Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[ Danh Sách Yêu Quái 2 - Yaoguai Mingdan 2nd Season (2017)]
Trạng thái: [stt/ Tập 21/21 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 16/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 21/21 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Danh Sách Yêu Quái 2
[/info] [nd] Theo đuổi một người con trai bao lâu thì mới được gọi là si mê? Tô Cửu, một nữ hồ yêu 9 đuôi đã theo đuổi một người con trai sau vô số lần chuyển sinh, luân hồi. Trải qua cả ngàn năm, Tô Cửu vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ người con trai ấy. Quách Song và Phong Tịch yêu nhau say đắm, nhưng trong quá khứ đã phải gặp những gian nan, khổ đau cach trở. Sau hàng trăm năm gặp lại, họ chỉ như người qua đường. Một người thì nói "Rõ ràng ta là người đến trước" hồ yêu đại nhân nói. Người còn lại thì nói "Ngươi cũng thật là bản lĩnh đó" - đạo sĩ Quách Song nói... [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2c122034371c0559c325cf2bcd014cdf] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=14b7949ae7f83fe861c8a25f57f43d59] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d621e5c3e7702b1376df72671cd1e2cc] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1afaa012a89eeef2309ae5eba28b3d1e] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b619c7826ed7a6dc06159a32c0cd7c43] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f68340c2ea4f3ee400891035aa71ebec] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9f4f891a21bf6e8b6579d38d1c379c8d] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2527190cc5cbc809dbebb34be4eac8e8] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3be6f305ffddcecf959f05dc452337a3] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eebafbff2161396f9d840a242aad9a7b] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ad9c376c36975ce20dbcf7578d95cac1] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ea4eb7a8a30966988229e4fd2b143401] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=009abc376534e814ef293e5713b78e78] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=237d88eb756e0c8c664bddad5e476c58] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5cfae6e442e0b8e88248270ef590f484] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0202e2a2a1e4c0159cb73a9c8e0c8ce4] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=db6f18c859942d60ca4d48359b134648] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9c4716e769221191cabd95c202112645] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=61aaa15cfb04637e75f6a4f3397951a4] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f19f8a0b5bdd93cdabf9227c1b956683] [21-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=991b64849c03973bfa4b88e8353b1124] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/2c122034371c0559c325cf2bcd014cdf/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/14b7949ae7f83fe861c8a25f57f43d59/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/d621e5c3e7702b1376df72671cd1e2cc/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/1afaa012a89eeef2309ae5eba28b3d1e/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/b619c7826ed7a6dc06159a32c0cd7c43/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/f68340c2ea4f3ee400891035aa71ebec/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/9f4f891a21bf6e8b6579d38d1c379c8d/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/2527190cc5cbc809dbebb34be4eac8e8/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/3be6f305ffddcecf959f05dc452337a3/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/eebafbff2161396f9d840a242aad9a7b/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/ad9c376c36975ce20dbcf7578d95cac1/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/ea4eb7a8a30966988229e4fd2b143401/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/009abc376534e814ef293e5713b78e78/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/237d88eb756e0c8c664bddad5e476c58/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/5cfae6e442e0b8e88248270ef590f484/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/0202e2a2a1e4c0159cb73a9c8e0c8ce4/hls.m3u8] [17|https://hls1.streamc.xyz/db6f18c859942d60ca4d48359b134648/hls.m3u8] [18|https://hls1.streamc.xyz/9c4716e769221191cabd95c202112645/hls.m3u8] [19|https://hls1.streamc.xyz/61aaa15cfb04637e75f6a4f3397951a4/hls.m3u8] [20|https://hls1.streamc.xyz/f19f8a0b5bdd93cdabf9227c1b956683/hls.m3u8] [21|https://hls1.streamc.xyz/991b64849c03973bfa4b88e8353b1124/hls.m3u8]
Phim hoàn thành
Phim khác