Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Bảy Viên Ngọc Rồng Heroes - Super Dragon Ball Heroes (2018)]
Trạng thái: [stt/ Tập 51/100 Vietsub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 15/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 51/100 Vietsub] [sc/8.5] [info] [+]
Bảy Viên Ngọc Rồng Heroes
[/info] [nd] Vào tháng 5 năm 2018, V-Jump đã công bố anime quảng cáo cho Dragon Ball Heroes, một trò chơi điện tử và thẻ giao dịch của Nhật Bản. Trò chơi điện tử đã được chuyển thể sang cổng Nintendo Switch dành cho khán giả phương Tây, trong khi trò chơi thẻ bài được phát hành với tên "Dragon Ball Super TCG" và được kết hợp với trò chơi thẻ bài khác cùng tên ở Nhật Bản. Anime dự kiến sẽ ngắn và không được phát sóng trên TV. Nó đã chuyển thể Arc Prison Planet của trò chơi, miễn là arc gốc của manga "Big Bang Mission" và "Ultra God Misson", cũng đầy đủ chi tiết trong manga Heroes được xuất bản trên Saikyou Jump, mặc dù dưới 2 bản giới thiệu riêng biệt. Chúng chưa bao giờ được xuất bản chính thức bằng tiếng Anh. Tập đầu tiên ra mắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2018 tại Aeon Lake Town. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=68b38551b2050917df401513a4d05ab5] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=935b796a09c47d6811cb511beb96e4bc] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bebb6faf6450a0b2a8bc3ba7a7969814] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d67429d20bbe7259227d91a6a4b00963] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=99a4d3e26794c455bb5672154ed26205] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5ec68612feed4de0fc620f714db27315] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dc912513fea1666d6249e4de7a014c71] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dff0d132b7f1c2d9f23c662fef0ce8bc] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=37cb636fa4dd0ae6051717096a356abb] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4c10fd13977f7bc9f1cca036855377e2] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=400bf99996bd072051b75184d5d31ea2] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ec36638ed553a5038c206fc22ffd67e0] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bffb7631c4d4e2f14bbf3e1f674359dd] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2d3e1b1f8b86feca2dd3da41f631bee6] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dea87639bd68473e2f5991ffe3d3e04d] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=014e47fd603b1456c5645ffd24efcb2f] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1fb8fb053c702dd08cb279303d69d472] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f5d5627425c30a6fada667c076c34e6d] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=630ffad4d343fa229367db366f8b8b70] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dd228c85141918c6010f17a0202039c5] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=80d0783743d735ec4354859b155b68b4] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aa709d72834aafb11c3c85ffa037a8b8] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=569dab64df1bd09467c66146dfaebfd1] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7aab1394943044725c25532283e4f762] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=051f96eddf9bcde8c9d541bf0292ef3f] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6ee017b6cb6bc152f9508a81bb6bbfa7] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d3bb4b2ba0281d7612120ff158366f47] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b40323dca6431aef6c2f4c065e496826] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=37ea47db6c75f6fbb3afc7c4bb8c6aba] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=32702f2489e3339742c94615d2e551c5] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8b9b7ec1cdc1c9d20f24c02932d45069] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=143240c41cb66ba89f105a474d98b38f] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=64a88e02f397778ef5756784ffa0b36f] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2727c709a32901f6e5144848b0785d3d] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d2b415ff81faff17d64328d127ecd0ef] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bfd9ec7168a674f7a330164982deaf46] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=21900dfa7621780f632274b007410d6c] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7cf6ebbfc096ac1ebd811523ffc1281f] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c5739eb1792215f4282441ba3780c110] [40|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=92c1e7e075e8334596117c7c6deaeee9] [41|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e5350f962e1b66f3af8a390a35c5f59f] [42|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1d446c25f5af6df130d02411731f17e5] [43|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2f9f5978b553a8fad5162e4b4e7ef967] [44|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aa12ea1fb9cef0b3126e230cff5828f4] [45|https://ok.ru/videoembed/6316174412482] [46|https://ok.ru/videoembed/6316174478018] [47|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=974762954d9576a99af56d8f2d697d0f] [48|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=511d7c6c1fd27c08661fa887723210e4] [49|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a901b4692dade3d6029f0893e83939d6] [50|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f6cdf9c4181a284ba02e53fbecc90c6b] [51|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ea8df241b907b0e834b86b25cdd3a79c] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/68b38551b2050917df401513a4d05ab5/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/935b796a09c47d6811cb511beb96e4bc/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/bebb6faf6450a0b2a8bc3ba7a7969814/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/d67429d20bbe7259227d91a6a4b00963/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/99a4d3e26794c455bb5672154ed26205/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/5ec68612feed4de0fc620f714db27315/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/dc912513fea1666d6249e4de7a014c71/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/dff0d132b7f1c2d9f23c662fef0ce8bc/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/37cb636fa4dd0ae6051717096a356abb/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/4c10fd13977f7bc9f1cca036855377e2/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/400bf99996bd072051b75184d5d31ea2/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/ec36638ed553a5038c206fc22ffd67e0/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/bffb7631c4d4e2f14bbf3e1f674359dd/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/2d3e1b1f8b86feca2dd3da41f631bee6/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/dea87639bd68473e2f5991ffe3d3e04d/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/014e47fd603b1456c5645ffd24efcb2f/hls.m3u8] [17|https://hls1.streamc.xyz/1fb8fb053c702dd08cb279303d69d472/hls.m3u8] [18|https://hls1.streamc.xyz/f5d5627425c30a6fada667c076c34e6d/hls.m3u8] [19|https://hls1.streamc.xyz/630ffad4d343fa229367db366f8b8b70/hls.m3u8] [20|https://hls1.streamc.xyz/dd228c85141918c6010f17a0202039c5/hls.m3u8] [21|https://hls1.streamc.xyz/80d0783743d735ec4354859b155b68b4/hls.m3u8] [22|https://hls1.streamc.xyz/aa709d72834aafb11c3c85ffa037a8b8/hls.m3u8] [23|https://hls1.streamc.xyz/569dab64df1bd09467c66146dfaebfd1/hls.m3u8] [24|https://hls1.streamc.xyz/7aab1394943044725c25532283e4f762/hls.m3u8] [25|https://hls1.streamc.xyz/051f96eddf9bcde8c9d541bf0292ef3f/hls.m3u8] [26|https://hls1.streamc.xyz/6ee017b6cb6bc152f9508a81bb6bbfa7/hls.m3u8] [27|https://hls1.streamc.xyz/d3bb4b2ba0281d7612120ff158366f47/hls.m3u8] [28|https://hls1.streamc.xyz/b40323dca6431aef6c2f4c065e496826/hls.m3u8] [29|https://hls1.streamc.xyz/37ea47db6c75f6fbb3afc7c4bb8c6aba/hls.m3u8] [30|https://hls1.streamc.xyz/32702f2489e3339742c94615d2e551c5/hls.m3u8] [31|https://hls1.streamc.xyz/8b9b7ec1cdc1c9d20f24c02932d45069/hls.m3u8] [32|https://hls1.streamc.xyz/143240c41cb66ba89f105a474d98b38f/hls.m3u8] [33|https://hls1.streamc.xyz/64a88e02f397778ef5756784ffa0b36f/hls.m3u8] [34|https://hls1.streamc.xyz/2727c709a32901f6e5144848b0785d3d/hls.m3u8] [35|https://hls1.streamc.xyz/d2b415ff81faff17d64328d127ecd0ef/hls.m3u8] [36|https://hls1.streamc.xyz/bfd9ec7168a674f7a330164982deaf46/hls.m3u8] [37|https://hls1.streamc.xyz/21900dfa7621780f632274b007410d6c/hls.m3u8] [38|https://hls1.streamc.xyz/7cf6ebbfc096ac1ebd811523ffc1281f/hls.m3u8] [39|https://hls1.streamc.xyz/c5739eb1792215f4282441ba3780c110/hls.m3u8] [40|https://hls1.streamc.xyz/92c1e7e075e8334596117c7c6deaeee9/hls.m3u8] [41|https://hls1.streamc.xyz/e5350f962e1b66f3af8a390a35c5f59f/hls.m3u8] [42|https://hls1.streamc.xyz/1d446c25f5af6df130d02411731f17e5/hls.m3u8] [43|https://hls1.streamc.xyz/2f9f5978b553a8fad5162e4b4e7ef967/hls.m3u8] [44|https://hls1.streamc.xyz/aa12ea1fb9cef0b3126e230cff5828f4/hls.m3u8] [45|https://ok.ru/videoembed/6316174412482] [46|https://ok.ru/videoembed/6316174478018] [47|https://hls1.streamc.xyz/974762954d9576a99af56d8f2d697d0f/hls.m3u8] [48|https://hls1.streamc.xyz/511d7c6c1fd27c08661fa887723210e4/hls.m3u8] [49|https://hls1.streamc.xyz/a901b4692dade3d6029f0893e83939d6/hls.m3u8] [50|https://hls1.streamc.xyz/f6cdf9c4181a284ba02e53fbecc90c6b/hls.m3u8] [51|https://hls1.streamc.xyz/ea8df241b907b0e834b86b25cdd3a79c/hls.m3u8]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác