Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Mộ Vương Chi Vương Phần 4: U Đô Chiến - Tomb Of King Wang (2019)]
Trạng thái: [stt/ Tập 26 / 26 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/05/2022

Nội dung

[stt/ Tập 26 / 26 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Mộ Vương Chi Vương Phần 4 [/info] [ss] [Phần 1;/2021/05/mo-vuong-chi-vuong-phan-1-tomb-of-king_22.html] [Phần 2;/2021/05/mo-vuong-chi-vuong-phan-2-han-thiet-au_22.html] [Phần 3;/2022/05/mo-vuong-chi-vuong-phan-3-2018.html] [Phần 4;#*] [/ss] [nd]Tiếp tục hành trình công phá Cửu Tỏa Liên Hoàn đại mộ. Phần 4 sẽ là cuộc tiến công U Đô Địa Phủ đại mộ nơi Mạc Bắc tái ngoại, đoạt lại Phá Mộ lệnh bị mất, lấy được U Đô Phá Mộ lệnh. Tranh đấu giữa Công Thủ Mộ phái lúc này lại xuất hiện một thế lực mới - U tộc của U Đô thành. Địa Phủ 18 tầng nguy cơ trùng trùng, bốn người Lạc Thời Thu, Lâu Mãn Phong, Hàn Thiên Lạc, Lâm Thủy Dao sẽ công phá như thế nào đây [/nd] [br/Hx] [ 26 | https://playhydrax.com/?v=WpzRp9nBN ] [ 25 | https://playhydrax.com/?v=9tEs6hs7qU] [ 24 | https://playhydrax.com/?v=a61haG0NsF] [ 23 | https://playhydrax.com/?v=QQji2TuEH ] [ 22 | https://playhydrax.com/?v=8VdpCC4JNs] [ 21 | https://playhydrax.com/?v=Vukap5Fnfn_] [ 20 | https://playhydrax.com/?v=zrm73BZ-JK] [ 19 | https://playhydrax.com/?v=3xyT54RNMQ] [ 18 | https://playhydrax.com/?v=-0JA9J-3h0O] [17 | https://playhydrax.com/?v=NPiytJC8Z ] [ 16 | https://playhydrax.com/?v=UPTlhGW8I ] [ 15 | https://playhydrax.com/?v=3HOiRpLCQ ] [ 14 | https://playhydrax.com/?v=Ba31rdatPQ] [ 13 | https://playhydrax.com/?v=mueNohkPg ] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=SpsYQfbUL ] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=QgYv2HMJhw] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=BroOyyeSN ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=3ScHoRy5W ] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=4RAFUzXXC ] [ 7 | https://playhydrax.com/?v=HW_r4p9Ruu] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=01CuH2pI4 ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=aatCSv68N ] [ 4 | https://playhydrax.com/?v=AddfhYcfs ] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=1fPWoUTA2 ] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=ailWQeIjW ] [ 1 | https://playhydrax.com/?v=3zgn5ZoeY ] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=871485a345eea324f34d1990f1ad6637] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d14c5a21b5b4cf5f3fa84739a2c949e6] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d1cc7ba4396264a7328ff4cddd36045d] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9b0b2773cece5a106fb62ea4fc6fee69] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=71755c415b975d3465d32aca97c64629] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=021d8c457eee4eec2cbeab89d41f4c70] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=38ae2773971d246b2f722ba7b0b691c8] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=900f023138e864b0d5f2593c5f3bc4e8] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cfbb1df1ee6ec7e25a8212b090b928d5] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7a939ef3ae801e6bbbb861b0786dd5e3] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=24d1a7e2824ed8fb820e37eb313cc239] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1747a91866598886ca4cc7b43b2b94c3] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8d16a719c9936264a9e4949cb9b48389] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f71dfd8614849cddef2580cb2e95016c] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a823a740189b3b6e07f555dbbab9f89f] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=60a9752fa5459c759273498192fef310] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=df6ae59155501942d35763a53883a50a] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eb2b5e00daf9b269cd37277faf7ceb95] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7dcb5f8e3a961ac77a94585b9d1805d5] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b876905654a74ee6cdb12a67b5b67c8d] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7f0af9cf012565330dcde40f1065b2a2] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=82f5750bdd743ed0d4a6ac9f0b5a71c8] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=85f01490f5e2ede9e550632b184a671e] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=788dece25929094027312bf39a79c80e] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f4a88675f596567502b26dbd16729be7] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2007494b6c0294b3cac60d35af96b02e] [br/Arc] [ 26 | https://archive.org/download/mvcv4_/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/mvcv4_/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/mvcv4_/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/mvcv4_/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/mvcv4_/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/mvcv4_/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/mvcv4_/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/mvcv4_/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/mvcv4_/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/mvcv4_/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/mvcv4_/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/mvcv4_/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/mvcv4_/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/mvcv4_/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/mvcv4_/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/mvcv4_/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/mvcv4_/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/mvcv4_/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/mvcv4_/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/mvcv4_/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/mvcv4_/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/mvcv4_/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/mvcv4_/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/mvcv4_/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/mvcv4_/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/mvcv4_/01.mp4 ] [br/Ok] [ 26 | https://ok.ru/videoembed/3693569509985 ] [ 25 | https://ok.ru/videoembed/3693569313377 ] [ 24 | https://ok.ru/videoembed/3693567871585 ] [ 23 | https://ok.ru/videoembed/3693567806049 ] [ 22 | https://ok.ru/videoembed/3693567216225 ] [ 21 | https://ok.ru/videoembed/3693566757473 ] [ 20 | https://ok.ru/videoembed/3693565577825 ] [ 19 | https://ok.ru/videoembed/3693565250145 ] [ 18 | https://ok.ru/videoembed/3693564791393 ] [ 17 | https://ok.ru/videoembed/3693564201569 ] [ 16 | https://ok.ru/videoembed/3693563480673 ] [ 15 | https://ok.ru/videoembed/3693563152993 ] [ 14 | https://ok.ru/videoembed/3693562628705 ] [ 13 | https://ok.ru/videoembed/3693562169953 ] [ 12 | https://ok.ru/videoembed/3693561645665 ] [ 11 | https://ok.ru/videoembed/3693561383521 ] [ 10 | https://ok.ru/videoembed/3693560793697 ] [ 9 | https://ok.ru/videoembed/3693560269409 ] [ 8 | https://ok.ru/videoembed/3693559417441 ] [ 7 | https://ok.ru/videoembed/3972650306145 ] [ 6 | https://ok.ru/videoembed/3693558368865 ] [ 5 | https://ok.ru/videoembed/3693558106721 ] [ 4 | https://ok.ru/videoembed/3693557385825 ] [ 3 | https://ok.ru/videoembed/3693555550817 ] [ 2 | https://ok.ru/videoembed/3693556796001 ] [ 1 | https://ok.ru/videoembed/3693555681889 ] [br/Sb] [ 26 | https://sblongvu.com/e/wzxwanzq33j8 ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/6i8xd507hrq6 ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/1uuo88nrv2uw ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/u1wzd8bqtek0 ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/q7j4w7q0ejvd ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/zanfk3rhqys2 ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/dbs1frgswlbj ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/n01cxjwsbzka ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/hig09pit0jcg ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/vj3s8m8ssjq5 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/dfslm45uoh5i ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/0e26sjcuw9yi ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/op8gv9s6ywls ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/42je5g5ld846 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/jovj9p8u2y3w ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/xf0jfm2a4d6o ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/lftwu48b2vhk ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/8vlasd24l059 ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/i7q90hgtrnej ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/vbyo3kbo5o5q ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/fat3utdh8rmt ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/jrl15xx6sc3u ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/v0mij8i6ohyu ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/55bx0v40juwm ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/sxik249xltjv ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/g4fwlfbb2422 ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác