Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vạn Giới Độc Tôn - Wan Jie Du Zun (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 187 / ?? VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 14/02/2023

Nội dung

[stt/ Tập 187 / ?? VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Vạn Giới Độc Tôn [/info] [nd]Nam nhi vô độc bất trượng phu, bá đạo hoành hành thiên hạ phục! Đã tu độc nói, tiện lợi độc hại vạn giới, chém hết nghịch ta người! Đương tiêu dễ một lần nữa trợn mắt kia một khắc, phát hiện chính mình thế nhưng thành Phương gia bị cầm tù tới cửa con rể, càng là tân hôn thê tử tự mình đem hắn đưa vào nhà tù…… [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/4948048480975][02|https://ok.ru/videoembed/4948048743119][03|https://ok.ru/videoembed/4948048874191][04|https://ok.ru/videoembed/4948049005263][05|https://ok.ru/videoembed/4948049070799][06|https://ok.ru/videoembed/4948049464015][07|https://ok.ru/videoembed/4948049726159][08|https://ok.ru/videoembed/4948049791695][09|https://ok.ru/videoembed/4948050053839][10|https://ok.ru/videoembed/4948050250447][11|https://ok.ru/videoembed/4948050381519][12|https://ok.ru/videoembed/4948050512591] [13|https://ok.ru/videoembed/4948050774735][14|https://ok.ru/videoembed/4948051167951][15|https://ok.ru/videoembed/4948051364559][16|https://ok.ru/videoembed/4948051692239][17|https://ok.ru/videoembed/4948051757775][18|https://ok.ru/videoembed/4948052085455][19|https://ok.ru/videoembed/4948052413135][20|https://ok.ru/videoembed/4948052544207][21|https://ok.ru/videoembed/4948052740815][22|https://ok.ru/videoembed/4948052806351][23|https://ok.ru/videoembed/4948052937423][24|https://ok.ru/videoembed/4948053002959] [25|https://ok.ru/videoembed/4948053199567][26|https://ok.ru/videoembed/4948053330639][27|https://ok.ru/videoembed/4948053789391][28|https://ok.ru/videoembed/4948053920463][29|https://ok.ru/videoembed/4948053985999][30|https://ok.ru/videoembed/4948054051535][31|https://ok.ru/videoembed/4948484426447][32|https://ok.ru/videoembed/4948484491983][33|https://ok.ru/videoembed/4948484557519][34|https://ok.ru/videoembed/4948484885199][35|https://ok.ru/videoembed/4948485081807][36|https://ok.ru/videoembed/4948508740303] [37|https://ok.ru/videoembed/4948508936911][38|https://ok.ru/videoembed/4948509133519][39|https://ok.ru/videoembed/4948509395663][40|https://ok.ru/videoembed/4948509788879][41|https://ok.ru/videoembed/4948523289295][42|https://ok.ru/videoembed/4948523354831][43|https://ok.ru/videoembed/4948523551439][44|https://ok.ru/videoembed/4948523616975][45|https://ok.ru/videoembed/4948524010191][46|https://ok.ru/videoembed/4948556909263][47|https://ok.ru/videoembed/4948557040335][48|https://ok.ru/videoembed/4948557171407] [49|https://ok.ru/videoembed/4948557368015][50|https://ok.ru/videoembed/4948557499087][51|https://ok.ru/videoembed/4948558154447][52|https://ok.ru/videoembed/4948558416591][53|https://ok.ru/videoembed/4948576832207][54|https://ok.ru/videoembed/4948581747407][55|https://ok.ru/videoembed/4948581878479][56|https://ok.ru/videoembed/4948585745103][57|https://ok.ru/videoembed/4948585941711][58|https://ok.ru/videoembed/4948586072783][59|https://ok.ru/videoembed/4948591839951][60|https://ok.ru/videoembed/4948591905487] [61|https://ok.ru/videoembed/4948600490703][62|https://ok.ru/videoembed/4948600621775][63|https://ok.ru/videoembed/4948600687311][64|https://ok.ru/videoembed/4948604619471][65|https://ok.ru/videoembed/4948604816079][66|https://ok.ru/videoembed/5050733890255][67|https://ok.ru/videoembed/5050734217935][68|https://ok.ru/videoembed/5050734676687][69|https://ok.ru/videoembed/5050734807759][70|https://ok.ru/videoembed/5050735790799][71|https://ok.ru/videoembed/5050737756879][72|https://ok.ru/videoembed/5050738412239] [73|https://ok.ru/videoembed/5050739198671][74|https://ok.ru/videoembed/5050739329743][75|https://ok.ru/videoembed/5063316736719][76|https://ok.ru/videoembed/5074078599887][77|https://ok.ru/videoembed/5089968786127][78|https://ok.ru/videoembed/5113806392015][79|https://ok.ru/videoembed/5152586795727][80|https://ok.ru/videoembed/5171195218639][81|https://ok.ru/videoembed/5183717837519][82|https://ok.ru/videoembed/5193816541903][83|https://ok.ru/videoembed/5211350371023][84|https://ok.ru/videoembed/5228055038671] [85|https://ok.ru/videoembed/5251527084751][86|https://ok.ru/videoembed/5261967624911][87|https://ok.ru/videoembed/5276383382223][88|https://ok.ru/videoembed/5288018512591][89|https://ok.ru/videoembed/5315726215887][90|https://ok.ru/videoembed/5327151172303][91|https://ok.ru/videoembed/5348167191247][92|https://ok.ru/videoembed/5360793684687][93|https://ok.ru/videoembed/5377846282959][94|https://ok.ru/videoembed/5384323467983][95|https://ok.ru/videoembed/5397575043791][96|https://ok.ru/videoembed/5417309571791] [97|https://ok.ru/videoembed/5424597306063][98|https://ok.ru/videoembed/5431287417551][99|https://ok.ru/videoembed/5454382369487][100|https://ok.ru/videoembed/5454383024847][101|https://ok.ru/videoembed/5467141376719][102|https://ok.ru/videoembed/5477780228815][103|https://ok.ru/videoembed/5490194057935][104|https://ok.ru/videoembed/5508252240591][105|https://ok.ru/videoembed/5518323419855][106|https://ok.ru/videoembed/5525735541455][107|https://ok.ru/videoembed/5540876126927][108|https://ok.ru/videoembed/5583831501519] [109|https://ok.ru/videoembed/5583831567055][110|https://ok.ru/videoembed/5638579489487][111|https://ok.ru/videoembed/5640888650447][112|https://ok.ru/videoembed/5660631567055][113|https://ok.ru/videoembed/5690271992527][114|https://ok.ru/videoembed/5715258575567][115|https://ok.ru/videoembed/5738938501839][116|https://ok.ru/videoembed/5767099517647][117|https://ok.ru/videoembed/5799435111119][118|https://ok.ru/videoembed/5824753896143][119|https://ok.ru/videoembed/5856844122831][120|https://ok.ru/videoembed/5883531365071] [121|https://ok.ru/videoembed/5919058758351][122|https://ok.ru/videoembed/5944423221967][123|https://ok.ru/videoembed/5982157474511][124|https://ok.ru/videoembed/6008835082959][125|https://ok.ru/videoembed/6048709544655][126|https://ok.ru/videoembed/6067416337103][127|https://ok.ru/videoembed/6111227218639][128|https://ok.ru/videoembed/6153035057871][129|https://ok.ru/videoembed/6209309248207][130|https://ok.ru/videoembed/6235828718287][131|https://ok.ru/videoembed/6312722041551][132|https://ok.ru/videoembed/6351570406095] [133|https://ok.ru/videoembed/6366704831183][134|https://ok.ru/videoembed/6381954206415][135|https://ok.ru/videoembed/6397726296783][136|https://ok.ru/videoembed/6412579441359][137|https://ok.ru/videoembed/6445706906319][138|https://ok.ru/videoembed/6492352154319][139|https://ok.ru/videoembed/6522290244303][140|https://ok.ru/videoembed/6536796965583][141|https://ok.ru/videoembed/6599861078735][142|https://ok.ru/videoembed/6694057741007][143|https://ok.ru/videoembed/6828851661519][144|https://ok.ru/videoembed/6924011965135] [145|https://ok.ru/videoembed/7033150704335][146|https://ok.ru/videoembed/7042150697679][147|https://ok.ru/videoembed/7161505450703][148|https://ok.ru/videoembed/7204517448399][149|https://ok.ru/videoembed/7215791147727][150|https://ok.ru/videoembed/7262854777551][151|https://ok.ru/videoembed/7274544302799][152|https://ok.ru/videoembed/7281007528655][153|https://ok.ru/videoembed/7295967234767][154|https://ok.ru/videoembed/7374194281167][155|https://ok.ru/videoembed/7374195067599][156|https://ok.ru/videoembed/7374195264207] [157|https://ok.ru/videoembed/7374195854031][158|https://ok.ru/videoembed/7374195919567][159|https://ok.ru/videoembed/7374196443855][160|https://ok.ru/videoembed/7384781097679][161|https://ok.ru/videoembed/7401801845455][162|https://ok.ru/videoembed/7424931793615][163|https://ok.ru/videoembed/7424931924687][164|https://ok.ru/videoembed/7430961367759][165|https://ok.ru/videoembed/7446381267663][166|https://ok.ru/videoembed/7452782889679][167|https://ok.ru/videoembed/6488492411447][168|https://ok.ru/videoembed/7475762301647] [169|https://ok.ru/videoembed/7489478920911][170|https://ok.ru/videoembed/7498730834639][171|https://ok.ru/videoembed/7512282630863][172|https://ok.ru/videoembed/7527887145679][173|https://ok.ru/videoembed/7539828656847][174|https://ok.ru/videoembed/7549460744911][175|https://ok.ru/videoembed/7565763676879][176|https://ok.ru/videoembed/7569303800527][177|https://ok.ru/videoembed/7583740988111][178|https://ok.ru/videoembed/7614425533135][179|https://ok.ru/videoembed/7618679081679][180|https://ok.ru/videoembed/7618679540431] [181|https://ok.ru/videoembed/7626212051663][182|https://ok.ru/videoembed/7666355145423][183|https://ok.ru/videoembed/7666355604175][184|https://ok.ru/videoembed/7666355931855][185|https://ok.ru/videoembed/7670932114127][186|https://ok.ru/videoembed/7681862798031][187|https://ok.ru/videoembed/6277111614146] [br/Arc] [113-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c665b05ceda01e9407427e28c48821ea/playlist.m3u8] [112-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3258d79d99c188d6c3185e778a85d882/playlist.m3u8] [111-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/630772d3260d6a53a9f031844b23498b/playlist.m3u8] [110-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f624834a2ffaad5071310de254895392/playlist.m3u8] [109-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3aed78178dd793bb60bfde75d8370d29/playlist.m3u8] [108-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7565103d0b05fa9e03584e71035536fd/playlist.m3u8] [107-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e42436562636ae5b1df28e7608f81fbc/playlist.m3u8] [106-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/590b8f3351534640762a3952aa7a2f4c/playlist.m3u8] [105-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8472be799e32bb68dad99294411359ea/playlist.m3u8] [104-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fdf1cdc2660d05bf9c9d446f11c0319e/playlist.m3u8] [103-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1aac0f972d0d5673ad4e1ba9da83f007/playlist.m3u8] [102-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4e2e85bf31eb987ccf648b2a4c7a21f4/playlist.m3u8] [101-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4b47e5d323b5298a3f950c687e803b7c/playlist.m3u8] [100-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b1ae6234566a49dca296276e8041b164/playlist.m3u8] [99-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/666c94f0d378ca12a81321fc5ad6bd45/playlist.m3u8] [98-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e5e121db849cfe5c4703867d9147ad20/playlist.m3u8] [97-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b444fc0f8aa0e2b9c46c2f2c379ae087/playlist.m3u8] [96-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bc9944ac4f0e6ff029bd9785ffce34a1/playlist.m3u8] [95-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e3429b16ce11d5be846d8ca0c8e68850/playlist.m3u8] [94-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/da11e064cb5d8eb9c70ef40816083f31/playlist.m3u8] [93-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/98729be16a44f6bc089a8d9facfc35d6/playlist.m3u8] [92-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/306a5609330231c4f04d2ca38a30ed06/playlist.m3u8] [91-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/baa012024dfce1e8a99c5fe4588c7d44/playlist.m3u8] [ 90 | https://archive.org/download/vgdt90/90.mp4 ] [ 89 | https://archive.org/download/vgdt89/89.mp4 ] [ 88 | https://archive.org/download/vgdt88/88.mp4 ] [ 87 | https://archive.org/download/vgdt87/87.mp4 ] [ 86 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/14975495983fffa665d96cac06f2cd25/playlist.m3u8 ] [ 85 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5cde3c2420188b740a474776ced690f6/playlist.m3u8 ] [ 84 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/747ef968bf64db6d73e54fc99e97e7be/playlist.m3u8 ] [ 83 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d992668c90df52a331eef0d6e3731b24/playlist.m3u8 ] [ 82 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e682cec61d78741d674777eb54bd4b72/playlist.m3u8 ] [ 81 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/faf1b2cfcb36b621aa7a33e821d49d98/playlist.m3u8 ] [ 80 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d4b4aafeea784863af4f2ed1ffe0b85c/playlist.m3u8 ] [ 79 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d8281b15c74b286ebcc721723acf29fd/playlist.m3u8 ] [ 78 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/77541b8fc9e3eb64a63908bb2114991c/playlist.m3u8 ] [ 77 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/38ac74cbd3e082fa80ffa479d49781b8/playlist.m3u8 ] [ 76 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f65f0d3829157d3a11d8b0ea6788f174/playlist.m3u8 ] [ 75 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d5e2f8fa4bdfb9e1341befbac7806a80/playlist.m3u8 ] [ 74 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c4ba33b00e3cccb08f89c3539516e4b4/playlist.m3u8 ] [ 73 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6da9f72fcd0c4610070d1fb3e8bfc344/playlist.m3u8 ] [ 72 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d1b5bdeb02efda946c6269bb9c2a6a27/playlist.m3u8 ] [ 71 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b73a60175cfec0d814942af1093b6164/playlist.m3u8 ] [ 70 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a07853a92a8512a52c2230c51bc0362f/playlist.m3u8 ] [ 69 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ad737a4c07c1b7bb2cb57a7e2517b5f9/playlist.m3u8 ] [ 68 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5602c5d8399fcd04d9c8e240f3d0c80d/playlist.m3u8 ] [ 67 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b8a5feff9b28219efafd7a0fe45027b9/playlist.m3u8 ] [ 66 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2b676313719148e68267911add3409b9/playlist.m3u8 ] [ 65 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ed5c2b2b705a96d04b184ee26390a934/playlist.m3u8 ] [ 64 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/696b7bcd09873b5b69a167b115d74609/playlist.m3u8 ] [ 63 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e80e288cd010ec5ce08bf9ab7cd90677/playlist.m3u8 ] [ 62 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f788049668d2e92760bd49716d7c2e0f/playlist.m3u8 ] [ 61 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5c2a5330c7f40f35a81446d1de4aed8f/playlist.m3u8 ] [ 60 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8c1b274ea9295d184579f9bde8cee301/playlist.m3u8 ] [ 59 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/270d525e66e0c06a67ba02933aa2b4db/playlist.m3u8 ] [ 58 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7679c58404bef418aa448876a92058a4/playlist.m3u8 ] [ 57 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bb5ac1f2b888623795f5c9d91895cbc1/playlist.m3u8 ] [ 56 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/055094c8cb3058444bb6746bdee44f24/playlist.m3u8 ] [ 55 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c0b32a7bcff57c2d555596d652230593/playlist.m3u8 ] [ 54 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ea7cda736f534db13242fc1a9bcd2ba8/playlist.m3u8 ] [ 53 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1c9236b32a8491871e70827c2a7a7282/playlist.m3u8 ] [ 52 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d3e50943971a9c2f43b048cda4109eca/playlist.m3u8 ] [ 51 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6eec9ab8051f2e3a75075a2c5b0fc8a7/playlist.m3u8 ] [ 50 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d5380fd28946af23c2762b42a558b1f1/playlist.m3u8 ] [ 49 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7689dad35994fd20979fff7750e85000/playlist.m3u8 ] [ 48 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f95a4625bf38b6442fdbf90426bad28c/playlist.m3u8 ] [ 47 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a358c42af8f11122613879ab8a8a9c4d/playlist.m3u8 ] [ 46 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/117f3eb5d4b605290be5a88f8b538577/playlist.m3u8 ] [ 45 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bd70fc12d1f60765951441d6a48f24c3/playlist.m3u8 ] [ 44 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/51debb2bbf61b1d9d1a2e48566eb9669/playlist.m3u8 ] [ 43 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fdad683412431d98c5a116b84cfb3b7d/playlist.m3u8 ] [ 42 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/73427cdcbc0ed2a9f86233a336c6748f/playlist.m3u8 ] [ 41 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4af027f2801050f3022bb2b02b274d18/playlist.m3u8 ] [ 40 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9852bb24f049fbfb9a1fc238661b5203/playlist.m3u8 ] [ 39 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9e424d29a119daa3a8f6e320943886e4/playlist.m3u8 ] [ 38 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6e35aa8f5e0cecfb7fc0f997883918dd/playlist.m3u8 ] [ 37 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/214c261aa6b67a91158d6e4b38ac4237/playlist.m3u8 ] [ 36 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/36a8fae38b77cd5323def6eaa2b3d911/playlist.m3u8 ] [ 35 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0fbbf9ea2e13ec3ba019bad3df574594/playlist.m3u8 ] [ 34 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d5b98bc853286c78f553ca8c8a20faa0/playlist.m3u8 ] [ 33 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/35bad306907e47d9c125f62c6668c725/playlist.m3u8 ] [ 32 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/377d2af5dc6d0417305c365649c2f65a/playlist.m3u8 ] [ 31 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/37bcb1634155dac4547788ee6ffd9472/playlist.m3u8 ] [ 30 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ebced0ea96a9e5d000d7d8019446e4a0/playlist.m3u8 ] [ 29 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f188298fdf9a4bbb2c8964677b47152b/playlist.m3u8 ] [ 28 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3aa392ce5ab6aa79f4ca7435afb794b6/playlist.m3u8 ] [ 27 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f715071b03d9905085667db66a9099b5/playlist.m3u8 ] [ 26 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/de0dee642e23b8093a636d34aa5817b0/playlist.m3u8 ] [ 25 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/01e8d6d46f482dde5a651b20c60d0ced/playlist.m3u8 ] [ 24 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/15a0eed38fb61f9043094f3707dd7292/playlist.m3u8 ] [ 23 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/402830d6e56a702b80b127302aa35ba0/playlist.m3u8 ] [ 22 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0834efc2c43a0bd6efda1e56e8220c58/playlist.m3u8 ] [ 21 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a0140fdac0eb94ab48804da869a748b9/playlist.m3u8 ] [ 20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1225ce75dd39141bfb6914c6fcd751a3/playlist.m3u8 ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5efb51d8d8d4ccc3e505b6270b5d4db7/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6b87d948916b7358e9d3bf23a832db0e/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a56a5ed545c404476555f398b081c353/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8c06c1648882194fe722ead68336f355/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d4da0fb4b25ceab48741986170c0f485/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/06aa80562d979b5a00e8b55ed266431d/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4624c174b3041b43f5dbac149bdce128/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/041862b89f82446accf2dfdbf9e5702d/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ac6a9ccd683dade22f1ee0534475c33c/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e30be26b73fc9b2759fda332e1b8798c/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b507927d4648e6c16b10294949243a41/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b212d50fa48b15c67d4d9f2b2e043371/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c2ce3a9b8beae8d481a6af8a8e4b20f8/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d3091f54cba5dec12d016ca87b6017dc/playlist.m3u8 ] [ 4_5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9819f63ccfa67c7c3d9d8d7e9559b9dc/playlist.m3u8 ] [ 1_3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c5f5c2f2d81d59b1fcc4acdd3a2e6aa2/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 7 hằng tuần

Phim khác