Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Trấn Hồn Nhai Phần 1 - Zhen Hun Jie (2016)]
Trạng thái: [stt/ Tập 24 / 24 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 16/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 24 / 24 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Trấn Hồn Nhai Phần 1
[/info] [nd] nơi mà con người và vong linh cùng tồn tại. Không phải bất kì ai cũng vào được những con phố này mà chỉ có Kì Linh Nhân cùng Thủ Hộ Linh của mình mới có thể bước vào. Nhân vật chính là Hạ Linh, một sinh viên bình thường nhưng lại vô tình lạc vào nơi đây... [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=49f42542b4911150461373b6d89d0894] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4e5b61abfbb0dee00f90c35ded3a572c] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=22815969065c5cd47cfc876c06ce5f77] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6b2a27d5350467fbfdc059012b2476f2] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=38b4d314b305a2ad8a3ff1d58f783a4d] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=346a65d77a38453cd66b7eb3e5ff677a] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2b10cf8f5794ad319679fe7fc2695a4d] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=551df5650efdc5823915a95b84cd2706] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=00cb46d8feb2f0906a51f15ba3198693] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8c257b9cdc1ad95f2661aff7d71b1021] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6266d1a090a5e3511a41636da3bf4abe] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0a7cb54ad7529a8aaf4280b74cb42b7b] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5fec2624151e464b9b7ee5d7f9622db3] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=48988d7647b65d7120d4be582da78871] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7f849175fa86baf93241ecab27b76a13] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=48c55500cdcbad443bec44bf83246b73] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c63c41fb85907fb44ef21eb274375ec7] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d3f31ccf9583c3b7a19d6846eccf7707] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a20df885e85eee3447979f4468bf0030] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=920409b52f274b6fc6b5168239303fb7] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e8f3d147f57afe12723e274ff7711b9c] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=af4288eadb87eada8f31bf9b04a61164] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4c611634849510fe8d3874b7a7cf3ef9] [24-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7fb0617e82f201a88f37f207b285fe52] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/49f42542b4911150461373b6d89d0894/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/4e5b61abfbb0dee00f90c35ded3a572c/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/22815969065c5cd47cfc876c06ce5f77/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/6b2a27d5350467fbfdc059012b2476f2/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/38b4d314b305a2ad8a3ff1d58f783a4d/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/346a65d77a38453cd66b7eb3e5ff677a/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/2b10cf8f5794ad319679fe7fc2695a4d/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/551df5650efdc5823915a95b84cd2706/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/00cb46d8feb2f0906a51f15ba3198693/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/8c257b9cdc1ad95f2661aff7d71b1021/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/6266d1a090a5e3511a41636da3bf4abe/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/0a7cb54ad7529a8aaf4280b74cb42b7b/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/5fec2624151e464b9b7ee5d7f9622db3/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/48988d7647b65d7120d4be582da78871/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/7f849175fa86baf93241ecab27b76a13/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/48c55500cdcbad443bec44bf83246b73/hls.m3u8] [17|https://hls1.streamc.xyz/c63c41fb85907fb44ef21eb274375ec7/hls.m3u8] [18|https://hls1.streamc.xyz/d3f31ccf9583c3b7a19d6846eccf7707/hls.m3u8] [19|https://hls1.streamc.xyz/a20df885e85eee3447979f4468bf0030/hls.m3u8] [20|https://hls1.streamc.xyz/920409b52f274b6fc6b5168239303fb7/hls.m3u8] [21|https://hls1.streamc.xyz/e8f3d147f57afe12723e274ff7711b9c/hls.m3u8] [22|https://hls1.streamc.xyz/af4288eadb87eada8f31bf9b04a61164/hls.m3u8] [23|https://hls1.streamc.xyz/4c611634849510fe8d3874b7a7cf3ef9/hls.m3u8] [24|https://hls1.streamc.xyz/7fb0617e82f201a88f37f207b285fe52/hls.m3u8]
Phim hoàn thành
Phim khác