Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tôi Là Giang Tiểu Bạch - Wo Shi Jiang Xiaobai (2017)]
Trạng thái: [stt/ Tập 12/12 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 16/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 12/12 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Tôi Là Giang Tiểu Bạch - Wo Shi Jiang Xiaobai (2017)
[/info] [nd] Giang Tiểu Bạch gặp lại người bạn thất lạc thời thơ ấu. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=03c3566d7b1d47370b5b7a5204704488] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b0bc4ec43c65306d28c4a363dc2ca8e6] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2403c6c40af03495b94438ffd01ecb3c] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e2930199823c7522274751adafb2c27d] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1429c5fd107e3d6cd1616229500fd1d6] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6e1e818eda8c5c83f40f49fb386822a3] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7b9abe91562adc28fecb92be094f8898] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c9a32a751a6fa4a020683dbe33a63c64] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=53ed2dfcf47e4a32970d5d8a1b2a9821] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=477ea5c35a904df8863c117a0964280b] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=17b759fc94dd50608452e816a4bff457] [12-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dd61539dc36f60ed82bdf909070e71c1] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/03c3566d7b1d47370b5b7a5204704488/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/b0bc4ec43c65306d28c4a363dc2ca8e6/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/2403c6c40af03495b94438ffd01ecb3c/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/e2930199823c7522274751adafb2c27d/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/1429c5fd107e3d6cd1616229500fd1d6/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/6e1e818eda8c5c83f40f49fb386822a3/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/7b9abe91562adc28fecb92be094f8898/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/c9a32a751a6fa4a020683dbe33a63c64/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/53ed2dfcf47e4a32970d5d8a1b2a9821/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/477ea5c35a904df8863c117a0964280b/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/17b759fc94dd50608452e816a4bff457/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/dd61539dc36f60ed82bdf909070e71c1/hls.m3u8]
Phim hoàn thành
Phim khác