Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tinh Thần Biến Phần 5 - Stellar Transformation Season 5 (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 28 / 28 ] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 09/08/2023

Nội dung

[stt/ Tập 28 / 28 ] [sc/8.5] [info] [+] Tinh Thần Biến Phần 5 [/info] [nd]Tần Vũ phi thăng tiến vào Tiên Ma Yêu giới, bởi vì cơ duyên gặp Liễu Hàn thư, ở trên người hắn thấy được trước đó mình, quyết định thu hắn làm đồ dạy hắn bảo vệ mình phương pháp, nhưng bởi vì bảo vật tinh đồ cùng Liễu gia cùng Ngọc Kiếm tông kết xuống cừu oán, cuối cùng lấy Liễu Hàn thư tử vong mở màn, Tần Vũ đi đến cùng cường đại đối thủ đối kháng con đường, đến khắc khổ tu luyện, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, kiên trì mình trung tâm chính nghĩa chi đạo, cũng muốn thủ hộ người mình quan tâm. Ba huynh đệ phi thăng biệt ly, vì tìm kĩ huynh đệ, Tần Vũ bước lên đường dài, đến tột cùng tiểu Hắc cùng Hầu Phí ở nơi nào, bọn hắn có thể hay không lần nữa trùng phùng. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Tần Vũ[/act] [br/Vietsub+TM] [01|https://ok.ru/videoembed/5327179877071][02|https://ok.ru/videoembed/5327180991183][03|https://ok.ru/videoembed/5357054659279][04|https://ok.ru/videoembed/5381538056911][05|https://ok.ru/videoembed/5403624409807][06|https://ok.ru/videoembed/5431256746703][07|https://ok.ru/videoembed/5454221281999][08|https://ok.ru/videoembed/5472430787279][09|https://ok.ru/videoembed/5497507613391][10|https://ok.ru/videoembed/6067212847823][11|https://ok.ru/videoembed/6140100020943][12|https://ok.ru/videoembed/6228596296399] [13|https://ok.ru/videoembed/6325573585615][14|https://ok.ru/videoembed/6374759336655][15|https://ok.ru/videoembed/6405523507919][16|https://ok.ru/videoembed/6475412736719][17|https://ok.ru/videoembed/6532176546511][18|https://ok.ru/videoembed/6658081032911][19|https://ok.ru/videoembed/6896388278991][20|https://ok.ru/videoembed/7038931372751][21|https://ok.ru/videoembed/7200215796431][22|https://ok.ru/videoembed/7253227604687][23|https://ok.ru/videoembed/7279002782415][24|https://ok.ru/videoembed/7279002979023] [25|https://ok.ru/videoembed/7279003306703][26|https://ok.ru/videoembed/7279003634383][27|https://ok.ru/videoembed/7279003896527] [28-end|https://ok.ru/videoembed/7279004093135] [br/Vietsub+TM] [01|https://short.ink/N-Pt0ipX6][02|https://short.ink/Z9hyBQY5O][03|https://short.ink/vW-rNGAKk][04|https://short.ink/iM5kN2uPCU] [05|https://short.ink/fVkWovUxv][06|https://short.ink/uMyVFwBjR][07|https://short.ink/bW8qt3z8bx][08|https://short.ink/BYinyatlU] [09|https://short.ink/wwdJtI71D][10|https://short.ink/cmGqU6qe2][11|https://short.ink/KJK0Znrdt][12|https://short.ink/V_98fUHuV] [13|https://short.ink/Uk7KVGkmf][14|https://short.ink/wNUjdQI2Z][15|https://short.ink/pxNM_H5Rl][16|https://short.ink/v_Lpd6qdQB] [17|https://short.ink/nHDr0hrFQJ][18|https://short.ink/O8vyyLNFT1][19|https://short.ink/Sd2kaMtaQ][20|https://short.ink/YIGW6nlrc] [21|https://short.ink/o7MHUI9D0][22|https://short.ink/wztb02PKh][23|https://short.ink/PlWq1YRyx][24|https://short.ink/Wz3X_sYpZ] [25|https://short.ink/V9aCfKjIP][26|https://short.ink/dTnVAFLTj][27|https://short.ink/aXcYg7wUo][28|https://short.ink/Ota8riQCb] [br/Arc] [9-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3fbcc376cfba36826ca7d033f4414aa0/playlist.m3u8] [8-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cda327725e44199f3e890596a64eb1af/playlist.m3u8] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ca89c1b937581b3ca6e2bca633fc0a49/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8289e0f62facdbee8a43f9fef3beebb5/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7b7a616c676987117c42cc5fb34e09b8/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0cbdc1c06cd7313c338e26c10b5cc53e/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/518ebc29498a0912a99d4f40f1db16b2/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7647717e59990cc27e83be4bb2f9baea/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/36593644db6bd9b2cda00d1f9c1ebfe5/playlist.m3u8 ]
Phim phát sóng vào 26/12/2022

Phim khác