Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi - My Holy Weapon (2018)]
Trạng thái: [stt/ Tập 16 / 16 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 16/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 16 / 16 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi
[/info] [nd] Một ngày nọ, trong khi bị tấn công, Chang Tian đã vô tình sử dụng một cổ vật tên là Xiao Bai để bảo vệ anh ta khỏi một số phận khủng khiếp. Sau đó, anh ta thấy mình đang ở trên một chiến trường, nơi anh ta sẽ chiến đấu bên cạnh một số người khác giống như anh ta, có thể triệu hồi các cổ vật... [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=052ca9d698fa7a6026c1d8df98c96c75] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f295039035a3936d7f648f7b7336434f] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=321918b1ac3f74844bf25f044fcf99ae] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d513b1d237ec854a90e59339adefb1bd] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=53e3d4469551b98f1bfb48932078a6b7] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=acc5a249c836b6443055f93c4fbc4aa4] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=52f5f1f99495cfee6c424941fac1a234] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bfe2a6a6757728bddc56b0ccba3f349f] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=992b8598323c4191930e8523d7563530] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=360a2a10b0532b97d0a44c90d7ab0104] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=802cb66c8d324982f1c3eba84ff137af] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b69c36c00271976900e761915ec00721] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=72480cfceb49912812abda72c41c21ac] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=46dfa7e28fb000e5b2130aab0785a89c] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bc07b8ba99d75e0c52d31985ce78c195] [16-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d7cc6e2c9d4ae393f178728a2df01fca] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/052ca9d698fa7a6026c1d8df98c96c75/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/f295039035a3936d7f648f7b7336434f/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/321918b1ac3f74844bf25f044fcf99ae/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/d513b1d237ec854a90e59339adefb1bd/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/53e3d4469551b98f1bfb48932078a6b7/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/acc5a249c836b6443055f93c4fbc4aa4/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/52f5f1f99495cfee6c424941fac1a234/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/bfe2a6a6757728bddc56b0ccba3f349f/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/992b8598323c4191930e8523d7563530/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/360a2a10b0532b97d0a44c90d7ab0104/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/802cb66c8d324982f1c3eba84ff137af/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/b69c36c00271976900e761915ec00721/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/72480cfceb49912812abda72c41c21ac/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/46dfa7e28fb000e5b2130aab0785a89c/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/bc07b8ba99d75e0c52d31985ce78c195/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/d7cc6e2c9d4ae393f178728a2df01fca/hls.m3u8]
Phim hoàn thành
Phim khác