Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vạn Cổ Kiếm Thần 3D - Everlasting God Of Sword (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 26/26 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 06/07/2023

Nội dung

[stt/ Tập 26/26 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Vạn Cổ Kiếm Thần 3D [/info] [nd] 【 Vạn cổ Kiếm Thần 】 Cửu U thế giới, Khí Kiếm Sơn Trang Tam công tử thẩm vỗ áo được cổ võ học 《 Vạn Khí Kiếm Kinh 》, dẫn tới giang hồ võ lâm ngấp nghé. Ma tông lãnh tụ áo tơi người làm đoạt kiếm trải qua cùng nó quyết chiến, Tam công tử nhưng từ này mai danh ẩn tích. Một năm sau, Khí Kiếm Sơn Trang mở lại sơn môn, thẩm vỗ áo lại muốn thu đồ thân truyền thụ 《 Vạn Khí Kiếm Kinh 》! Giang hồ quần hào vì thế mà chấn động! Liệt Dương phủ nữ đệ tử sở lửa la, dưới cơ duyên xảo hợp trở thành thẩm vỗ áo đồ đệ. Theo sư đồ hai người liên phá mê cục, nguy cơ cũng đang lặng lẽ tới gần, cuối cùng âm mưu nổi lên mặt nước thời điểm, hết thảy nguyên do, đều chỉ hướng một cái tên là Trảm Nguyệt phi tiên truyền thuyết cổ xưa [/nd] [drt]Youku[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [01|https://short.ink/IGZvJ5Xh5][02|https://short.ink/ypSPSP0WW][03|https://short.ink/aOPSV0O4O][04|https://short.ink/7kKnWJoAw] [05|https://short.ink/qDvQihbey][06|https://short.ink/OYEFq6xkZ][07|https://short.ink/y6f8kZF1a][08|https://short.ink/gBGMVm_U7] [09|https://short.ink/nh3uhF1oW][10|https://short.ink/ZSqebZbB4][11|https://short.ink/8jlJBY6FN][12|https://short.ink/J0RXVw6BI] [13|https://short.ink/Y2A-rQYlO][14|https://short.ink/xTtNo7jYm][15|https://short.ink/4uIHExOkL][16|https://short.ink/WH0yeEHuE] [17|https://short.ink/a31mnH7FL][18|https://short.ink/c46Nk2Nqc][19|https://short.ink/loYohHkbs][20|https://short.ink/ghTPVkPcp] [21|https://short.ink/MJLuQEenz][22|https://short.ink/l2sHanJJf][23|https://short.ink/B1N1DZGuR][24|https://short.ink/vbrxQYpFO] [25|https://short.ink/tMZw2MzdN][26-end|https://short.ink/mnT2S_pXx] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/4908358306511][02|https://ok.ru/videoembed/4908358437583][03|https://ok.ru/videoembed/5021546908367][04|https://ok.ru/videoembed/5021547694799][05|https://ok.ru/videoembed/5021547825871][06|https://ok.ru/videoembed/5035246488271][07|https://ok.ru/videoembed/5072912059087][08|https://ok.ru/videoembed/5104372943567][09|https://ok.ru/videoembed/5152574409423][10|https://ok.ru/videoembed/5186017757903][11|https://ok.ru/videoembed/5219853142735][12|https://ok.ru/videoembed/5244522793679][13|https://ok.ru/videoembed/5269499611855][14|https://ok.ru/videoembed/5301585644239][15|https://ok.ru/videoembed/5335236020943][16|https://ok.ru/videoembed/5371375651535][17|https://ok.ru/videoembed/5390531365583][18|https://ok.ru/videoembed/5417283029711][19|https://ok.ru/videoembed/5437929753295][20|https://ok.ru/videoembed/5459469142735][21|https://ok.ru/videoembed/5490279713487][22|https://ok.ru/videoembed/5508240313039][23|https://ok.ru/videoembed/5536934595279][24|https://ok.ru/videoembed/5583800306383][25|https://ok.ru/videoembed/5638436424399][26|https://ok.ru/videoembed/5674834135759] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3b9570f861d903fe69fa50740d270480] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=14f7474f4ad58bfe4fac267b44a51adf] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a841c7f448af3cf7cdcb91855989e9fa] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c37a2fffa4604c3c63a605bd0ba37715] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7a6925f71e1c3fddde2f7e4b1b7cd544] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3790a233940cfb28bd0335ac072f8046] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=40d0f39320825c2ba40f2d1b8ec4b2b4] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a68a0c6074c2f803c2ac4369bde9aa46] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=72821c122572622d2252b057843aff6d] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4f87569a3e5fc1cbcfdfa4e39ea03048] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f6681b7000ac75f5163971ba64faf923] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6c6cc0784dd4c176572955ac02a36cc5] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=750d0f2f6fd66722349e0e85a1c78bcf] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=da8f49dadd8f06449b7ba20016aac266] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ca2193ac63fc3fbfb5f08bba617b6c03] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b2ffb012510d43424306890ce0b14286] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7fd5d97aebffe4e98721fdaea79e576b] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=da45e7fada2c57d649ddacc78cf5d214] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=17dc39703bec73c952cbda469717fe42] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3e0dbca2e2b3f6cf348df286aa8173ed] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a6ccae364c48029d90403d61be8a1649] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=86827be5aece1a8215c9aa280c6af637] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e10cc562e672728b408a0405accd280e] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=73df5f2c9d9595956f9f7f796a38a677] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=21bdcce0beff897e801584ba31f542e8] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0781401f0d9ee7a04b5bf8bcaea7d5cb] [br/Sp] [1|https://ssplay.net/v/603014068884981.html] [2|https://ssplay.net/v/488338655067814.html] [3|https://ssplay.net/v/443517340554131.html] [4|https://ssplay.net/v/453641419195466.html] [5|https://ssplay.net/v/376100946217775.html] [6|https://ssplay.net/v/864944815221760.html] [7|https://ssplay.net/v/293493296123213.html] [8|https://ssplay.net/v/434350047674443.html] [9|https://ssplay.net/v/416691082633203.html] [10|https://ssplay.net/v/406704067356056.html] [11|https://ssplay.net/v/714505068957805.html] [12|https://ssplay.net/v/493291909495989.html] [13|https://ssplay.net/v/677518186883793.html] [14|https://ssplay.net/v/884800408449437.html] [15|https://ssplay.net/v/490890533145930.html] [16|https://ssplay.net/v/676214106794860.html] [17|https://ssplay.net/v/580361126197708.html] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/3b9570f861d903fe69fa50740d270480/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/14f7474f4ad58bfe4fac267b44a51adf/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/a841c7f448af3cf7cdcb91855989e9fa/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/c37a2fffa4604c3c63a605bd0ba37715/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/7a6925f71e1c3fddde2f7e4b1b7cd544/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/3790a233940cfb28bd0335ac072f8046/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/40d0f39320825c2ba40f2d1b8ec4b2b4/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/a68a0c6074c2f803c2ac4369bde9aa46/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/72821c122572622d2252b057843aff6d/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/4f87569a3e5fc1cbcfdfa4e39ea03048/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/f6681b7000ac75f5163971ba64faf923/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/6c6cc0784dd4c176572955ac02a36cc5/hls.m3u8] [13-https://hls1.streamc.xyz/750d0f2f6fd66722349e0e85a1c78bcf/hls.m3u8] [14-https://hls1.streamc.xyz/da8f49dadd8f06449b7ba20016aac266/hls.m3u8] [15-https://hls1.streamc.xyz/ca2193ac63fc3fbfb5f08bba617b6c03/hls.m3u8] [16-https://hls1.streamc.xyz/b2ffb012510d43424306890ce0b14286/hls.m3u8] [17-https://hls1.streamc.xyz/7fd5d97aebffe4e98721fdaea79e576b/hls.m3u8] [18-https://hls1.streamc.xyz/da45e7fada2c57d649ddacc78cf5d214/hls.m3u8] [19-https://hls1.streamc.xyz/17dc39703bec73c952cbda469717fe42/hls.m3u8] [20-https://hls1.streamc.xyz/3e0dbca2e2b3f6cf348df286aa8173ed/hls.m3u8] [21-https://hls1.streamc.xyz/a6ccae364c48029d90403d61be8a1649/hls.m3u8] [22-https://hls1.streamc.xyz/86827be5aece1a8215c9aa280c6af637/hls.m3u8] [23-https://hls1.streamc.xyz/e10cc562e672728b408a0405accd280e/hls.m3u8] [24-https://hls1.streamc.xyz/73df5f2c9d9595956f9f7f796a38a677/hls.m3u8] [25-https://hls1.streamc.xyz/21bdcce0beff897e801584ba31f542e8/hls.m3u8] [26-https://hls1.streamc.xyz/0781401f0d9ee7a04b5bf8bcaea7d5cb/hls.m3u8]
Phim cập nhật 1 tập vào thứ 5 hàng tuần !

Phim khác