f93b1e39ac] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6791479105b6dfdc2a58c3aa8c5cdac8] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=da032d183ceaa78eabb6f4946ef20501] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f5bda6846b27fdc927541343c784264c] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fc81cdfc96998b5f247c3ce91f31ea42] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=898c00f2a4d411450409a29b6a759ce0] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=31dc01fbdae31dbc1197f992e0e0df63] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eddcd32c7ddc4476a8e4f40dcde013a7] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6af6f14440c7c8eae84ea01e5cb82462] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a7553b51d8e727418c33869d621f192d] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0cc0dec43f6138c30dc6dbf0d7f18070] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3327563fcceaffb81d7719678149d80d] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=49299285546a371e7f150f17fdfb2788] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=512572d639cd877ec9920bd76cb66dc3] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c320ffc2072c431589833befd2017281] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bbe6a7cad96d6ebc27dbef1bfc31ce15] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1df346d1d7e656e16607e845dadfdece] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d9b439aa91c73d3ab331a5e7a06c34ab] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a41932d172286f893b208ca77f774581] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9eb3661f97e19eea78c8ad87a3c9b32e] [40|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=13935120489710be6dba7257768c9251] [br/Arc] [1-https://hls1.streamc.xyz/973024ef0e122b0e0bb196b751d862ff/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/3e7343ce603b57f0a63a3888b845f3ab/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/7b9632322fe861cf41783579fa8bd3f7/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/b107d24e012956cf1ca7a0d7b576c475/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/b9c6121f5c592d3d674252b098a87f61/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/f1122c8b7fca3995189fd0696a65266d/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/2dd654df076d50aa416693db014e6796/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/6803d6d41082ef366f5abf087728aa97/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/776d108cff0c38ce9b8cd40930dd4f66/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/202a3fabb393ffd4db72c1ab46841c39/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/3e7df7c816bdefabad0dfb3a5e186fe6/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/58ff0cb20fe09bcbdb628bc010802471/hls.m3u8] [13-https://hls1.streamc.xyz/a72d652c4546b9c31d85dbf89489f642/hls.m3u8] [14-https://hls1.streamc.xyz/7224da8b84b932109bef936dbb478e0f/hls.m3u8] [15-https://hls1.streamc.xyz/c2696db592c2cb9faa30037c1bbb8687/hls.m3u8] [16-https://hls1.streamc.xyz/7e53ebaf9e0213d687e68887c4d5e03b/hls.m3u8] [17-https://hls1.streamc.xyz/78fda9e1f4ae9c0dbcb4cf5bab36cc57/hls.m3u8] [18-https://hls1.streamc.xyz/13f8d5939e76d33e7b77b7f0960c18de/hls.m3u8] [19-https://hls1.streamc.xyz/28d66b8c17bb8a2bcb11411c1186247a/hls.m3u8] [20-https://hls1.streamc.xyz/16ae24f78e6d5dfcd2f9c2f93b1e39ac/hls.m3u8] [21-https://hls1.streamc.xyz/6791479105b6dfdc2a58c3aa8c5cdac8/hls.m3u8] [22-https://hls1.streamc.xyz/da032d183ceaa78eabb6f4946ef20501/hls.m3u8] [23-https://hls1.streamc.xyz/f5bda6846b27fdc927541343c784264c/hls.m3u8] [24-https://hls1.streamc.xyz/fc81cdfc96998b5f247c3ce91f31ea42/hls.m3u8] [25-https://hls1.streamc.xyz/898c00f2a4d411450409a29b6a759ce0/hls.m3u8] [26-https://hls1.streamc.xyz/31dc01fbdae31dbc1197f992e0e0df63/hls.m3u8] [27-https://hls1.streamc.xyz/eddcd32c7ddc4476a8e4f40dcde013a7/hls.m3u8] [28-https://hls1.streamc.xyz/6af6f14440c7c8eae84ea01e5cb82462/hls.m3u8] [29-https://hls1.streamc.xyz/a7553b51d8e727418c33869d621f192d/hls.m3u8] [30-https://hls1.streamc.xyz/0cc0dec43f6138c30dc6dbf0d7f18070/hls.m3u8] [31-https://hls1.streamc.xyz/3327563fcceaffb81d7719678149d80d/hls.m3u8] [32-https://hls1.streamc.xyz/49299285546a371e7f150f17fdfb2788/hls.m3u8] [33-https://hls1.streamc.xyz/512572d639cd877ec9920bd76cb66dc3/hls.m3u8] [34-https://hls1.streamc.xyz/c320ffc2072c431589833befd2017281/hls.m3u8] [35-https://hls1.streamc.xyz/bbe6a7cad96d6ebc27dbef1bfc31ce15/hls.m3u8] [36-https://hls1.streamc.xyz/1df346d1d7e656e16607e845dadfdece/hls.m3u8] [37-https://hls1.streamc.xyz/d9b439aa91c73d3ab331a5e7a06c34ab/hls.m3u8] [38-https://hls1.streamc.xyz/a41932d172286f893b208ca77f774581/hls.m3u8] [39-https://hls1.streamc.xyz/9eb3661f97e19eea78c8ad87a3c9b32e/hls.m3u8] [40-https://hls1.streamc.xyz/13935120489710be6dba7257768c9251/hls.m3u8]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 3 và thứ 7 hằng tuần

Phim khác