Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Trường Dạ Khai Thác Giả - Chang Ye Kai Tuo Zhe (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 16 / 16] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 15/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 16 / 16] [sc/8.5] [info] [+]
Trường Dạ Khai Thác Giả - Chang Ye Kai Tuo Zhe (2022)
[/info] [nd] Gawain xuyên không trong một vụ tai nạn máy bay và xuất hiện trên lục địa Loren với tư cách là tổ tiên của gia tộc Cecil. Trước tình cảnh gia tộc sa sút, hắn lại mở rộng lãnh thổ, đối mặt với rào cản giai cấp, hắn đã vận dụng trí tuệ của dân chúng. Những nguy cơ của những giáo đồ tà giáo điên cuồng và cố chấp cùng với ma triều đang tiềm tàng vẫn còn đó, Gawain phải đối mặt với điều này như thế nào đây. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=065ac0bed94875dc661da1eab68c48bf] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3414c86c4d7d7983c3ad1a0b0111970a] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=43694de1fea8156524acfaae6ca54b93] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b0a0b9f6b74b25ba23c2065cd094f596] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=de860927c4e2c8d3302228583f3940b8] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ddc7a02674702036d87d7955599b9c9b] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=614f9fa84ba5f1aa38829bb8cfc7be50] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9861f87a3723a4285f1dac1ead6c01c9] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f23f37824a6051a3c57c433b9be72e22] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=80838322fe331403833ae97900394946] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=202e52ba0f3e5f0f9b523a13350d1a69] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ca35efcf24cce885054ae4fc906f4cff] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d4f33674c976166f746578957f16c549] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=91ff810b6132286935a8e27734c7883c] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9e023dac9c6a0fe9534843efc9db058e] [16-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f1f1eb97c1c0ae8b0768cafd90b24376] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/065ac0bed94875dc661da1eab68c48bf/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/3414c86c4d7d7983c3ad1a0b0111970a/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/43694de1fea8156524acfaae6ca54b93/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/b0a0b9f6b74b25ba23c2065cd094f596/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/de860927c4e2c8d3302228583f3940b8/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/ddc7a02674702036d87d7955599b9c9b/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/614f9fa84ba5f1aa38829bb8cfc7be50/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/9861f87a3723a4285f1dac1ead6c01c9/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/f23f37824a6051a3c57c433b9be72e22/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/80838322fe331403833ae97900394946/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/202e52ba0f3e5f0f9b523a13350d1a69/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/ca35efcf24cce885054ae4fc906f4cff/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/d4f33674c976166f746578957f16c549/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/91ff810b6132286935a8e27734c7883c/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/9e023dac9c6a0fe9534843efc9db058e/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/f1f1eb97c1c0ae8b0768cafd90b24376/hls.m3u8] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/4369272015366][02|https://ok.ru/videoembed/4369305111046][03|https://ok.ru/videoembed/4393382644230][04|https://ok.ru/videoembed/4423148505606][05|https://ok.ru/videoembed/4476688075270][06|https://ok.ru/videoembed/4496520972806][07|https://ok.ru/videoembed/4528075704838][08|https://ok.ru/videoembed/4574978509318][09|https://ok.ru/videoembed/4609857554950][10|https://ok.ru/videoembed/4662600075782][11|https://ok.ru/videoembed/4668848146950][12|https://ok.ru/videoembed/4695186475526] [13|https://ok.ru/videoembed/4722986125830][14|https://ok.ru/videoembed/4754385537542][15|https://ok.ru/videoembed/4804670523910][16|https://ok.ru/videoembed/4805006723590]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác