Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Họa Giang Hồ Chi Linh Chủ - Hua Jianghu Zhi Ling Zhu (2015)]
Trạng thái: [stt/ Tập 41/41 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 16/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 41/41 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Họa Giang Hồ Chi Linh Chủ - Hua Jianghu Zhi Ling Zhu (2015)
[/info] [nd] Con người có thể được chia thành hai loại: người bình thường làm việc cho người sống và xác sống làm việc cho người chết. Đối với xác sống, cuộc sống của họ được dành để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của những hồn ma đã chết với sự hối tiếc. Đối với Baili Dengfeng, anh ta có một và chỉ một định mệnh trên thế giới này: tìm người vợ Ruyan đã mất tích từ lâu của mình. Trong quá trình tìm kiếm của mình, Dengfeng làm quen với Jia Xuan, người có gia đình bị sát hại và vẫn chưa được trả thù, Liang You, người dễ thương, nghịch ngợm và rất yêu quý anh ấy, và Liang Yuan, người chỉ đơn giản là nghi ngờ mọi thứ một cách điên cuồng. Sau một loạt sự kiện, anh ta cũng biết được sự tồn tại của Spirit Master và Spirit Slaves, đồng thời có liên hệ với một tổ chức thần bí tên là "Lệnh trục xuất tinh linh". Với ngày càng nhiều bí ẩn được tiết lộ, sự thật ngày càng đến gần hơn với Dengfeng, [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b2b449f69246bca8d745a589ce2c1389] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5294a8836da5f9f252043e415df92993] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1c7ae914342ad7af0e7b30d3b8654adb] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=18853cb3ec41f8080e9697c494ab83a9] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=acec23ec4b9c7828f16333a6eb7394c2 [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=348dde37b97d945b50dacb3c269d599d] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2ef1cc651319439b90675e72eb3391c4] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=221faac03e6a6ad0446afa5d6d08c28c] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=278915eaca861eb8e6f6b994dfe663ef] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a29e1af5c0b4a0aac438dd9428187ac0] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7c376ef9bb02c344d2cd82ebdcd0d49f] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d73fa28aef7aed54adf7fc0839a54703] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aaaf492d4498771368dbeecc9c8f0457] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=827647a90b14e483a25fdf065e0b3284] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=899fe79c43e646eccbce097efa3e621a] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d9a5d9e142a59b3ccabed1c18d6e29d9] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8d7bdecc275cd4e90ba7dc71c45efba9] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=903fc25165fcd02d501a02069f47f84e] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ec548bf69a337ab6a72e0385de6f747c] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b987ea17ce7acf1f1a21b351f28e462b] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8885253f5d1ea4c9f654141b1acb8456] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aad75c008ef97a7d0cea3c1ccbf1bb43] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9d1039faa69925a4b0e4a92176a69f99] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=251b6cef81aa6bf150e8210900413c8c] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=71df8dd415f80466848f7550d797a3c6] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=146198b50ac58372db34111d42014a47] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ccb227013797b18536495b596a4517ff] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2f656b6cd622c49382d871b1e2923cd1] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c474f19afd484421a525bf8641b489cc] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0b23d5dca3f8efd106552556c31e2001] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fb1724938932267b20280ee368e358f1] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=050e878c76ba2b5a040eac1a8ba58cb5] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d9b2fc8c7d1cd53cb4473ecf87d173ac] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5712988cb89a86f6e9307800a2401c25] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b7a0188a3babee0834387449777181c9] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=51518dab46a9c6ea5cd4d7de0da784e1] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a8595f503b780158705d468bca6b559a] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7764ec3f11b8390ada2e64b4fadb91d8] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=579398a483195a80aed371a10ecf5a76] [40|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9c4d68f872f1655b6e3b4f63724a69cf] [41-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cf1ff6fb1dfd81e12d89e33457548701] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/b2b449f69246bca8d745a589ce2c1389/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/5294a8836da5f9f252043e415df92993/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/1c7ae914342ad7af0e7b30d3b8654adb/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/18853cb3ec41f8080e9697c494ab83a9/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/acec23ec4b9c7828f16333a6eb7394c2/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/348dde37b97d945b50dacb3c269d599d/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/2ef1cc651319439b90675e72eb3391c4/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/221faac03e6a6ad0446afa5d6d08c28c/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/278915eaca861eb8e6f6b994dfe663ef/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/a29e1af5c0b4a0aac438dd9428187ac0/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/7c376ef9bb02c344d2cd82ebdcd0d49f/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/d73fa28aef7aed54adf7fc0839a54703/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/aaaf492d4498771368dbeecc9c8f0457/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/827647a90b14e483a25fdf065e0b3284/hls.m3u8] [[15|https://hls1.streamc.xyz/899fe79c43e646eccbce097efa3e621a/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/d9a5d9e142a59b3ccabed1c18d6e29d9/hls.m3u8] [17|https://hls1.streamc.xyz/8d7bdecc275cd4e90ba7dc71c45efba9/hls.m3u8] [18|https://hls1.streamc.xyz/903fc25165fcd02d501a02069f47f84e/hls.m3u8] [19|https://hls1.streamc.xyz/ec548bf69a337ab6a72e0385de6f747c/hls.m3u8] [20|https://hls1.streamc.xyz/b987ea17ce7acf1f1a21b351f28e462b/hls.m3u8] [21|https://hls1.streamc.xyz/8885253f5d1ea4c9f654141b1acb8456/hls.m3u8] [22|https://hls1.streamc.xyz/aad75c008ef97a7d0cea3c1ccbf1bb43/hls.m3u8] [23|https://hls1.streamc.xyz/9d1039faa69925a4b0e4a92176a69f99/hls.m3u8] [24|https://hls1.streamc.xyz/251b6cef81aa6bf150e8210900413c8c/hls.m3u8] [25|https://hls1.streamc.xyz/71df8dd415f80466848f7550d797a3c6/hls.m3u8] [26|https://hls1.streamc.xyz/146198b50ac58372db34111d42014a47/hls.m3u8] [27|https://hls1.streamc.xyz/ccb227013797b18536495b596a4517ff/hls.m3u8] [28|https://hls1.streamc.xyz/2f656b6cd622c49382d871b1e2923cd1/hls.m3u8] [29|https://hls1.streamc.xyz/c474f19afd484421a525bf8641b489cc/hls.m3u8] [30|https://hls1.streamc.xyz/0b23d5dca3f8efd106552556c31e2001/hls.m3u8] [31|https://hls1.streamc.xyz/fb1724938932267b20280ee368e358f1/hls.m3u8] [32|https://hls1.streamc.xyz/050e878c76ba2b5a040eac1a8ba58cb5/hls.m3u8] [33|https://hls1.streamc.xyz/d9b2fc8c7d1cd53cb4473ecf87d173ac/hls.m3u8] [34|https://hls1.streamc.xyz/5712988cb89a86f6e9307800a2401c25/hls.m3u8] [35|https://hls1.streamc.xyz/b7a0188a3babee0834387449777181c9/hls.m3u8] [36|https://hls1.streamc.xyz/51518dab46a9c6ea5cd4d7de0da784e1/hls.m3u8] [37|https://hls1.streamc.xyz/a8595f503b780158705d468bca6b559a/hls.m3u8] [38|https://hls1.streamc.xyz/7764ec3f11b8390ada2e64b4fadb91d8/hls.m3u8] [39|https://hls1.streamc.xyz/579398a483195a80aed371a10ecf5a76/hls.m3u8] [40|https://hls1.streamc.xyz/9c4d68f872f1655b6e3b4f63724a69cf/hls.m3u8] [41|https://hls1.streamc.xyz/cf1ff6fb1dfd81e12d89e33457548701/hls.m3u8]
Phim hoàn thành
Phim khác