Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Thịnh Thế Trang Nương - Sheng Shi Zhuang Niang (2018)]
Trạng thái: [stt/ Tập 20 / 20 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 24/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 20 / 20 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Thịnh Thế Trang Nương
[/info] [nd] Một blogger làm đẹp đã được gửi đến một trò chơi thực tế ảo VR, nơi cô ấy phải đứng vững trong một trận đánh nhau trong phòng tắm. Nhưng làm thế nào vậy? Cô ấy được tặng rất nhiều sản phẩm mỹ phẩm mà cô ấy có thể trang bị cho mình. Dựa trên cuốn tiểu thuyết trực tuyến nổi tiếng được xuất bản trên trang web tiểu thuyết trực tuyến dành cho phụ nữ nổi tiếng "Jinjiang", hoạt hình này rất được khuyến khích cho những ai yêu thích các loại mỹ phẩm. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=672b3e4247a81e36834a795f6e424faf] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=874116ec43e4895fe2471c57fe6c751c] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6e51fba0bf9dcecc1090ff16ac312d9a] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=94adbfe115cbddfd304264de266c574c] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6e1b90c067876703e586f8ca7289381b] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c176ca3a4a53970bba00214d9a783338] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1e7f1c721c41bd7c7d0acb666b38195e] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=02366c4ce484afe60df05302d91b8ad9] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=783be61b6fb4f5df015aabc5b7fd47a0] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c304f8680e12cbacc97580511450aa52] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=753b104c579af557bedb8222d14b29e3] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ebaa184af65d366cc0165a92a7eecb4f] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3c4e33dac2d52e7129fe960087bea8a5] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e5dc52dbd5144bd2e0218571c64d0020] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0b7b64adc7390dbd3db123204c76f354] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d6deb98d04db4018ffd3b094b83bca34] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=450b5bb866970b75a8d52a5255d4444f] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=099c5b535f382e4b45e7c36df164734f] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=64e3aef2f26133f1df5bb73abe0d1ee4] [20-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bfedb4d54b8a9ec6c6c0932f91f06a23] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/672b3e4247a81e36834a795f6e424faf/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/874116ec43e4895fe2471c57fe6c751c/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/6e51fba0bf9dcecc1090ff16ac312d9a/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/94adbfe115cbddfd304264de266c574c/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/6e1b90c067876703e586f8ca7289381b/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/c176ca3a4a53970bba00214d9a783338/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/1e7f1c721c41bd7c7d0acb666b38195e/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/02366c4ce484afe60df05302d91b8ad9/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/783be61b6fb4f5df015aabc5b7fd47a0/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/c304f8680e12cbacc97580511450aa52/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/753b104c579af557bedb8222d14b29e3/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/ebaa184af65d366cc0165a92a7eecb4f/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/3c4e33dac2d52e7129fe960087bea8a5/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/e5dc52dbd5144bd2e0218571c64d0020/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/0b7b64adc7390dbd3db123204c76f354/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/d6deb98d04db4018ffd3b094b83bca34/hls.m3u8] [17|https://hls1.streamc.xyz/450b5bb866970b75a8d52a5255d4444f/hls.m3u8] [18|https://hls1.streamc.xyz/099c5b535f382e4b45e7c36df164734f/hls.m3u8] [19|https://hls1.streamc.xyz/64e3aef2f26133f1df5bb73abe0d1ee4/hls.m3u8] [20|https://hls1.streamc.xyz/bfedb4d54b8a9ec6c6c0932f91f06a23/hls.m3u8]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác