Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vạn Cổ Thần Thoại - Wan Gu Shen Hua (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 139 / ?? VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 03/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 139 / ?? VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Vạn Cổ Thần Thoại [/info] [nd]Từ một thời đại mạt pháp linh khí khô cạn đi tới thế giới võ đạo hưng thịnh, linh chủng quỷ dị chết chóc, cục diện nguy cơ tứ phía, khiến cho kẻ đang ở dưới đáy vực sâu như Vương Hạo không biết phải làm sao. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/4763822590671][02|https://ok.ru/videoembed/4763823180495][03|https://ok.ru/videoembed/4763823246031][04|https://ok.ru/videoembed/4763823442639][05|https://ok.ru/videoembed/4770293484239][06|https://ok.ru/videoembed/4781819103951][07|https://ok.ru/videoembed/4856973429455][08|https://ok.ru/videoembed/4856973888207][09|https://ok.ru/videoembed/4856974084815][10|https://ok.ru/videoembed/4856974281423][11|https://ok.ru/videoembed/4856974412495][12|https://ok.ru/videoembed/4871835749071] [13|https://ok.ru/videoembed/4871836011215][14|https://ok.ru/videoembed/4871836142287][15|https://ok.ru/videoembed/4904746814159][16|https://ok.ru/videoembed/5021711338191][17|https://ok.ru/videoembed/5021711993551][18|https://ok.ru/videoembed/5021712255695][19|https://ok.ru/videoembed/5021712648911][20|https://ok.ru/videoembed/5021712976591][21|https://ok.ru/videoembed/5021713369807][22|https://ok.ru/videoembed/5021714025167][23|https://ok.ru/videoembed/5021714614991][24|https://ok.ru/videoembed/5021727328975] [25|https://ok.ru/videoembed/5027872115407][26|https://ok.ru/videoembed/5053663283919][27|https://ok.ru/videoembed/5070950369999][28|https://ok.ru/videoembed/5084353596111][29|https://ok.ru/videoembed/5100452645583][30|https://ok.ru/videoembed/5129947318991][31|https://ok.ru/videoembed/5152580504271][32|https://ok.ru/videoembed/5177945557711][33|https://ok.ru/videoembed/5186013498063][34|https://ok.ru/videoembed/5211343555279][35|https://ok.ru/videoembed/5219871754959][36|https://ok.ru/videoembed/5234147134159] [37|https://ok.ru/videoembed/5244528888527][38|https://ok.ru/videoembed/5257914944207][39|https://ok.ru/videoembed/5269506099919][40|https://ok.ru/videoembed/5283752970959][41|https://ok.ru/videoembed/5301596523215][42|https://ok.ru/videoembed/5327143504591][43|https://ok.ru/videoembed/5335252273871][44|https://ok.ru/videoembed/5357075237583][45|https://ok.ru/videoembed/5371380501199][46|https://ok.ru/videoembed/5381568662223][47|https://ok.ru/videoembed/5390540802767][48|https://ok.ru/videoembed/5403647871695] [49|https://ok.ru/videoembed/5417293449935][50|https://ok.ru/videoembed/5431282305743][51|https://ok.ru/videoembed/5437934734031][52|https://ok.ru/videoembed/5454367427279][53|https://ok.ru/videoembed/5459475172047][54|https://ok.ru/videoembed/5472444353231][55|https://ok.ru/videoembed/5490290526927][56|https://ok.ru/videoembed/5497518951119][57|https://ok.ru/videoembed/5508247128783][58|https://ok.ru/videoembed/5525732330191][59|https://ok.ru/videoembed/5536947702479][60|https://ok.ru/videoembed/5583803845327] [61|https://ok.ru/videoembed/5583804107471][62|https://ok.ru/videoembed/5638492981967][63|https://ok.ru/videoembed/5638493244111][64|https://ok.ru/videoembed/5648421096143][65|https://ok.ru/videoembed/5674842589903][66|https://ok.ru/videoembed/5706774350543][67|https://ok.ru/videoembed/5723159661263][68|https://ok.ru/videoembed/5767095782095][69|https://ok.ru/videoembed/5782407613135][70|https://ok.ru/videoembed/5816163764943][71|https://ok.ru/videoembed/5840792324815][72|https://ok.ru/videoembed/5875363089103] [73|https://ok.ru/videoembed/5899634281167][74|https://ok.ru/videoembed/5935752874703][75|https://ok.ru/videoembed/5964194712271][76|https://ok.ru/videoembed/6000963816143][77|https://ok.ru/videoembed/6028881496783][78|https://ok.ru/videoembed/6067401853647][79|https://ok.ru/videoembed/6107619068623][80|https://ok.ru/videoembed/6140112800463][81|https://ok.ru/videoembed/6196009568975][82|https://ok.ru/videoembed/6228689816271][83|https://ok.ru/videoembed/6270942841551][84|https://ok.ru/videoembed/6325647117007] [85|https://ok.ru/videoembed/6358949235407][86|https://ok.ru/videoembed/6374769035983][87|https://ok.ru/videoembed/6388755270351][88|https://ok.ru/videoembed/6405533076175][89|https://ok.ru/videoembed/6426860391119][90|https://ok.ru/videoembed/6476811209423][91|https://ok.ru/videoembed/6515216943823][92|https://ok.ru/videoembed/6532181658319][93|https://ok.ru/videoembed/6546908252879][94|https://ok.ru/videoembed/6694052825807][95|https://ok.ru/videoembed/6760306248399][96|https://ok.ru/videoembed/6896448375503] [97|https://ok.ru/videoembed/7004313357007][98|https://ok.ru/videoembed/7039809424079][99|https://ok.ru/videoembed/6110077258295][100|https://ok.ru/videoembed/6219143842359][101|https://ok.ru/videoembed/6234674432567][102|https://ok.ru/videoembed/6280506116663][103|https://ok.ru/videoembed/7265766935247][104|https://ok.ru/videoembed/7279121468111][105|https://ok.ru/videoembed/7288374889167][106|https://ok.ru/videoembed/7301144316623][107|https://ok.ru/videoembed/7343052753615][108|https://ok.ru/videoembed/7343052950223] [109|https://ok.ru/videoembed/7343053277903][110|https://ok.ru/videoembed/7361529449167][111|https://ok.ru/videoembed/7367607519951][112|https://ok.ru/videoembed/7381090896591][113|https://ok.ru/videoembed/7390892788431][114|https://ok.ru/videoembed/7405769198287][115|https://ok.ru/videoembed/7418393397967][116|https://ok.ru/videoembed/7427681946319][117|https://ok.ru/videoembed/7437113821903][118|https://ok.ru/videoembed/7450144803535][119|https://ok.ru/videoembed/7459438398159][120|https://ok.ru/videoembed/7472980691663] [121|https://ok.ru/videoembed/7482215369423][122|https://ok.ru/videoembed/7495298583247][123|https://ok.ru/videoembed/7507487558351][124|https://ok.ru/videoembed/7527886555855][125|https://ok.ru/videoembed/7533595462351][126|https://ok.ru/videoembed/7549458844367][127|https://ok.ru/videoembed/7550039296719][128|https://ok.ru/videoembed/7565774752463][129|https://ok.ru/videoembed/7573723286223][130|https://ok.ru/videoembed/7614422977231][131|https://ok.ru/videoembed/7614445587151][132|https://ok.ru/videoembed/7619050539727] [133|https://ok.ru/videoembed/7619050867407][134|https://ok.ru/videoembed/7666335681231][135|https://ok.ru/videoembed/7666335943375][136|https://ok.ru/videoembed/7666336402127][137|https://ok.ru/videoembed/7666903354063][138|https://ok.ru/videoembed/7681757678287][139|https://ok.ru/videoembed/7686879447759] [br/Hx] [01|https://short.ink/IHatMlxYh][02|https://short.ink/V2xm4OK5i][03|https://short.ink/CcT7mHKB4][04|https://short.ink/wqoYfHIhs] [05|https://short.ink/1YMpr9jcM][06|https://short.ink/5AlP-T3rR][07|https://short.ink/Tfx8CNM2i][08|https://short.ink/HyuutLzfj] [09|https://short.ink/6L2MlXjZI][10|https://short.ink/BOqV6_NXg][11|https://short.ink/JDl1Y4BLG][12|https://short.ink/uurkC5lPw] [13|https://short.ink/_TCkRs2t4][14|https://short.ink/CMWE70KV8][15|https://short.ink/aB1AEdRpv][16|https://short.ink/AlOj2tZkL] [17|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8e2dz9][18|https://short.ink/poHFWAV9vO][19|https://short.ink/lKduIytacQ][20|https://short.ink/Uv4LDMbQm] [21|https://short.ink/_6xQJPkfT][22|https://short.ink/qYnVavDqB][23|https://short.ink/8zv6tANuy][24|https://short.ink/6Qeg9UOd8] [25|https://short.ink/MQmEbgKXX][26|https://short.ink/v9rhGaseRf][27|https://short.ink/RD25-_cEq][28|https://short.ink/IcKJlpa6p] [30|https://short.ink/ILeAlaa17][31|https://short.ink/jda3BVGLCG][32|https://short.ink/ju8L90Ri0K] [33|https://short.ink/OPrbFkGg9][34|https://short.ink/R25Ewmg_X][35|https://short.ink/OAsRxo8ga][36|https://short.ink/NDynzQGD2] [38|https://short.ink/OI9yPMq_w][39|https://short.ink/MOhTBU1ii][40|https://short.ink/dfn4UIUrb] [41|https://short.ink/G0GAbXJ6B][42|https://short.ink/_JYloX3TX][43|https://short.ink/QlNLUAbgu][44|https://short.ink/_R-9aU-o2Z] [45|https://short.ink/jO-I6ZfI8][46|https://short.ink/UKRjsbcxaX][47|https://short.ink/nAk-aWRsdS][48|https://short.ink/EPwuReyEq] [49|https://short.ink/wf0gRKnhn][50|https://short.ink/9kyqKJQPg][51|https://short.ink/LOvohpEDY][52|https://short.ink/l29YSOAbQ] [53|https://short.ink/VUofX3tEJ][54|https://short.ink/YxKQ4iWg4][55|https://short.ink/Y8QS7V1JC][56|https://short.ink/qey--Lqg2] [57|https://short.ink/-n-MZuOUa][58|https://short.ink/x3LGiPHcg][59|https://short.ink/CndngGxgu][60|https://short.ink/TQ337boV8] [61|https://short.ink/V1u0hSf1J][62|https://short.ink/MSETwQmZ4][63|https://short.ink/tfR9oYg-4][64|https://short.ink/YfzqTDJbr] [65|https://short.ink/6hCx00pbW][66|https://short.ink/t3d9EGAZ6][67|https://short.ink/WlatOyONQ][68|https://short.ink/6PqIF5Fta] [69|https://short.ink/hn6LQdOcV][70|https://short.ink/_9usyp_G6][71|https://short.ink/xThh55CK-][72|https://short.ink/Kf8Ib-RZe] [73|https://short.ink/hSTBgC2-u][74|https://short.ink/MRGQNwuAh][75|https://short.ink/0RKMFeI9n][76|https://short.ink/jz9uZp5xK] [77|https://short.ink/KcaWRGBxA][78|https://short.ink/5Xrvn4q5d][79|https://short.ink/GmA4QczEb][80|https://short.ink/xff_7n1SO] [81|https://short.ink/QlhzJMyAX][82|https://short.ink/7unPYgxn3][83|https://short.ink/3OoCrvifX][84|https://short.ink/Z55ACOHF6] [85|https://short.ink/WXduWNRee][86|https://short.ink/VcqLYxVJi][87|https://short.ink/30BNmTvzV][88|https://short.ink/OHXQ312124] [89|https://short.ink/OpLvDCEWhR][90|https://short.ink/TDP3bGYD4][91|https://short.ink/8L5YFdvCV][92|https://short.ink/RIEMCn4xV] [93|https://short.ink/zI9copTgo6] [br/Sp] [47|https://ssplay.net/v/949199214577674.html] [46|https://ssplay.net/v/771773274160093.html] [45|https://ssplay.net/v/200163992742697.html] [44|https://ssplay.net/v/761364950074089.html] [43|https://ssplay.net/v/428163250701294.html] [42|https://ssplay.net/v/723213518659273.html] [41|https://ssplay.net/v/518183488812711.html] [40|https://ssplay.net/v/794260758492681.html] [39|https://ssplay.net/v/747654135442442.html] [38|https://ssplay.net/v/256492476496431.html] [37|https://ssplay.net/v/214218105292982.html] [36|https://ssplay.net/v/339013383620315.html] [35|https://ssplay.net/v/300475353168116.html] [34|https://ssplay.net/v/887482733362250.html] [33|https://ssplay.net/v/451432959900961.html] [32|https://ssplay.net/v/667790121916267.html] [31|https://ssplay.net/v/995156262069940.html] [30|https://ssplay.net/v/129888238592280.html] [29|https://ssplay.net/v/941595916946729.html] [28|https://ssplay.net/v/691609673615958.html] [27|https://ssplay.net/v/934729194061623.html] [26|https://ssplay.net/v/961827709029118.html] [25|https://ssplay.net/v/459207069956594.html] [24|https://ssplay.net/v/281893456561697.html] [23|https://ssplay.net/v/880641920285092.html] [22|https://ssplay.net/v/522890583094623.html] [21|https://ssplay.net/v/550146978348493.html] [20|https://ssplay.net/v/753597473104794.html] [19|https://ssplay.net/v/495320011758142.html] [18|https://ssplay.net/v/706277253313197.html] [17|https://ssplay.net/v/177204085306988.html] [16|https://ssplay.net/v/393849433296256.html] [15|https://ssplay.net/v/638010760148366.html] [14|https://ssplay.net/v/114597980346944.html] [13|https://ssplay.net/v/190637942403554.html] [12|https://ssplay.net/v/201149691724114.html] [11|https://ssplay.net/v/209030385232633.html] [10|https://ssplay.net/v/290799968772464.html] [9|https://ssplay.net/v/894165441393852.html] [8|https://ssplay.net/v/599929969343874.html] [7|https://ssplay.net/v/213590893480512.html] [6|https://ssplay.net/v/543019098126225.html] [5|https://ssplay.net/v/517777424719598.html] [4|https://ssplay.net/v/188082836154434.html] [3|https://ssplay.net/v/555933192372322.html] [2|https://ssplay.net/v/428655473308430.html] [1|https://ssplay.net/v/438826751377847.html] [br/Vip] [65-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d42abe1463d12737f030399e60b06a59/playlist.m3u8] [64-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2b38a3012e7689a2e3feaefa2fa3afc8/playlist.m3u8] [63-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4c789bf68514263a5488a45a3aae4a3d/playlist.m3u8] [62-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/40f73296edaf4e69be50c049a8830a17/playlist.m3u8] [61-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/42d172de367f6fd305d5b5e343f3a899/playlist.m3u8] [60-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3fd15c28f675fa2164d1f9ce630f5801/playlist.m3u8] [59-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0f7a80e401acd666d750072b33e7ef27/playlist.m3u8] [58-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/21e283083faedadba3f36b477f97ddf2/playlist.m3u8] [57-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f66c481319e91556a17615a434351e1a/playlist.m3u8] [56-] [55-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5586ac4c7408e5d476fdc03d6f19f443/playlist.m3u8] [54-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0af550282c3acb97ec0cce56737b621d/playlist.m3u8] [53-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/77523891e2b118381dc6b21a6b43f361/playlist.m3u8] [ 52 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/974ac3ffd212d5ccfbd3a9c6b8537054/playlist.m3u8 ] [ 51 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/83efac94cdbac8059345ed0d1d831658/playlist.m3u8 ] [ 50 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bd4be93864d7ed3292cced9a17ef4430/playlist.m3u8 ] [ 49 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8b3e053230a58579dd8ea99fab2e8ec6/playlist.m3u8 ] [ 48 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9099de5dcc8b019ea3f3504dca15cd9f/playlist.m3u8 ] [ 47 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1a937faca59ccdd6880f2d4480d1368f/playlist.m3u8 ] [ 46 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/390242fd8f5eb68a2a819a908dc67023/playlist.m3u8 ] [ 45 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b15137adbe22965d3e66de7fd90075b4/playlist.m3u8 ] [ 44 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6be7191563de31d256a2fc935f09a559/playlist.m3u8 ] [ 43 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ba2401f06907293755004d7fcb6ffcd9/playlist.m3u8 ] [ 42 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f05a3684684064b479ec6bbbfb0a76bb/playlist.m3u8 ] [ 41 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/85a2361226b90d6b6063aff944c80118/playlist.m3u8 ] [ 40 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/97076ab5b8c42fcd8102290a09abd9e7/playlist.m3u8 ] [ 39 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4b5fddca6c6c460bc67425697d805484/playlist.m3u8 ] [ 38 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8c36b9c908fecac0c4c1dd852f81b45e/playlist.m3u8 ] [ 37 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f5d104236a2a205c39a68b550811da83/playlist.m3u8 ] [ 36 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/178435d326211e87951596981253330f/playlist.m3u8 ] [ 35 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e784baa67c477944a5d1c2b6c970a291/playlist.m3u8 ] [ 34 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d4cdfd658c58b459f745ebc9e90e0efd/playlist.m3u8 ] [ 33 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2f3659c4e7dbcfc7fcdb32a298887a92/playlist.m3u8 ] [ 32 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ea74c4c80a0b5217151efa46baa18602/playlist.m3u8 ] [ 31 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/da26959d53ecc2de55d1e1ce0d26f817/playlist.m3u8 ] [ 30 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d5469b0b008784c65394215333ecf268/playlist.m3u8 ] [ 29 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/81a23e4ef25153691a91d6a4913eeb18/playlist.m3u8 ] [ 28 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/70307387cb421219d1616cf6156b2c85/playlist.m3u8 ] [ 27 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/31972d0c2d90d7af917929d1aeb3c64f/playlist.m3u8 ] [ 26 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1b5108cefa7c336f2c6c808012aedbef/playlist.m3u8 ] [ 25 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3b5b1544c6b5f7036d681a715ad5c63a/playlist.m3u8 ] [ 24 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/25fac13b98aefd99e1222dbbd25aafc7/playlist.m3u8 ] [ 23 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5304b3a349ac1a98011b056b3a39b42d/playlist.m3u8 ] [ 22 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bfca22d0e9460cf544455971622b91af/playlist.m3u8 ] [ 21 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/144ed83317ddd0dc9a5091723a7a3627/playlist.m3u8 ] [ 20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d5d758528714818de2ad4fb73b97c613/playlist.m3u8 ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b2681ea2626944383b221f19c066ca62/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a9aeb3a7aba7fb08728da982c19d804d/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2c68777c672f94c9ae1bcf2b378a5aba/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b4890129c4f29b3fb5bf9dfc7bf159fe/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1c72883b05d840053a08cb6af3edb9ed/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f5f1391ebd34850b9d28375e95d74a02/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f3e169ecb461037afaffa6d7c81ad220/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/aee00ecb3943b03e369af3f7cb823fb0/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a8cb2a1662cf11c0e5ac66c66b87bbb4/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3ffa57960a132bf9abadc6c9974b5236/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d17b91a8fdc98a39524f4408a0f5e0f8/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9b5c138a879ccbe9a3295bf181cf4011/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a7b9ee2d07bdf6df4e6ea203d6dd8ceb/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4d5ff9dc3585ab0824bb0075c3354988/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/524594148f1ebd598386595d4c8ada04/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0d1abb7cdcef5328225f89fc59af9b16/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6ac649f834a0f02bce8e79e3574f2c19/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/142f6491a96b8d43d53a08ce8f3d9524/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dc92653a99bf029b7ea694ad13ac40a6/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 2 và thứ 5 hằng tuần

Phim khác