Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vạn Giới Chí Tôn - Wan Jie Zhi Zun (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 50/ 50 VietSub ] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 16/02/2023

Nội dung

[stt/ Tập 50/ 50 VietSub ] [sc/8.5] [info] [+] Vạn Giới Chí Tôn [/info] [nd]Sở Vân Phi bị gia tộc đuổi đi, lưu lạc tới Dược Vương Cốc ở Trung Châu. Trong vòng 7 năm hắn dựa vào cố gắng của mình, danh chấn tu luyện giới Trung Châu, sau đó hắn trở lại quê hương báo thù, lập thệ muốn điều tra rõ chân tướng năm đó. Mà trong quá trình đó, hắn liên tục gặp phải ám toán, sau khi trải qua điều tra khó khắn, hắn kinh ngạc phát hiện hắc thủ phía sau màn chính là Đế hậu hiện đang chấp chưởng đế quốc...... [/nd] [drt]Iqiyi[/drt] [act]Sở Vân Phi[/act] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/5186042727119][02|https://ok.ru/videoembed/5186042858191][03|https://ok.ru/videoembed/5186042923727][04|https://ok.ru/videoembed/5186043185871][05|https://ok.ru/videoembed/5200959048399][06|https://ok.ru/videoembed/5219883682511][07|https://ok.ru/videoembed/5231122123471][08|https://ok.ru/videoembed/5244533476047][09|https://ok.ru/videoembed/5254983715535][10|https://ok.ru/videoembed/5269511277263][11|https://ok.ru/videoembed/5280609995471][12|https://ok.ru/videoembed/5301605698255] [13|https://ok.ru/videoembed/5319401867983][14|https://ok.ru/videoembed/5335267216079][15|https://ok.ru/videoembed/5353151138511][16|https://ok.ru/videoembed/5371386333903][17|https://ok.ru/videoembed/5377842547407][18|https://ok.ru/videoembed/5390547421903][19|https://ok.ru/videoembed/5401237588687][20|https://ok.ru/videoembed/5417303083727][21|https://ok.ru/videoembed/5424586558159][22|https://ok.ru/videoembed/5437936962255][23|https://ok.ru/videoembed/5454372276943][24|https://ok.ru/videoembed/5459485133519] [25|https://ok.ru/videoembed/5471678302927][26|https://ok.ru/videoembed/5490292755151][27|https://ok.ru/videoembed/5493701413583][28|https://ok.ru/videoembed/5508249619151][29|https://ok.ru/videoembed/5518320077519][30|https://ok.ru/videoembed/5536955763407][31|https://ok.ru/videoembed/5583813544655][32|https://ok.ru/videoembed/5583813675727][33|https://ok.ru/videoembed/5583814200015][34|https://ok.ru/videoembed/5638551309007][35|https://ok.ru/videoembed/5640871283407][36|https://ok.ru/videoembed/5674849602255] [37|https://ok.ru/videoembed/5697533774543][38|https://ok.ru/videoembed/5723178207951][39|https://ok.ru/videoembed/5746768284367][40|https://ok.ru/videoembed/5782418688719][41|https://ok.ru/videoembed/5807500757711][42|https://ok.ru/videoembed/5840800320207][43|https://ok.ru/videoembed/5865472592591][44|https://ok.ru/videoembed/5899651517135][45|https://ok.ru/videoembed/5928092437199][46|https://ok.ru/videoembed/5964211030735][47|https://ok.ru/videoembed/6000971090639][48|https://ok.ru/videoembed/6028913019599] [49|https://ok.ru/videoembed/6067403754191][50-end|https://ok.ru/videoembed/6107623656143] [br/Hx] [01|https://short.ink/8h-2AZ1Uz][02|https://short.ink/l3nXHVKWK][03|https://short.ink/EjqXNDGfT][04|https://short.ink/YwVhAeU6I] [05|https://short.ink/34msBS0l2][06|https://short.ink/01kwhEkRGM][07|https://short.ink/HASOWogAu][08|https://short.ink/IfvirsxsS] [09|https://short.ink/c1qku7TqN][10|https://short.ink/RseVBhuu8][11|https://short.ink/bVALUEleuN][12|https://short.ink/cLCh5QT6o] [13|https://short.ink/PG34B4Kpyq][14|https://short.ink/V2JEWl8t3][15|https://short.ink/B7yn-SbGN][16|https://short.ink/j1KsvPd1Bs] [17|https://short.ink/nEtjiY9tEU][18|https://short.ink/UjEhHXWXX][19|https://short.ink/uUTUGRw73][20|https://short.ink/sS40e8Ks-] [21|https://short.ink/Chyl8xx_L][22|https://short.ink/cmZH5N30S][23|https://short.ink/FkqQ11G2I][24|https://short.ink/HC66_HL1-] [25|https://short.ink/IVB_f2k48][26|https://short.ink/F-HyYK71V][27|https://short.ink/Dc6RL0zSz][28|https://short.ink/OpvklFZMy] [29|https://short.ink/sgN8u0B45][30|https://short.ink/RMoLDL-Bu][31|https://short.ink/HlK_kWaoX][32|https://short.ink/AYdOVLqBVs] [33|https://short.ink/RkH6RACa1][34|https://short.ink/6KzYGm6gX][35|https://short.ink/IuFHfgecJ][36|https://short.ink/GJ0gMKHwF] [37|https://short.ink/afmGEQSsj][38|https://short.ink/r6pVB380T][39|https://short.ink/bltMWDAew][40|https://short.ink/gwKseqD-a] [41|https://short.ink/yQybUCuK1][42|https://short.ink/jYaac7gNu][43|https://short.ink/zMVsg1MFP][44|https://short.ink/cPQiqcqaU] [45|https://short.ink/Oo21q_Ljp][46|https://short.ink/DKfJPTWPV][47|https://short.ink/hsKAF5go-][48|https://short.ink/3f6xDVV-D] [49|https://short.ink/FhVsDqtvG][50-end|https://short.ink/NvizCVsPr] [br/Vip] [36-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dba8485e0232cba569ce7e72846dd88a/playlist.m3u8] [35-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/584b46edfe3f11d8cde20196d632a862/playlist.m3u8] [34-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bc956b6d7513012060b1befa041a3732/playlist.m3u8] [33-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0c571f0ce2af5547abd67011d4ffa95b/playlist.m3u8] [32-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a04b7c034f5cfc5501bd0bc4ac9e07d7/playlist.m3u8] [31-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/544fad1b33bef2539c3bac27a3bda11e/playlist.m3u8] [30-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/40920b788fe96cb13af67fc3d97e92cb/playlist.m3u8] [29-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/615c90f1481e48f2eddbf401efbeedb5/playlist.m3u8] [28-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4c0487d80093a159ad9fc1656dc0d153/playlist.m3u8] [27-] [26-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/17c1ee9a09c7ddef4859f26277d3996f/playlist.m3u8] [25-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bceaee97a02d03b28cfeb8b9a19d6eaa/playlist.m3u8] [24-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2afc381410157573b19f52d8417bf2eb/playlist.m3u8] [23-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/55ac8e037fe8cfa93e026c5fdc724957/playlist.m3u8] [22-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/31d4e13320f131e87367ef0733205449/playlist.m3u8] [21-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3d62a4193b45996d9fa3989955b01170/playlist.m3u8] [20-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1d35dcaf9fcd36f0ba17afe5c807dbe4/playlist.m3u8] [19-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d1a0a7a6167ac965f86bdd81abb0ca4f/playlist.m3u8] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5743ecc2986f63369d29de5ffcd9579b/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c8f2125e1d6f6d504e4651b8224d7457/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3c80eab6e169c217b4b71844a5ca1e7f/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c6fa76845d0d8adcbfc562a4aba3f6a2/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7c212e26a2f6601332751e3a16bd79cf/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e56b11f1da44000b35190bd9fb438ff5/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8d1064569752ea12e3ffab180fb5ef28/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/68e1ef6e7f7b4526d6607b9b41fc8e01/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/807a688755f1cee23d2da9f5f9f8f61e/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b4ed02d2e64a4631c61bf3449935e11b/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/44cfcbc36343664bd9818a5f2ff3afb2/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6d41a8cb5aa29ab0756db3ac493d830a/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/93bc85d29aaae6d1598f73810f798e16/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/75f6d1a2d373e35b9fcf6127a9eae175/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d6c8bad2e050ed37b20ece0b8e86b328/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/318e79cdd88b9a24193194f7416a1d85/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9579ef265c6b4061ca95b993e5d3b2fb/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8a670507773b45eaa7220b1a75f6df70/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập vào thứ 5 và chủ nhật hàng tuần

Phim khác