Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Yêu Đạo Chí Tôn - Yeu Dao Chi Ton (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 94 / ?? VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 09/08/2023

Nội dung

[stt/ Tập 94 / ?? VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Yêu Đạo Chí Tôn [/info] [nd]Niết bàn sống lại, yêu hoàng tái hiện! Một kẻ ngu si phụ mã, lắc người trở thành yêu hoàng, yêu quyết, nguyên quyết song tu, yêu lẫm thiên hạ! Giẫm tiểu nhân, chiêu tiểu đệ, ôm đồm mỹ nhân, thành tựu mạnh nhất yêu đạo con đường! [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Vietsub+TM] [01|https://short.ink/CVJkoMI2S][02|https://short.ink/1UfwJ-lXa][03|https://short.ink/iE_QNG_x2][04|https://short.ink/Y7X-IXkxC] [05|https://short.ink/WT2dJHH3j][06|https://short.ink/IoPOQ7skv][07|https://short.ink/n5-xMgnM8][08|https://short.ink/N8QVCWUhH] [09|https://short.ink/Dpmra93rh][10|https://short.ink/wy8Uvg4m1][11|https://short.ink/YITIorHPf][12|https://short.ink/sXksVZrjVG] [13|https://short.ink/xoc6XDxYlB][14|https://short.ink/1Rv-Ic6Uy][15|https://short.ink/g_Chi_i0bI][16|https://short.ink/Dj3zfmlIw] [17|https://short.ink/zDGJibZD8][18|https://short.ink/NBkamZwc6][19|https://short.ink/dXaqJC7xOf][20|https://short.ink/xag-5E8jPt] [21|https://short.ink/QZuZZn1e5][22|https://short.ink/AqkQd8UlN][23|https://short.ink/v9HVsdnmd][24|https://short.ink/SVt0w8UeWc] [25|https://short.ink/xBPpQ0H-z][26|https://short.ink/1LEJBRI6D][27|https://short.ink/ES8Scfol5][28|https://short.ink/SE_5iMZec] [29|https://short.ink/yilfAifYu][30|https://short.ink/PCPq7cEJ1R][31|https://short.ink/u_XNJaXJu][32|https://short.ink/TTJNQJeKi] [34|https://short.ink/H_vBHlN97][35|https://short.ink/tYHFHBwj1][36|https://short.ink/WFiFuleek] [37|https://short.ink/HJ8pCR63a][38|https://short.ink/jWW48yJu3][39|https://short.ink/wt9XKl7BS][40|https://short.ink/b6ZbGMgCR] [41|https://short.ink/cF6DwwXvP][42|https://short.ink/6idixRVFB][43|https://short.ink/Hi74aS_PGa][44|https://short.ink/rvzKBrbSh] [45|https://short.ink/UXPEr9k6o][46|https://short.ink/UXPEr9k6o][47|https://short.ink/A_Ckpnu1y][48|https://short.ink/vWlD_NAsL] [49|https://short.ink/lkF6BBq5N][50|https://short.ink/bRUgmtPsI][51|https://short.ink/HQ5rw1D7D][52|https://short.ink/bF9shhryNW] [53|https://short.ink/VVw2r00ib][54|https://short.ink/DgWPchPFA][55|https://short.ink/4TYyW31yX][56|https://short.ink/yebUFU9Hq] [57|https://short.ink/3qQbDGwqE][58|https://short.ink/aAAUdO27M][59|https://short.ink/0N5zEePje][60|https://short.ink/Xun_dTdrO] [61|https://short.ink/z56tXAIx1][62|https://short.ink/gVXQJ0czR][63|https://short.ink/XTMD6Ab7f][64|https://short.ink/iyLUVw-3L] [65|https://short.ink/M2yf0nSz4][66|https://short.ink/n2BhLxPWQ8][67|https://short.ink/bTGRyOXwl][68|https://short.ink/RnTam4nfk] [69|https://short.ink/M9yGGh3e0y][70|https://short.ink/G6KYlNTh2][71|https://short.ink/WAwD62c0I][72|https://short.ink/nedKbsUrE] [73|https://short.ink/EQDuIkaE2][74|https://short.ink/7OlJLwhKw][75|https://short.ink/J_-iyvW5v3][76|https://short.ink/qugIt9X-b] [77|https://short.ink/hHv0ctR3v][78|https://short.ink/NRs975NGM][79|https://short.ink/DfXXnc5DO][80|https://short.ink/kdCVRTQX-] [81|https://short.ink/gGO-G5pXq][82|https://short.ink/2CPii5JfjC][83|https://short.ink/-BvbcPXg6][84|https://short.ink/BETIp4MQr] [85|https://short.ink/Np76fwE2A][86|https://short.ink/F6HT7daLmC][87|https://short.ink/yCVrqkpN4][88|https://short.ink/peE4FdO3M] [89|https://short.ink/kHI06fe5P][90|https://short.ink/XqX2Ebs82][91|https://short.ink/vwW2DOu9Y][92|https://short.ink/p_z_Llc1l] [93|https://short.ink/m0F9yqWDi][94|https://short.ink/j5MlTeQUx] [br/Vip] [65-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a9c4afe79b70be5ce779259ad65cc96b/playlist.m3u8] [64-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/89a952dfc4fdf51a0a1d83ac30d3b020/playlist.m3u8] [63-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4f599b84b2653cd5f3363655c669b4bf/playlist.m3u8] [62-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c0b17664dd546c3f857efd63bd5309b1/playlist.m3u8] [61-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/45ed899cbd81b24c063b528de53215fb/playlist.m3u8] [60-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1ec19502644ffe883d0e68cb0fc38a50/playlist.m3u8] [59-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1fa7b586c813480e7aebd57e0b2235c4/playlist.m3u8] [58-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1ecebbf80448f68633061cad8248baee/playlist.m3u8] [57-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6e4a8fc548e03e017f143ccbc41b3423/playlist.m3u8] [ 56 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c10ae93c4848046103d8cf21c3f5b1f0/playlist.m3u8 ] [ 55 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fdf2fd28f0468d96d53cf3a5d0696317/playlist.m3u8 ] [ 54 | https://web.lotuscdn.vn/2023/1/31/3b9cdf8caef60df1b0e095bffb409623_1675150010461-1ref1bwwt5.mp4] [ 53 | https://web.lotuscdn.vn/2023/1/31/3b9cdf8caef60df1b0e095bffb409623_1675149739668-p8gy0hhsz8.mp4] [ 52 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/57826d2125f24909279f425a0dc936ed/playlist.m3u8 ] [ 51 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/10a20a9154ab3452b90639b17db6cda9/playlist.m3u8 ] [ 50 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/094a23ed3c0014e3deb8862a493c95c7/playlist.m3u8 ] [ 49 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a3159ae50cd7060ab0cac40c3594e0d2/playlist.m3u8 ] [ 48 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/87fc11574bf81f76a26a0f1773336192/playlist.m3u8 ] [ 47 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/883a582b0be154387d24cde7279e35f6/playlist.m3u8 ] [ 46 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f6390f37e4966c0a961360bb230f31b9/playlist.m3u8 ] [ 45 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/329691b2635a4a4456a8ec68141cbbcc/playlist.m3u8 ] [ 44 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ffab575b78119e056113f2ada233cc38/playlist.m3u8 ] [ 43 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/475e92d5a754fae646e13f4972a832de/playlist.m3u8 ] [ 42 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7d2f432d96352c72de60429195540d15/playlist.m3u8 ] [ 41 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dbebaccafb14709dcafd6191aa0c521d/playlist.m3u8 ] [ 40 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e284cfc702c7acc89d8ade0a8c1e0c4f/playlist.m3u8 ] [ 39 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5f7e4dd9a5bd434b743ec31f258b2198/playlist.m3u8 ] [ 38 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/84ca6fc62aaf137b3766ce5af49cef4b/playlist.m3u8 ] [ 37 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/eddea7b1b27d4bf527870d6989770b75/playlist.m3u8 ] [ 36 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3c6ca8575906d446d3ae275a3d64d8f1/playlist.m3u8 ] [ 35 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4e52d650db6e127a88e95a86b792b60f/playlist.m3u8 ] [ 34 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cfa390a49cc173f4b01790cd23e533dc/playlist.m3u8 ] [ 33 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/245e48d04fe00a55dfef7b0794a17ed4/playlist.m3u8 ] [ 32 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3b4f57df6f8aafc5d84b1389e9ad33bd/playlist.m3u8 ] [ 31 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5003744c97e78efc1323da73f4ff49aa/playlist.m3u8 ] [ 30 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0cdbec868936a2741b6b84e8c9dd0c83/playlist.m3u8 ] [ 29 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/57722cb1c87e9c76c41e7dfaa0e85a0c/playlist.m3u8 ] [ 28 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7e7fd2b7a50ba586aa7740aa6e1bf410/playlist.m3u8 ] [ 27 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ee51a888833d682ed14aa78ad3f92139/playlist.m3u8 ] [ 26 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a1b0ed98115989bb3d317958c2c96b54/playlist.m3u8 ] [ 25 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/269bbc56f7294673e9ac4335f4655b42/playlist.m3u8 ] [ 24 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a3c3a5de81e8de0788eac322e51ce2cc/playlist.m3u8 ] [ 23 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b62835523926d80064678322ba91ebe2/playlist.m3u8 ] [ 22 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2550e45bf31cbdde1905fa59b48c1864/playlist.m3u8 ] [ 21 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ac7a41ca24205f97f33a96cbf2ffd531/playlist.m3u8 ] [ 20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e58cdd241dbf1339e7f6034de830b10f/playlist.m3u8 ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fdf13c5f1db40aee253a65c06bc56f9c/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cfa390a49cc173f4b01790cd23e533dc/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/32ba0b011b4044e1c8dff88a6b4a22ff/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b7e7ae655c2b998d76224ead87e433ba/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2031dae5391979e3deb71c44fa3c7a7c/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/826669287f8758490d1e563166b51d05/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e3dd26f3dd070c13290a9ec86e0bab3a/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6d0b28807325d31f958a8eb3529379f0/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c20f0df36f0d73f887b986597b426ff3/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9cadf7613b6adcc2e03dee4a02bc33d1/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a44934a23defaa65aed119376be3afd5/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c3e761a56902d403b1b93ac6d4949c3a/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d1569c47450f7bba96d01deb6c18fefb/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/908b18fc08ad6d7dcbb009243957bc67/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/72c152e72ea79d9745e1aaead762c3ba/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/48cf62e75e2cece09ba8a152f34d1f10/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3b2fffea7aeee9030cb3f030a00862f8/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bdc78cbec40b7135664611429023ecc8/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6b466d37756aa8727ae645e2d8d3aa54/playlist.m3u8 ]
Phim chưa rõ lịch chiếu

Phim khác