Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Toàn Chức Pháp Sư 4 - Quan Zhi Fa Shi 4 (2020)]
Trạng thái: [stt/ Tập 12 / 12 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 24/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 12 / 12 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Toàn Chức Pháp Sư 4
[/info] [nd] Black Order quay trở lại và quyết định hành động chống lại Mo Fan trong quá trình đánh giá để tiến vào khuôn viên chính. Để chống lại chúng, Mo Fan luyện tập bằng cách sử dụng Tháp ba bước. Sau đó, anh được chọn làm sinh viên trao đổi tại một trường đại học khác. Chương trình giảng dạy của chương trình trao đổi bao gồm một cuộc chiến đồng đội và một bài kiểm tra thực tế, trong đó phần sau diễn ra trong một thành phố đầy quái vật. Trong tất cả những điều này, những kẻ đào ngũ từ lực lượng phòng thủ đã đặt Mo Fan vào tình thế khó khăn, làm tăng thêm những trở ngại hiện có cho ước mơ trở thành pháp sư mạnh nhất của anh. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=76f66e1a292e9fa7c895c7b68ed456a2] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9da50984b0641b73543856167f150c30] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e18c0e21886ceb903dd8beeb1666f8bd] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=062a50cf12df49f23d6000f79dca568b] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6f7b888b0fb090c4195e4973db182d2b] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1920d52297daf0ad469cdb4e2e7136ee] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7fb99d8f24129397e907807c3b7fe6fd] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=88e0f9b4f818c76a5b49a61ce2dee6da] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4eccae95a5437c1ceab6399b289cee95] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f7926227882bc09cd70fd04ba0e1e18f] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dee44121f1d1f2da811bb257b20c1209] [12-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a705f5cb2e8c9f328c6a5642278ebf50] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/76f66e1a292e9fa7c895c7b68ed456a2/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/9da50984b0641b73543856167f150c30/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/e18c0e21886ceb903dd8beeb1666f8bd/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/062a50cf12df49f23d6000f79dca568b/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/6f7b888b0fb090c4195e4973db182d2b/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/1920d52297daf0ad469cdb4e2e7136ee/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/7fb99d8f24129397e907807c3b7fe6fd/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/88e0f9b4f818c76a5b49a61ce2dee6da/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/4eccae95a5437c1ceab6399b289cee95/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/f7926227882bc09cd70fd04ba0e1e18f/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/dee44121f1d1f2da811bb257b20c1209/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/a705f5cb2e8c9f328c6a5642278ebf50/hls.m3u8]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác