Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Đại Chúa Tể 3D - The Grand Lord, The Great Ruler (2023)]
Trạng thái: [stt/ Tập 26 / 52 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 09/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 26 / 52 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Đại Chúa Tể 3D - The Grand Lord, The Great Ruler (2023)
[/info] [nd] Đại thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, quần hùng tập trung, một vị từ tương lai Hạ vị diện đích Thiên chi Chí tôn, tại đây Vô Tận Thế Giới, diễn lại làm cho người hướng tới Truyền Kỳ, truy cầu lấy cái kia chúa tể chi lộ. Vô tận hỏa vực, Viêm Đế chấp chưởng, Vạn Hỏa đốt Thương Khung.Võ Cảnh ở trong, Vũ tổ chi uy, chấn nhiếp Càn Khôn.Tây Thiên chi điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.Bắc Hoang chi khâu, Vạn Mộ chi địa, Bất Tử chi chủ trấn Thiên địa. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b7c99778da562450a6f3f291e55be7b6] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=38be282c798fa07e13a4d53596387112] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3425fc9d205d1f080c8e932e2d07f82e] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=32804a1421198ccca8fd70ff2bdabd84] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a2349569491e0cddbbf1aeeaf59c9cb1] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=89ad31a9f0610958441af658b65ec8a0] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3e26c45ab47f5cf32760936bff6a050c] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9f57fae429ab0048e3856f43327fb8a6] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=355f078958b4bdf0bd61727fb2fb6a9b] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5670e4cc1de65ffe2caca1566eb7a6a8] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f65dbe8a4e7e24b1b5668d09acfbebee] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9aff0970b5803dc8a2ffb3f3660383fb] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=02f04cbe9d4bcd57431bc0a96a6e1ece] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=67f3c3ac7d79dd071aaccc5906409cff] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d3e60cb26fdc8713ebc7cf710ad1e05d] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5beafb153f9f4e9d3569ecf287b6119e] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0a857b83024f32e79ded62f6d370e6d1] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0138a5eed0154c09b8551b6fb658d343] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b00009f5a9e45f10072d41a3e8b50737] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5d5948169f17c013663bd2e23cbe992d] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7c37ffba8f8bdd5d196d18ad468b29b3] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1cc7ead6bd73117896c1d55487268b25] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=23b9e2a4c5c04e74ad1d614f52666dfb] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dc8ef37ef9c389c3ff7c6deca9c1c4da] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0f1d4fc46a70c853c08ff963ade02540] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8a31617ce4d379834d4d2ccaf36ee2d5] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/b7c99778da562450a6f3f291e55be7b6/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/38be282c798fa07e13a4d53596387112/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/3425fc9d205d1f080c8e932e2d07f82e/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/32804a1421198ccca8fd70ff2bdabd84/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/a2349569491e0cddbbf1aeeaf59c9cb1/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/89ad31a9f0610958441af658b65ec8a0/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/3e26c45ab47f5cf32760936bff6a050c/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/9f57fae429ab0048e3856f43327fb8a6/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/355f078958b4bdf0bd61727fb2fb6a9b/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/5670e4cc1de65ffe2caca1566eb7a6a8/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/f65dbe8a4e7e24b1b5668d09acfbebee/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/9aff0970b5803dc8a2ffb3f3660383fb/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/02f04cbe9d4bcd57431bc0a96a6e1ece/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/67f3c3ac7d79dd071aaccc5906409cff/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/d3e60cb26fdc8713ebc7cf710ad1e05d/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/5beafb153f9f4e9d3569ecf287b6119e/hls.m3u8] [17|https://hls1.streamc.xyz/0a857b83024f32e79ded62f6d370e6d1/hls.m3u8] [18|https://hls1.streamc.xyz/0138a5eed0154c09b8551b6fb658d343/hls.m3u8] [19|https://hls1.streamc.xyz/b00009f5a9e45f10072d41a3e8b50737/hls.m3u8] [20|https://hls1.streamc.xyz/5d5948169f17c013663bd2e23cbe992d/hls.m3u8] [21|https://hls1.streamc.xyz/7c37ffba8f8bdd5d196d18ad468b29b3/hls.m3u8] [22|https://hls1.streamc.xyz/1cc7ead6bd73117896c1d55487268b25/hls.m3u8] [23|https://hls1.streamc.xyz/23b9e2a4c5c04e74ad1d614f52666dfb/hls.m3u8] [24|https://hls1.streamc.xyz/dc8ef37ef9c389c3ff7c6deca9c1c4da/hls.m3u8] [25|https://hls1.streamc.xyz/0f1d4fc46a70c853c08ff963ade02540/hls.m3u8] [26|https://hls1.streamc.xyz/8a31617ce4d379834d4d2ccaf36ee2d5/hls.m3u8] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/6778885573327][02|https://ok.ru/videoembed/6778886687439][03|https://ok.ru/videoembed/6778956810959][04|https://ok.ru/videoembed/7021957286607][05|https://ok.ru/videoembed/7116269095631][06|https://ok.ru/videoembed/7213077039823][07|https://ok.ru/videoembed/7269891640015][08|https://ok.ru/videoembed/7293660367567][09|https://ok.ru/videoembed/6020230417150][10|https://ok.ru/videoembed/7351504603855][11|https://ok.ru/videoembed/6392235100727][12|https://ok.ru/videoembed/7395475327695] [13|https://ok.ru/videoembed/7418389269199][14|https://ok.ru/videoembed/7440528116431][15|https://ok.ru/videoembed/7466056616655][16|https://ok.ru/videoembed/7486023535311][17|https://ok.ru/videoembed/7511872375503][18|https://ok.ru/videoembed/7533615319759][19|https://ok.ru/videoembed/7113327839921][20|https://ok.ru/videoembed/7577379474127][21|https://ok.ru/videoembed/7622195612367][22|https://ok.ru/videoembed/7625758345935][23|https://ok.ru/videoembed/7662457391823][24|https://ok.ru/videoembed/7180967283444] [25|https://ok.ru/videoembed/6840213375688]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác