Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Thủ Tịch Ngự Linh Sư - Shou Xi Yu Ling Shi (2020)]
Trạng thái: [stt/ Tập 100 / 100 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/05/2022

Nội dung

[stt/ Tập 100 / 100 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Thủ Tịch Ngự Linh Sư [/info] [nd]Thần Châu hạo thổ, vạn vật hữu linh, những thiên tài kết bạn với tinh linh được gọi là Ngự Linh Sư. Thiếu niên Thạch Đại Lực bị phong ấn trăm năm tình cờ gặp được tinh linh cửu vĩ thiên hồ Thanh Thanh đến từ thế giới song song, trở thành đệ nhất ngự linh sư, tìm kiếm sự thật về thân thế của mình và con đường bảo vệ thế giới... [/nd] [br/Hx] [ 96-100 | https://short.ink/dnqtM_L2s ] [ 91-95 | https://short.ink/XEOGuWHFv ] [ 86-90 | https://short.ink/90scpHHaf ] [ 81-85 | https://short.ink/r41nyS19O ] [ 76-80 | https://short.ink/WRvhz0RAh8 ] [ 71-75 | https://short.ink/qlONQvAnN ] [ 61-70 | https://short.ink/OlGqP2Z02 ] [ 51-60 | https://short.ink/0P7C6uHcq ] [ 41-50 | https://short.ink/eCe664dEa ] [ 31-40 | https://short.ink/wmgNdWSiA ] [ 21-30 | https://short.ink/LqcnFeryi ] [ 11-20 | https://short.ink/9DJlv9uQG ] [ 1-10 | https://short.ink/6EtagrknE ] [br/Sp] [1|https://ssplay.net/v/200069104217820.html] [2|https://ssplay.net/v/661156588130527.html] [3|https://ssplay.net/v/880282486892408.html] [4|https://ssplay.net/v/504298520998822.html] [5|https://ssplay.net/v/607766951537794.html] [6|https://ssplay.net/v/648715582572751.html] [7|https://ssplay.net/v/441489407171805.html] [8|https://ssplay.net/v/657906523181332.html] [9|https://ssplay.net/v/435248413847552.html] [10|https://ssplay.net/v/650430718643797.html] [11|https://ssplay.net/v/240355801251199.html] [12|https://ssplay.net/v/131000932719972.html] [13|https://ssplay.net/v/923661691861020.html] [14|https://ssplay.net/v/782956210689412.html] [15|https://ssplay.net/v/320765398028823.html] [16|https://ssplay.net/v/939105154325564.html] [17|https://ssplay.net/v/335350454681449.html] [18|https://ssplay.net/v/598332540028625.html] [19|https://ssplay.net/v/967259280383586.html] [20|https://ssplay.net/v/344589035544130.html] [21|https://ssplay.net/v/823795823173390.html] [22|https://ssplay.net/v/197914226601521.html] [23|https://ssplay.net/v/535730521712038.html] [24|https://ssplay.net/v/114088987310727.html] [25|https://ssplay.net/v/459220951216088.html] [26|https://ssplay.net/v/148345934434069.html] [27|https://ssplay.net/v/139471475448873.html] [28|https://ssplay.net/v/372039412872658.html] [29|https://ssplay.net/v/578933251814709.html] [30|https://ssplay.net/v/739591019848982.html] [31|https://ssplay.net/v/651032276037666.html] [32|https://ssplay.net/v/435078081157472.html] [33|https://ssplay.net/v/382179985029829.html] [34|https://ssplay.net/v/652856331732537.html] [35|https://ssplay.net/v/962763000279665.html] [36|https://ssplay.net/v/121767558157443.html] [37|https://ssplay.net/v/950844923655192.html] [38|https://ssplay.net/v/903797785027159.html] [39|https://ssplay.net/v/479417927977111.html] [40|https://ssplay.net/v/413058206852939.html] [41|https://ssplay.net/v/669242947465843.html] [42|https://ssplay.net/v/978694681492116.html] [43|https://ssplay.net/v/369913244826926.html] [44|https://ssplay.net/v/432520845284064.html] [45|https://ssplay.net/v/771794436292515.html] [46|https://ssplay.net/v/235103100538253.html] [47|https://ssplay.net/v/663054683970080.html] [48|https://ssplay.net/v/418600357655021.html] [49|https://ssplay.net/v/953004930582311.html] [50|https://ssplay.net/v/595859459290901.html] [51|https://ssplay.net/v/676712921510140.html] [52|https://ssplay.net/v/966469132237964.html] [53|https://ssplay.net/v/737675622105598.html] [54|https://ssplay.net/v/484235148049063.html] [55|https://ssplay.net/v/404251337879233.html] [56|https://ssplay.net/v/147387926363282.html] [57|https://ssplay.net/v/654476303193304.html] [58|https://ssplay.net/v/844946174157990.html] [59|https://ssplay.net/v/934729546308517.html] [60|https://ssplay.net/v/700687313245402.html] [61|https://ssplay.net/v/158442811005645.html] [62|https://ssplay.net/v/778723927835623.html] [63|https://ssplay.net/v/265519994000593.html] [64|https://ssplay.net/v/231286433835824.html] [65|https://ssplay.net/v/800894681778219.html] [66|https://ssplay.net/v/393046225524610.html] [67|https://ssplay.net/v/546542190843158.html] [68|https://ssplay.net/v/553593332568804.html] [69|https://ssplay.net/v/920219305074877.html] [70|https://ssplay.net/v/312583720104561.html] [71|https://ssplay.net/v/725287184947066.html] [72|https://ssplay.net/v/337647284070650.html] [73|https://ssplay.net/v/571497874541415.html] [74|https://ssplay.net/v/678719043731689.html] [75|https://ssplay.net/v/533102659715546.html] [76|https://ssplay.net/v/575552506579293.html] [77|https://ssplay.net/v/200080216758780.html] [78|https://ssplay.net/v/416251976870828.html] [79|https://ssplay.net/v/425379062692324.html] [80|https://ssplay.net/v/506513915956020.html] [81|https://ssplay.net/v/460804229809178.html] [82|https://ssplay.net/v/714431041230758.html] [83|https://ssplay.net/v/238450116995308.html] [84|https://ssplay.net/v/789004125114944.html] [85|https://ssplay.net/v/502583372096220.html] [86|https://ssplay.net/v/640273198485374.html] [87|https://ssplay.net/v/646141723212268.html] [88|https://ssplay.net/v/702007040795352.html] [89|https://ssplay.net/v/448042392316791.html] [90|https://ssplay.net/v/611501658956209.html] [91|https://ssplay.net/v/482935229937235.html] [92|https://ssplay.net/v/398301353471146.html] [93|https://ssplay.net/v/927824149943060.html] [94|https://ssplay.net/v/326731388353639.html] [95|https://ssplay.net/v/964421725107563.html] [96|https://ssplay.net/v/122902325044075.html] [97|https://ssplay.net/v/338960480772786.html] [98|https://ssplay.net/v/149827258040507.html] [99|https://ssplay.net/v/584999033560355.html] [100|https://ssplay.net/v/824609850429826.html] [br/Arc] [ 96-100 | https://archive.org/download/ttnls/96-100.mp4 ] [ 91-95 | https://archive.org/download/ttnls/91-95.mp4 ] [ 86-90 | https://archive.org/download/ttnls/86-90.mp4 ] [ 81-85 | https://archive.org/download/ttnls/81-85.mp4 ] [ 76-80 | https://archive.org/download/ttnls/76-80.mp4 ] [ 71-75 | https://archive.org/download/ttnls/71-75.mp4 ] [ 61-70 | https://archive.org/download/ttnls/61-70.mp4 ] [ 51-60 | https://archive.org/download/ttnls/51-60.mp4 ] [ 41-50 | https://archive.org/download/ttnls/41-50.mp4 ] [ 31-40 | https://archive.org/download/ttnls/31-40.mp4 ] [ 21-30 | https://archive.org/download/ttnls/21-30.mp4 ] [ 11-20 | https://archive.org/download/ttnls/11-20.mp4 ] [ 1-10 | https://archive.org/download/ttnls/1-10.mp4 ] [br/Fm] [ 96-100 | https://filemoon.sx/e/hutf0hfc1oxq ] [ 91-95 | https://filemoon.sx/e/hbbx4hpbikda ] [ 86-90 | https://filemoon.sx/e/cixgp1yhf265 ] [ 81-85 | https://filemoon.sx/e/cqazo693n5rn ] [ 76-80 | https://filemoon.sx/e/refe6qlj9o7v ] [ 71-75 | https://filemoon.sx/e/sxl5ugalmjv8 ] [ 61-70 | https://filemoon.sx/e/ba26unmznlll ] [ 51-60 | https://filemoon.sx/e/9fz4bcqxilix ] [ 41-50 | https://filemoon.sx/e/29br6vjacpqn ] [ 31-40 | https://filemoon.sx/e/2cr39ivrg7t0 ] [ 21-30 | https://filemoon.sx/e/5o9c5z7iuu13 ] [ 11-20 | https://filemoon.sx/e/8s2eg8lxyo91 ] [ 1-10 | https://filemoon.sx/e/1u0h1pll6d2y ] [br/Sb] [ 96-100 | https://sblongvu.com/e/jjkxwun8lt8v ] [ 91-95 | https://sblongvu.com/e/duk8oy4axs3o ] [ 86-90 | https://sblongvu.com/e/uw9bpb39m2hx ] [ 81-85 | https://sblongvu.com/e/bmd5paekt40r ] [ 76-80 | https://sblongvu.com/e/0uhc4028g9yg ] [ 71-75 | https://sblongvu.com/e/esb3z66vvo65 ] [ 61-70 | https://sblongvu.com/e/jd330y5lcy5v ] [ 51-60 | https://sblongvu.com/e/f420153z7d9d ] [ 41-50 | https://sblongvu.com/e/iw7tnjiph12u ] [ 31-40 | https://sblongvu.com/e/v29qt5fgiqox ] [ 21-30 | https://sblongvu.com/e/ri8liapngv1v ] [ 11-20 | https://sblongvu.com/e/blm409bxc741 ] [ 1-10 | https://sblongvu.com/e/j4hrra7h1x5o ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác