Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Độc Bộ Vạn Cổ - Du Bu Wan Gu (2023)]
Trạng thái: [stt/ Tập 23 / 40 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 09/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 23 / 40 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Độc Bộ Vạn Cổ - Du Bu Wan Gu (2023)
[/info] [nd] Sau khi xuyên không, Dạ Phong không mất thời gian và ngay lập tức bước vào con đường tu luyện. Cuộc hành trình của anh là một sự kết hợp giữa việc tu luyện để tiến bộ và thám hiểm các câu đố của thiên đạo. Anh sử dụng tài năng và sự cố gắng không ngừng nghỉ để vươn lên và trở thành một trong những người mạnh nhất cửu châu, đồng thời tạo nên truyền kỳ về tà đế với sự nhiệt huyết bất tận. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c50c970d0c6616b8285ede756389a3ed] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=943e52695ddcfd497f26d0ef89ee0ca8] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a6bb7c47c68b916c5e77e2a4275c08e7] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4a6116d1687398f210529727d9a3462c] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=83b4aa920f68d4458574dbbaf62be13d] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ee5f0b92b6d52f85ce5ab9d89858ad87] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5470eaeb10f99333c1b25d4c3be988ac] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1084ab22eebdd18b8e2022c9663741de] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=030f850f93a17fbc7b1fed675acaecc1] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d3718eadb0581fe61bae9da74b4a2d88] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=029dc5a7f3cf127a52e6007e5bc72e0d] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3f8a445d61149d72a786f32c8a506199] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=19054fd3475aa12d8bc8660bc80b27b8] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9757cd44f575093c7a951abae9eae824] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6c89069da98f939024d8d4689a126fbb] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9d8317645e9f175977a3c30d69b07f53] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=323cd09116d556844780920ef260b6a9] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=123b5807167ec8515def4e5e104dbfac] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=013f217534aa18b8dd06d3452e28bbba] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f0c6ece5468dc0d508dc718056bdb4c2] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1ca2b08bb14d2f1068786fa5534b88b5] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1b3094778b3931c597522dade0a3e46e] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b4da4c388f4bc04ffed00a14c73ff493] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/c50c970d0c6616b8285ede756389a3ed/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/943e52695ddcfd497f26d0ef89ee0ca8/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/a6bb7c47c68b916c5e77e2a4275c08e7/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/4a6116d1687398f210529727d9a3462c/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/83b4aa920f68d4458574dbbaf62be13d/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/ee5f0b92b6d52f85ce5ab9d89858ad87/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/5470eaeb10f99333c1b25d4c3be988ac/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/1084ab22eebdd18b8e2022c9663741de/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/030f850f93a17fbc7b1fed675acaecc1/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/d3718eadb0581fe61bae9da74b4a2d88/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/029dc5a7f3cf127a52e6007e5bc72e0d/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/3f8a445d61149d72a786f32c8a506199/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/19054fd3475aa12d8bc8660bc80b27b8/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/9757cd44f575093c7a951abae9eae824/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/6c89069da98f939024d8d4689a126fbb/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/9d8317645e9f175977a3c30d69b07f53/hls.m3u8] [17|https://hls1.streamc.xyz/323cd09116d556844780920ef260b6a9/hls.m3u8] [18|https://hls1.streamc.xyz/123b5807167ec8515def4e5e104dbfac/hls.m3u8] [19|https://hls1.streamc.xyz/013f217534aa18b8dd06d3452e28bbba/hls.m3u8] [20|https://hls1.streamc.xyz/f0c6ece5468dc0d508dc718056bdb4c2/hls.m3u8] [21|https://hls1.streamc.xyz/1ca2b08bb14d2f1068786fa5534b88b5/hls.m3u8] [22|https://hls1.streamc.xyz/1b3094778b3931c597522dade0a3e46e/hls.m3u8] [23|https://hls1.streamc.xyz/b4da4c388f4bc04ffed00a14c73ff493/hls.m3u8] [br/Ok] [01-10|https://ok.ru/videoembed/7690191833807] [11-20|https://ok.ru/videoembed/7690191899343] [21|https://ok.ru/videoembed/6840216193736][22|https://ok.ru/videoembed/6853592353480][23|https://ok.ru/videoembed/6861098453704]
Phim cập nhật
Phim khác