Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2020)]
Trạng thái: [stt/ Tập 20 / 20 HD] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 07/01/2024

Nội dung

[stt/ Tập 20 / 20 HD] [sc/8.5] [info] [+]
Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2020)
[/info] [nd] Bốn thầy trò Đường Tăng vượt qua bao gian nan lấy được chân kinh, khi trở về gặp phải cường địch không rõ lai lịch muốn cướp chân kinh. Tôn Ngộ Không đại chiến với cường địch bị thất bại. Bốn thầy trò rơi xuống một nơi không rõ. Vào thế kỉ 21, một học sinh bình thường bị Tôn Ngộ Không trong lúc rơi xuống nhập vào thân xác. Một thân thể vô dụng chứa đựng hai linh hồn bất đồng. Tôn Ngộ Không tiếp tục sinh tồn ở thể kỉ 21 như thế nào? Chân Kinh đã thất lạc đi đâu? [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dddfe139000b3ba56c9a0e940c138340] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=45e2c5ed045dee14d6661b1915a8cc06] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c9e04af5f2abc753841014547cc90e5e] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=269de890f9b52d9b10a970bace90bd16] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a1021d5cf0576d37dc6a3b1f6f0a7191] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c71ff92b94def29219844cd5cd501c36] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=56b2cce1c00031b8e4cb1f14be0a9704] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eda9816a14c6ae9139f6158156d963dd] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=62016460f81b34ac4fe9ba57bc16c23c] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d81657015e29d4a517b8bd341e03099a] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=70c7d4cc3d72886ed4da05c7fb7c3339] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f446979ef65a4dffc1cd828850e5a6b0] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d037f61928882a2694f99ad158d373b6] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a045c91a37e44457206522a0e5aeadca] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7af1fc51e6bc54ba589c009a7bccb0de] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=96a1469701b054922ea9b364a02e013d] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fe72525fa624e3139f51f73fe7c26f53] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ad05c089578ee9c9cfbb2975836601b0] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d1ee47ad712c94d8d9fd1fb4dbafcead] [20-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1937ce0416602a82671aead90236fd9b] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/dddfe139000b3ba56c9a0e940c138340/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/45e2c5ed045dee14d6661b1915a8cc06/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/c9e04af5f2abc753841014547cc90e5e/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/269de890f9b52d9b10a970bace90bd16/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/a1021d5cf0576d37dc6a3b1f6f0a7191/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/c71ff92b94def29219844cd5cd501c36/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/56b2cce1c00031b8e4cb1f14be0a9704/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/eda9816a14c6ae9139f6158156d963dd/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/62016460f81b34ac4fe9ba57bc16c23c/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/d81657015e29d4a517b8bd341e03099a/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/70c7d4cc3d72886ed4da05c7fb7c3339/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/f446979ef65a4dffc1cd828850e5a6b0/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/d037f61928882a2694f99ad158d373b6/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/a045c91a37e44457206522a0e5aeadca/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/7af1fc51e6bc54ba589c009a7bccb0de/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/96a1469701b054922ea9b364a02e013d/hls.m3u8] [17|https://hls1.streamc.xyz/fe72525fa624e3139f51f73fe7c26f53/hls.m3u8] [18|https://hls1.streamc.xyz/ad05c089578ee9c9cfbb2975836601b0/hls.m3u8] [19|https://hls1.streamc.xyz/d1ee47ad712c94d8d9fd1fb4dbafcead/hls.m3u8] [20|https://hls1.streamc.xyz/1937ce0416602a82671aead90236fd9b/hls.m3u8]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác