Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tuyệt Thế Chiến Hồn - Tuyet The Chien Hon (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 220 / ?? VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 02/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 220 / ?? VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Tuyệt Thế Chiến Hồn [/info] [nd]Thiếu chủ được chờ mong của gia tộc lại chỉ ra một cái phế võ hồn? Là thiên tài hay phế vật? [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Tần Nam[/act] [br/Ok] [01-40|https://ok.ru/videoembed/4484352969423] [40-60|https://ok.ru/videoembed/4508903475919] [61-67|https://ok.ru/videoembed/4629261126351][68|https://ok.ru/videoembed/4629263878863] [69|https://ok.ru/videoembed/4629263944399][70|https://ok.ru/videoembed/4629264075471][71|https://ok.ru/videoembed/4629264206543][72|https://ok.ru/videoembed/4629264272079][73|https://ok.ru/videoembed/4629264337615][74|https://ok.ru/videoembed/4629264403151][75|https://ok.ru/videoembed/4629264599759][76|https://ok.ru/videoembed/4629301037775][77|https://ok.ru/videoembed/4629301299919][78|https://ok.ru/videoembed/4629302282959][79|https://ok.ru/videoembed/4629302414031][80|https://ok.ru/videoembed/4629303331535] [81|https://ok.ru/videoembed/4629305559759][82|https://ok.ru/videoembed/4629305625295][83|https://ok.ru/videoembed/4784563096271][84|https://ok.ru/videoembed/4784586361551][85|https://ok.ru/videoembed/4784586427087][86|https://ok.ru/videoembed/4784586492623][87|https://ok.ru/videoembed/4784586623695][88|https://ok.ru/videoembed/4784586689231][89|https://ok.ru/videoembed/4784586754767][90|https://ok.ru/videoembed/4784586820303][91|https://ok.ru/videoembed/4784586951375][92|https://ok.ru/videoembed/4784587082447] [93|https://ok.ru/videoembed/4784587147983][94|https://ok.ru/videoembed/4784587213519][95|https://ok.ru/videoembed/4784587279055][96|https://ok.ru/videoembed/4784587344591][97|https://ok.ru/videoembed/4784587410127][98|https://ok.ru/videoembed/4784587475663][99|https://ok.ru/videoembed/4784587541199][100|https://ok.ru/videoembed/4784587672271][101|https://ok.ru/videoembed/4784587737807][102|https://ok.ru/videoembed/4784587803343][103|https://ok.ru/videoembed/4784587868879][104|https://ok.ru/videoembed/5188943940303] [105|https://ok.ru/videoembed/5188944005839][106|https://ok.ru/videoembed/5188944399055][107|https://ok.ru/videoembed/5188944726735][108|https://ok.ru/videoembed/5188944857807][109|https://ok.ru/videoembed/5188945185487][110|https://ok.ru/videoembed/5188945513167][111|https://ok.ru/videoembed/5188945840847][112|https://ok.ru/videoembed/5188946168527][113|https://ok.ru/videoembed/5188946430671][114|https://ok.ru/videoembed/5188946627279][115|https://ok.ru/videoembed/5188946692815][116|https://ok.ru/videoembed/5188957113039] [117|https://ok.ru/videoembed/5188957309647][118|https://ok.ru/videoembed/5188957571791][119|https://ok.ru/videoembed/5188957702863][120|https://ok.ru/videoembed/5188958227151][121|https://ok.ru/videoembed/5188958620367][122|https://ok.ru/videoembed/5188959603407][123|https://ok.ru/videoembed/5188959734479][124|https://ok.ru/videoembed/5188965763791][125|https://ok.ru/videoembed/5188965960399][126|https://ok.ru/videoembed/5188991716047][127|https://ok.ru/videoembed/5188992043727][128|https://ok.ru/videoembed/5188992568015] [129|https://ok.ru/videoembed/5189006330575][130|https://ok.ru/videoembed/5189006461647][131|https://ok.ru/videoembed/6524875901647][132|https://ok.ru/videoembed/6524876163791][133|https://ok.ru/videoembed/6524876229327][134|https://ok.ru/videoembed/6524876425935][135|https://ok.ru/videoembed/6524876557007][136|https://ok.ru/videoembed/6524876819151][137|https://ok.ru/videoembed/6524877015759][138|https://ok.ru/videoembed/6524877277903][139|https://ok.ru/videoembed/6524877474511][140|https://ok.ru/videoembed/6524877802191] [141-145|https://ok.ru/videoembed/6528846138063] [146-150|https://ok.ru/videoembed/6528846400207] [151|https://ok.ru/videoembed/6531239119567][152|https://ok.ru/videoembed/6531239316175][153|https://ok.ru/videoembed/6531239447247][154|https://ok.ru/videoembed/6531239512783][155|https://ok.ru/videoembed/6531239905999][156|https://ok.ru/videoembed/6531240299215] [157|https://ok.ru/videoembed/6531240430287][158|https://ok.ru/videoembed/6531240561359][159|https://ok.ru/videoembed/6531240823503][160|https://ok.ru/videoembed/6531240954575][161|https://ok.ru/videoembed/6531241282255][162|https://ok.ru/videoembed/6531241478863][163|https://ok.ru/videoembed/6531241609935][164|https://ok.ru/videoembed/6531241806543][165|https://ok.ru/videoembed/6531241872079][166|https://ok.ru/videoembed/6531242003151][167|https://ok.ru/videoembed/6531242134223][168|https://ok.ru/videoembed/6531242199759] [169|https://ok.ru/videoembed/6531242461903][170|https://ok.ru/videoembed/6531242527439][171|https://ok.ru/videoembed/6531271953103][172|https://ok.ru/videoembed/6531272215247][173|https://ok.ru/videoembed/6531272411855][174|https://ok.ru/videoembed/6531272477391][175|https://ok.ru/videoembed/6531272673999][176|https://ok.ru/videoembed/6531272936143][177|https://ok.ru/videoembed/6531273067215][178|https://ok.ru/videoembed/6531273591503][179|https://ok.ru/videoembed/6531273722575][180|https://ok.ru/videoembed/6531273984719] [181|https://ok.ru/videoembed/6531298495183][182|https://ok.ru/videoembed/6531299412687][183|https://ok.ru/videoembed/6531299674831][184|https://ok.ru/videoembed/6531299805903][185|https://ok.ru/videoembed/6531299936975][186|https://ok.ru/videoembed/6531300068047][187|https://ok.ru/videoembed/6531300330191][188|https://ok.ru/videoembed/6531300526799][189|https://ok.ru/videoembed/6531300788943][190|https://ok.ru/videoembed/6541162646223][191|https://ok.ru/videoembed/6963698338511][192|https://ok.ru/videoembed/6963698731727] [193|https://ok.ru/videoembed/6963698928335][194|https://ok.ru/videoembed/6963699059407][195|https://ok.ru/videoembed/6061455510071][196|https://ok.ru/videoembed/6073896208951][197|https://ok.ru/videoembed/6176106875447][198|https://ok.ru/videoembed/6230909913655][199|https://ok.ru/videoembed/6242357676599][200|https://ok.ru/videoembed/6285444778551][201|https://ok.ru/videoembed/6295504554551] [201-205|https://ok.ru/videoembed/7456337758927] [206-210|https://ok.ru/videoembed/7456342149839][211-215|https://ok.ru/videoembed/7456345819855] [216|https://ok.ru/videoembed/6479055292983] [217|https://ok.ru/videoembed/6488492345911][218|https://ok.ru/videoembed/6500392700471][219|https://ok.ru/videoembed/6510929316407][220|https://ok.ru/videoembed/6524169226807][221|https://ok.ru/videoembed/6277182720706][222|https://ok.ru/videoembed/6277182851778][223|https://ok.ru/videoembed/6277182917314][224|https://ok.ru/videoembed/6277182786242][225|https://ok.ru/videoembed/6277182327490][226|https://ok.ru/videoembed/6277182393026][227|https://ok.ru/videoembed/6277182458562][228|https://ok.ru/videoembed/6277182589634] [229|https://ok.ru/videoembed/6277182524098][230|https://ok.ru/videoembed/6277182655170][231|https://ok.ru/videoembed/6277207034562][232|https://ok.ru/videoembed/6277207100098][233|https://ok.ru/videoembed/6277207165634][234|https://ok.ru/videoembed/6277207296706][235|https://ok.ru/videoembed/6277207231170][236|https://ok.ru/videoembed/6277207362242] [br/Vip] [165-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3f6a1bec4408c300e6fc35fe813365f2/playlist.m3u8] [164-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fae32cfcf2c5db11580fd7fc9562c8fc/playlist.m3u8] [163-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ba7c85123de703bf0000cff959b27a74/playlist.m3u8] [162-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/041dbbf99940fc230e76803a831311e9/playlist.m3u8] [161-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e3eda8bb8b9b2c319461545f7ee79501/playlist.m3u8] [160-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/731555a65d59321b776adc947ec1c34e/playlist.m3u8] [159-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0de5b4d375c3eefbe4b8944854660b11/playlist.m3u8] [158-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dfe4ca8600d054020be3c4e76a95f45f/playlist.m3u8] [157-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bacdb8d7a4aaa29ea26232e19f8fef4a/playlist.m3u8] [156-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1ecca0c430257914a948e6c9b827dd1e/playlist.m3u8] [155-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3881739eff051b3ea06701ec49b1a0b7/playlist.m3u8] [154-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/df87a8cc21447d881a0d38ebd8b54138/playlist.m3u8] [153-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d4dbace8755606e50b7bf69b90ecc83f/playlist.m3u8] [152-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1f6a583efdfee0725e6a6b5d7e4ad7b7/playlist.m3u8] [151-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b4779fae99b215ada29db4d8bc5241b7/playlist.m3u8] [ 150 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c57875e1af25c8af002da5d68df63c4b/playlist.m3u8 ] [ 149 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a7b8e114f758397c3ddd08609127782f/playlist.m3u8 ] [ 148 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4bb6b8b4dc02753824b2f4d9eafb3d3a/playlist.m3u8 ] [ 147 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dffa1f8b7a1002169bc85113b208e77f/playlist.m3u8 ] [ 146 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e793856eac61dd45351cc90295dcc84a/playlist.m3u8 ] [ 145 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cc8be185fbae94678adbe1b40b9f3b4c/playlist.m3u8 ] [ 144 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/da967f7ffe334d0ba080c8d9ba41c59f/playlist.m3u8 ] [ 143 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cf3b755484f689136a7a98a91af070e5/playlist.m3u8 ] [ 142 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/23bd3ba220a024108100eb817a17660f/playlist.m3u8 ] [ 141 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/82b7615d69d328f7c3d248d0bb071a68/playlist.m3u8 ] [ 140 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7c06a5f4664afad8e1b732f8267654df/playlist.m3u8 ] [ 139 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c00554be454fc93505ede7e99f989d87/playlist.m3u8 ] [ 138 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/19ce830c41b93892c832e3e9a9a2b115/playlist.m3u8 ] [ 137 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/732d2070b7d469b0bc5b135eeaa431ae/playlist.m3u8 ] [ 136 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5594b98a50a2e048bf09a1f08538890b/playlist.m3u8 ] [ 135 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3c48350f70941a8ed315b5301fe72bae/playlist.m3u8 ] [ 134 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1ca25335900a6663c676b5f4f3442d95/playlist.m3u8 ] [ 133 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/04210d5636e15564968041d21f803841/playlist.m3u8 ] [ 132 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/caec72e144f3529355f6f153b8859d80/playlist.m3u8 ] [ 131 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/627a4f0edd29c5a7e4fd88f9916c2842/playlist.m3u8 ] [ 130 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2e297059913f9d3e65d7440443fb438a/playlist.m3u8 ] [ 129 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/92d9a04732e4ec48b97fe7dfb2a03c2d/playlist.m3u8 ] [ 128 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1056696c1de14437922dd8cf915eb201/playlist.m3u8 ] [ 127 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dfef5f6c3c80ec213e782f2ec5df75a1/playlist.m3u8 ] [ 126 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bdf49f8b6be51f5080c6664e2f7c4489/playlist.m3u8 ] [ 125 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/620416541e8c4eacfcce7de68d5229b8/playlist.m3u8 ] [ 124 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8444ac187a489e3b75f78f5a45b3d040/playlist.m3u8 ] [ 123 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/01f72d3d865b60cd4ff06c3f504d1286/playlist.m3u8 ] [ 122 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e8460321ffff372b70b549329efaa225/playlist.m3u8 ] [ 121 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/23844895aa71eb9d027a16bb4ca85095/playlist.m3u8 ] [ 120 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/673e68168e72e8e4c076e6e8e43ab7fd/playlist.m3u8 ] [ 119 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ebbbba7304b7dda15051c2926d511767/playlist.m3u8 ] [ 118 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c43aeefed23d59c38165f1de622da9c2/playlist.m3u8 ] [ 117 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0042efad913ffc22090746a50933dea6/playlist.m3u8 ] [ 116 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c6fa06450e21f829cab9d8e25a290f98/playlist.m3u8 ] [ 115 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1750e4f5382132fe055d21686e091545/playlist.m3u8 ] [ 114 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bfab55711814f59d59e2464579fc5fd5/playlist.m3u8 ] [ 113 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a0c4cc73f119792d9de5424490f52cd7/playlist.m3u8 ] [ 112 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6bb5d63a3b57d83520f02ca1450aa6ea/playlist.m3u8 ] [ 111 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8d558060b8f392e520c7ccd340e9f984/playlist.m3u8 ] [ 110 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8b709e2aeef4cacc6c2ffe09997815c7/playlist.m3u8 ] [ 109 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bb67503e28d067d30d68d96bc5536bb3/playlist.m3u8 ] [ 108 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/99dec3ec756c3b2a3ac14e2a7b6a4a18/playlist.m3u8 ] [ 107 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c48f943d5a4a278bfdbd8c123e58bac6/playlist.m3u8 ] [ 106 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/75f06ff92ad7d771f8676235a7190281/playlist.m3u8 ] [ 105 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ff35f47b375ca64ce3eced02b06439e4/playlist.m3u8 ] [ 104 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/36d344731990bfd6afcb8cf318999149/playlist.m3u8 ] [ 103 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8fe2079da111924e60b8b067b83dcb4b/playlist.m3u8 ] [ 102 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7075b7ce7ee341aa2896cb9816cc24d2/playlist.m3u8 ] [ 101 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/391cfd60cfb13ec33a1e70192f13e541/playlist.m3u8 ] [ 100 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c375f8d4b3aac279be59c0ae3fefaad8/playlist.m3u8 ] [ 99 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b91e8c08e3995282b6cad4423bbc7bee/playlist.m3u8 ] [ 98 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8216b893c75460f0cc7b82aa1be2737b/playlist.m3u8 ] [ 97 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/05dea0d96259c149c5c81273502b7a25/playlist.m3u8 ] [ 96 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bed3bf7776285ffb960977401e65f573/playlist.m3u8 ] [ 95 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/92294788030631ff382fea40081aca4b/playlist.m3u8 ] [ 94 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/13cfb4014a1d9c622a114eef1f8349b2/playlist.m3u8 ] [ 93 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f9c745ae4fdc65fb7bb058838682cecf/playlist.m3u8 ] [ 92 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4e500677abab33e4062f06e084b90074/playlist.m3u8 ] [ 91 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a20f97a6641faee7f7f2891e59534b1d/playlist.m3u8 ] [ 90 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6dee85c909a0f3b25987769b3e00d00d/playlist.m3u8 ] [ 89 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f0e29710cd8360a56910593e1c6e78a0/playlist.m3u8 ] [ 88 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f0e29710cd8360a56910593e1c6e78a0/playlist.m3u8 ] [ 87 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/36e134c316ceaa58a5353e551390d8d6/playlist.m3u8 ] [ 86 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/106275deed7a120653ddb3e0409ebdd3/playlist.m3u8 ] [ 85 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/065ccd8718ff457fd483f9fe10473f73/playlist.m3u8 ] [ 84 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/82acaae0c5bb80e306356225cc2588e9/playlist.m3u8 ] [ 83 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/00549b7a21fc6b93951f97573f6d7272/playlist.m3u8 ] [ 82 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9acdc1476dde48f73c46adca2184987c/playlist.m3u8 ] [ 81 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fc3570aa9fd208a7e304d847c3e0a0d6/playlist.m3u8 ] [ 80 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/24375d6abbf268e42736106b59099e79/playlist.m3u8 ] [ 79 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/831805ae2ba6e98145d62b401d30e553/playlist.m3u8 ] [ 78 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/71ae160906d08ba22148bba90daa5849/playlist.m3u8 ] [ 77 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5afe1d471c0fefbe8ff81cf5fbb09ab6/playlist.m3u8 ] [ 76 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/61d75bd283c38bbd8d2a03cd7482127d/playlist.m3u8 ] [ 75 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cc6358bbec9c59443d3e763c12e06abc/playlist.m3u8 ] [ 74 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d306093157bf1df66e2c35d535024bde/playlist.m3u8 ] [ 73 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9d24a63ff9580d5368b4a40806ec7298/playlist.m3u8 ] [ 72 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/263f66b1cf9dce386d449b089f2c7d8b/playlist.m3u8 ] [ 71 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8cd87013828c645044fead7eb1a5e16d/playlist.m3u8 ] [ 70 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1df65c191f5388ff882a74209e639db0/playlist.m3u8 ] [ 69 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e91780a375c0b9d243ce86c2b85936f8/playlist.m3u8 ] [ 68 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4757792b09248f67c0acf0226e4ad001/playlist.m3u8 ] [ 67 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/20b913e6d9d9ab4aa3f39ebd35a8572b/playlist.m3u8 ] [ 66 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/375c2aadc97304fdc3076d2a76902524/playlist.m3u8 ] [ 65 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ec03d281bc23bc72503e52ebd37353e8/playlist.m3u8 ] [ 64 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cff3796fdf5d5aa544402921f7fabc98/playlist.m3u8 ] [ 63 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a27ee88ec08528322185bb0d8941e557/playlist.m3u8 ] [ 62 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b2f2870e13f9db8163e0794d81097e07/playlist.m3u8 ] [ 61 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/64cd2653702757e649a9f003aaf512cd/playlist.m3u8 ] [ 60 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/85620e6b5eee86840e84572b2e757a07/playlist.m3u8 ] [ 59 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/101eea8c9c3d8d2dfc7ae63572174273/playlist.m3u8 ] [ 58 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/552016992922618dee98d792d5110d69/playlist.m3u8 ] [ 57 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/82192d0c3df8247d1f3dc41a1e0e2beb/playlist.m3u8 ] [ 56 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c4eedde36d626feebe06d5bce7b679e0/playlist.m3u8 ] [ 55 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4b882d40dcfbba43589ae7f98932b5ac/playlist.m3u8 ] [ 54 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c89b27ce9b7240149f95b8a8194fa56d/playlist.m3u8 ] [ 53 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ceeb7f568b4a66257ee6e36692d753e0/playlist.m3u8 ] [ 41_52 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ee08c2cefd7cb76aa97c313cc7241b20/playlist.m3u8 ] [ 1_40 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bf5fe2a74e87fd26563310578523a065/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 7 hằng tuần

Phim khác