Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Phong Tư Vật Ngữ: Tiên La - Tien La (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 20 / 20 VietSub ] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 25/08/2023

Nội dung

[stt/ Tập 20 / 20 VietSub ] [sc/8.5] [info] [+] Phong Tư Vật Ngữ: Tiên La [/info] [nd]Điềm báo trước cơn bão sắp lay chuyển của đại lục, một hôn lễ đầy rẫy nội tình khiến nhân sĩ các phương mơ ước, khiến thành Tiên La trở thành trường đấu sức của Thất đại tông môn. Lan Tư Lạc lòng mang chí lớn, Hoa Thứ Lang kiếm thuật trác tuyệt, Hồng Ngũ Lang thần bí đa trí và Thiên Địa Hữu Tuyết thừa nước đục thả câu. Trong dòng nước ngầm này, có lẽ cố ý, có lẽ vô tình, nhân duyên tế hội, tề tụ Tiên La, cùng nhau dấy lên cơn sống thần đánh vào đại lục Phong Chi. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [20-end|https://short.ink/EMNYn9pFT] [19|https://short.ink/uP541rQAo] [18|https://short.ink/AiwxIvLQ_] [17|https://short.ink/S_zw5wTVC] [16|https://short.ink/r_H1OexoW] [15|https://short.ink/2gvl5NmHd] [ 14 | https://short.ink/AUqeJDtsab] [ 13 | https://short.ink/l_AJ7Ipo1B] [ 12 | https://short.ink/jAtufVfnc ] [ 11 | https://short.ink/9Rf-nRUZu ] [ 10 | https://short.ink/Yi0fkS9VV ] [ 9 | https://short.ink/9Ux9b6QWS ] [ 8 | https://short.ink/1sCj2SIZR ] [ 7 | https://short.ink/U6I1PhdlO ] [ 6 | https://short.ink/_0fo-_WO9 ] [ 5 | https://short.ink/7gH7NuGjK ] [ 4 | https://short.ink/xbc8UMDw3 ] [ 3 | https://short.ink/QyCVqpy0b ] [ 2 | https://short.ink/mW973Bl0f ] [ 1 | https://short.ink/dUodJNyXB ] [br/Arc] [20-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f2b0f0b65b160389905c6a6b64666399/playlist.m3u8] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a8c6e7d5052586199bc359290b77926f/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a6abc67e357ed98524cc20ee6f1ead98/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e8906f333066b3249837da8110bb1e63/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6e44504921b7393364fa4b4710f9297d/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/06387f381b93ba1590c366e184b2bd44/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0285329e414716309da826a8a176bd1a/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/04fd72d8e49e69f70de6d3bfadddf245/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/44c7856dafea5f6fc092cd2e8d39c43b/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/81f69c525f862b164bdd8208a3c80a9d/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3bdb6b1771efe6f42ff7334be369d512/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d3a73afc4c64dee915470eedd39f6e78/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/10278b0118afb50957e15dee19e1abdc/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e819dd6317b822920543b8c40d159971/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5e6d7de8136db379e1c459fb6fa4623b/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/aae0ce0aebe0ee0b1e7214c72f2dd091/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dd934e48f3bb8030f79e1a18c8838968/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ac92e3c4edbf995a2c5328ae2f3622b6/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/696a724ff92d8746b62c4d99a74ab2f2/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/696a724ff92d8746b62c4d99a74ab2f2/playlist.m3u8 ] [br/OK] [20-end|https://ok.ru/videoembed/4535437560375] [19|https://ok.ru/videoembed/4513557449271] [18|https://ok.ru/videoembed/4504890575415] [17|https://ok.ru/videoembed/4469320256055] [16|https://ok.ru/videoembed/4447573314103] [15|https://ok.ru/videoembed/4952359373489] [ 14 | https://ok.ru/videoembed/4392476805687 ] [ 12 | https://ok.ru/videoembed/4098490960513 ] [ 11 | https://ok.ru/videoembed/4076141152897 ] [ 10 | https://ok.ru/videoembed/4076141021825 ] [ 9 | https://ok.ru/videoembed/4025918556801 ] [ 8 | https://ok.ru/videoembed/3981182962305 ] [ 7 | https://ok.ru/videoembed/3981182896769 ] [ 6 | https://ok.ru/videoembed/3981182831233 ] [ 5 | https://ok.ru/videoembed/3981183093377 ] [ 4 | https://ok.ru/videoembed/3981182700161 ] [ 3 | https://ok.ru/videoembed/3981182634625 ] [ 2 | https://ok.ru/videoembed/3981183027841 ] [ 1 | https://ok.ru/videoembed/3981182569089 ] [br/Fm] [ 14 | https://filemoon.sx/e/0vsao5z5dwg3 ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/kr1kps35q4ju ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/6go5ntkf6yb0 ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/vpvhygstzd80 ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/kux45emupr54 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/x6y6bhmx4z3n ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/4wxz6gz2ho3k ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/grh9eyvyd0km ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/1l6fsddsfv87 ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/2u1zjs25mhnf ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/k7nks1zli04s ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/47dhcxpqdgtz ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/dmvty1fks9xw ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/b5yemnweqq34 ] [br/Sb] [ 14 | https://sblongvu.com/e/170zjxkq1y9b ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/jhhyypfhuaay ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/lmqldilo9gla ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/a23zg4swxn0f ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/zgysr3fde56k ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/tp66r4ktxnwq ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/ebfxjbowmidm ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/zhswhyetpuxb ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/heb2jq2fhvgn ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/zk1vsdpvk8i4 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/zat2296ufa8b ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/tcneggvlvlyo ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/tn1ap1ya3yz2 ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/5nrb04cflymn ] [br/Mb] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La/12/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La/11/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La/10/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La/9/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La/8/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La/7/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La/6/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La/5/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La/4/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La-4.m3u8 ] [ 3 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La/3/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La-3.m3u8 ] [ 2 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La/2/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La-2.m3u8 ] [ 1 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La/1/Phong-Tu-Vat-Ngu-Tien-La-1.m3u8 ] [br/Pd] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/44c7856dafea5f6fc092cd2e8d39c43b/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/81f69c525f862b164bdd8208a3c80a9d/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3bdb6b1771efe6f42ff7334be369d512/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d3a73afc4c64dee915470eedd39f6e78/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/10278b0118afb50957e15dee19e1abdc/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e819dd6317b822920543b8c40d159971/playlist.m3u8 ] [ 6 -- https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5e6d7de8136db379e1c459fb6fa4623b/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/aae0ce0aebe0ee0b1e7214c72f2dd091/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dd934e48f3bb8030f79e1a18c8838968/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ac92e3c4edbf995a2c5328ae2f3622b6/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/696a724ff92d8746b62c4d99a74ab2f2/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/696a724ff92d8746b62c4d99a74ab2f2/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 2 hằng tuần
Phim khác