Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[ Linh Khế 2 - Spiritpact 2 (2018)]
Trạng thái: [stt/ Tập 12/12 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 16/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 12/12 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Linh Khế 2
[/info] [nd] Một thanh niên nghèo rớt mồng tơi gặp tai nạn ô tô, khi hắn tỉnh lại lần nữa, dường như một đêm đã trẻ hơn 10 tuổi, biến thành một đứa trẻ Đẹp! Trai! Rạng! Ngời! Lúc Dương Kính Hoa cho rằng sau khi mình chết đi sống lại tức bước lên con đường của Doanh Gia, thì trước mắt hắn, lại xuất hiện một kẻ tựa như soái ca tóc trắng có tiền, có cá tính. Soái ca tự xưng là "Đoan Mộc Hi", hắn chẳng những nói cho Dương Kính Hoa rằng: "Ngươi đã chết", mà còn đưa ra một lời mời vô cùng khả nghi [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f7b1e6bc640c13d18fd4f4e25fda6e34] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dd15de2be36eb1fc819af8343ce2d624] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b5d799a2e7e268398c7f351000d63567] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=43a4cf822871170fdb99e8a0eda78945] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9b9e5404fa04357a06bad70883300d6b] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eb30ab4b69177ee9ae2142fde2a1c53d] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0432d4faac56b12913a1ec4a1bc12ef7] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=747530b8922d5e8742799a3cbe08488c] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d2c5211b57cfbbbdfe507ebd497a54e0] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3b7be4beee746e8edce2e643a55647ba] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b299c0f9ba8964db36dfa5947b3a59c3] [12-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f2ea0c317d651138d8521e555be1e704] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/f7b1e6bc640c13d18fd4f4e25fda6e34/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/dd15de2be36eb1fc819af8343ce2d624/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/b5d799a2e7e268398c7f351000d63567/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/43a4cf822871170fdb99e8a0eda78945/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/9b9e5404fa04357a06bad70883300d6b/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/eb30ab4b69177ee9ae2142fde2a1c53d/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/0432d4faac56b12913a1ec4a1bc12ef7/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/747530b8922d5e8742799a3cbe08488c/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/d2c5211b57cfbbbdfe507ebd497a54e0/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/3b7be4beee746e8edce2e643a55647ba/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/b299c0f9ba8964db36dfa5947b3a59c3/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/f2ea0c317d651138d8521e555be1e704/hls.m3u8]
Phim hoàn thành
Phim khác