Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Thợ săn yêu tinh: Truyền thuyết Arcadia - Trollhunters (2016)]
Trạng thái: [stt/ Tập 26 / 26 HD] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 07/01/2024

Nội dung

[stt/ Tập 26 / 26 HD] [sc/8.5] [info] [+]
Thợ săn yêu tinh: Truyền thuyết Arcadia
[/info] [nd] Một cậu bé bình thường tìm thấy một tấm bùa hộ mệnh đã chọn cậu làm Thợ săn yêu tinh, một người bảo vệ bảo vệ thế giới loài người và thế giới bí mật của quỷ khổng lồ. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=299d5765678ca2758afc8079b51cb114] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=54718d6df246c7347e5008241dcb6a31] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=38a7b0c2f5c2b26a1d0a812f9cfdb943] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ccd65eb778e8be371559e6bc46c1e0d4] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=97b9781a8a4830072931de5a0b10b5ef] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7db9cee8e769c527823c5cbe4eddb73f] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cd574d8fb94be6315848a94ae0217974] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ec88e8744033402ed61ca4fe3289fcb0] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=12c1a2bcbfe5b2a290b0fae0ce149d8f] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4c1de3839139d4480c86d3417938aaa1] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a714d3cf7fb4c15c8c398c6d060a8fa5] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7fcb27e8936d533bf54a9bdf14e3e5b7] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=41b3dc20829335711fc7d7d92d7ac004] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eefd7f0f1abe2e1baf9bf7b3273bf99e] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fa17065479ab21c00556e8a06a4b4419] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6385e25924953c9e4a9a7e11c2af174e] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6da1eb5d93c28ed1f89c512de54c92a4] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b639aed96f14e603847a7737c885d516] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2e3629bb703bd7d469c2cc584c5b3a80] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3e67a7040976b64978ceffa07c05f2b5] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9d26d805283397d0d84d7ada04b4232b] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5f756ac9ac6d9384321e838e722c20de] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=75fa4c0f98c38d0efe1c783f8494d11b] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fa4534aba4aee8cefba541e04e7efe85] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fd471cab18ed61850214d585ffa9b436] [26-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ee526e47a73a17a900330b4583114971] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/299d5765678ca2758afc8079b51cb114/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/54718d6df246c7347e5008241dcb6a31/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/38a7b0c2f5c2b26a1d0a812f9cfdb943/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/ccd65eb778e8be371559e6bc46c1e0d4/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/97b9781a8a4830072931de5a0b10b5ef/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/7db9cee8e769c527823c5cbe4eddb73f/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/cd574d8fb94be6315848a94ae0217974/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/ec88e8744033402ed61ca4fe3289fcb0/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/12c1a2bcbfe5b2a290b0fae0ce149d8f/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/4c1de3839139d4480c86d3417938aaa1/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/a714d3cf7fb4c15c8c398c6d060a8fa5/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/7fcb27e8936d533bf54a9bdf14e3e5b7/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/41b3dc20829335711fc7d7d92d7ac004/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/eefd7f0f1abe2e1baf9bf7b3273bf99e/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/fa17065479ab21c00556e8a06a4b4419/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/6385e25924953c9e4a9a7e11c2af174e/hls.m3u8] [17|https://hls1.streamc.xyz/6da1eb5d93c28ed1f89c512de54c92a4/hls.m3u8] [18|https://hls1.streamc.xyz/b639aed96f14e603847a7737c885d516/hls.m3u8] [19|https://hls1.streamc.xyz/2e3629bb703bd7d469c2cc584c5b3a80/hls.m3u8] [20|https://hls1.streamc.xyz/3e67a7040976b64978ceffa07c05f2b5/hls.m3u8] [21|https://hls1.streamc.xyz/9d26d805283397d0d84d7ada04b4232b/hls.m3u8] [22|https://hls1.streamc.xyz/5f756ac9ac6d9384321e838e722c20de/hls.m3u8] [23|https://hls1.streamc.xyz/75fa4c0f98c38d0efe1c783f8494d11b/hls.m3u8] [24|https://hls1.streamc.xyz/fa4534aba4aee8cefba541e04e7efe85/hls.m3u8] [25|https://hls1.streamc.xyz/fd471cab18ed61850214d585ffa9b436/hls.m3u8] [26|https://hls1.streamc.xyz/ee526e47a73a17a900330b4583114971/hls.m3u8]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác