Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Phòng Ngự Toàn Khai - Phong Ngu Toan Khai (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 60 / 60 ] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 15/02/2023

Nội dung

[stt/ Tập 60 / 60 ] [sc/8.5] [info] [+] Phòng Ngự Toàn Khai [/info] [nd]Lý Tiểu Bạch đắm chìm trong trò chơi nhập vai Tiên Linh Đại Lục, bái nhập Tiên Vũ Tông của Bắc Vực, trở thành đệ tử thứ bảy của Phong Linh Tử trên Phiêu Miểu Phong. Nhưng vì bị một người nào đó sửa đổi hệ thống, dẫn tới bị kẹt trong trò chơi, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng là "cứu vớt thế giới" mới có thể rời khỏi. [/nd] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/5390640548559][02|https://ok.ru/videoembed/5390641007311][03|https://ok.ru/videoembed/5390641334991][04|https://ok.ru/videoembed/5390641531599][05|https://ok.ru/videoembed/5390641662671][06|https://ok.ru/videoembed/5390641859279][07|https://ok.ru/videoembed/5390642514639][08|https://ok.ru/videoembed/5390642711247][09|https://ok.ru/videoembed/5471738399439][10|https://ok.ru/videoembed/5471738596047][11|https://ok.ru/videoembed/5471738661583][12|https://ok.ru/videoembed/5471738727119] [13|https://ok.ru/videoembed/5471739120335][14|https://ok.ru/videoembed/5471739906767][15|https://ok.ru/videoembed/5471741217487][16|https://ok.ru/videoembed/6461735176911][17|https://ok.ru/videoembed/6461735439055][18|https://ok.ru/videoembed/6461735635663][19|https://ok.ru/videoembed/6461736356559][20|https://ok.ru/videoembed/6461736815311][21|https://ok.ru/videoembed/6461737274063][22|https://ok.ru/videoembed/6461737601743][23|https://ok.ru/videoembed/6461738126031][24|https://ok.ru/videoembed/6461738257103] [25|https://ok.ru/videoembed/6461738519247][26|https://ok.ru/videoembed/6461826665167][27|https://ok.ru/videoembed/6461827517135][28|https://ok.ru/videoembed/6461827844815][29|https://ok.ru/videoembed/6461828303567][30|https://ok.ru/videoembed/6461883878095][31|https://ok.ru/videoembed/6461884205775][32|https://ok.ru/videoembed/6461884533455][33|https://ok.ru/videoembed/6461884926671][34|https://ok.ru/videoembed/6461894429391][35|https://ok.ru/videoembed/6461894560463][36|https://ok.ru/videoembed/6461955312335] [37|https://ok.ru/videoembed/6461955443407][38|https://ok.ru/videoembed/6461955902159][39|https://ok.ru/videoembed/6461960948431][40|https://ok.ru/videoembed/6461961145039][41|https://ok.ru/videoembed/6461971237583][42|https://ok.ru/videoembed/6461971565263][43|https://ok.ru/videoembed/6461971827407][44|https://ok.ru/videoembed/6461972155087][45|https://ok.ru/videoembed/6461972417231][46|https://ok.ru/videoembed/6461972744911][47|https://ok.ru/videoembed/6461972941519][48|https://ok.ru/videoembed/6461973007055] [49|https://ok.ru/videoembed/6461973334735][50|https://ok.ru/videoembed/6461979757263][51|https://ok.ru/videoembed/6461979888335][52|https://ok.ru/videoembed/6515225463503][53|https://ok.ru/videoembed/6639026047695][54|https://ok.ru/videoembed/6639026309839][55|https://ok.ru/videoembed/6639026375375][56|https://ok.ru/videoembed/7105191348943][57|https://ok.ru/videoembed/7105191480015][58|https://ok.ru/videoembed/7105191545551][59|https://ok.ru/videoembed/7105191676623][60-end|https://ok.ru/videoembed/7105191742159] [br/Hx] [01|https://short.ink/McUxGyc2T][02|https://short.ink/U1ifj5iPg][03|https://short.ink/6V3Qy0KXm][04|https://short.ink/3_kcOboti] [05|https://short.ink/-K1vKLdln][06|https://short.ink/XCL6ha-FG][07|https://short.ink/1ugYkcFk3][08|https://short.ink/bjpUhHpvL] [09|https://short.ink/bc12fsX4M][10|https://short.ink/Nb_PIRNU1][11|https://short.ink/1i7pwJHdY][12|https://short.ink/NYNms-Jwv] [13|https://short.ink/H73rkW83m][14|https://short.ink/Qz3qEYkVm][15|https://short.ink/RjiqTXBlNu][16|https://short.ink/vvNEykGZg] [17|https://short.ink/OwXka_Azl5][18|https://short.ink/iTrLxCvsV][19|https://short.ink/xurqki1zU][20|https://short.ink/Sd10vJiOB] [21|https://short.ink/Q1LyTad1_][22|https://short.ink/aG5bKqxh_][23|https://short.ink/YrDii37ux][24|https://short.ink/Wu9x-r5Su] [25|https://short.ink/MjZ7ggu_J][26|https://short.ink/VbIHPKYui][27|https://short.ink/WsRXESGlY][28|https://short.ink/hP-z7XJpb] [29|https://short.ink/tKBsvX-AT][30|https://short.ink/4u3LRrqSuG][31|https://short.ink/OxEnhe4HP][32|https://short.ink/Q28-bTxOn] [33|https://short.ink/eSSQ1go3Y][34|https://short.ink/txftQ1g0H][35|https://short.ink/PGGKA7yaF][36|https://short.ink/LiRBirEeE] [37|https://short.ink/XiPLcbRNY][38|https://short.ink/LvjRqmbde][39|https://short.ink/4B8iwqDzO][40|https://short.ink/8BY0U9cmZ] [41|https://short.ink/F5aCZGBUj][42|https://short.ink/mKOlMtes7][43|https://short.ink/FqsKavUDd][44|https://short.ink/128tcWmuF] [45|https://short.ink/6bol6TCfw][46|https://short.ink/EdPKAc-g5][47|https://short.ink/cP_lObA7o][48|https://short.ink/S8NlR63UK] [49|https://short.ink/Gw-b-nFYU_][50|https://short.ink/0jKYxI_sN][51|https://short.ink/MzRqOIFib][52|https://short.ink/PK6fp5Qjk] [53|https://short.ink/KyOmrrWZA][54|https://short.ink/XSxzPWpSz-D][55|https://short.ink/NthhgAfXS] [br/Vip] [25-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a9be3929210b6ab5b54628925360aa4c/playlist.m3u8] [24-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/da9e5a82256ecd1c522fe5a7fa17d2c7/playlist.m3u8] [23-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/573d4dfe01ec570d28fc3946cab2ed2b/playlist.m3u8] [22-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8b1f50e50239c82c676dbf68cf349368/playlist.m3u8] [21-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/69be66ae1079a713f039e8894c365213/playlist.m3u8] [20-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e534373842895a9a64aed8c0191dce7f/playlist.m3u8] [19-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c819bd27130fb33aa22117cfaaab4a25/playlist.m3u8] [18-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dbe3a1213e8068e9916f9f389888da08/playlist.m3u8] [17-] [16-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9aef45299b6c02af799d76a01334ca41/playlist.m3u8] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/528b2c4f495a49a63b399bac0bad10d8/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/47668758361d91ad7c5a4b367360110f/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2b9b39713d2cdfab5910a22cca4a9af2/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8b79478dc6b9d581b350a57fe1766d12/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/00b59b73ac39bbb62e7228e8a8489ab0/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2d5ddb73f218380a548ebefad0c07333/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2cb05bd7c3172e143127735973e6321c/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/601eb443d75d15d7dfdb24244ceb004e/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/46b9efea8ea66e1d22ada2bb7637a0d0/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/334c891617e6caea6497cc6e731f10f8/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/809b7606f5789bc59889563e1b7dc76f/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7201a765bec59bb23d247e4e98eede7e/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/acc35a1c2f0ae4fe52aea1da127655ba/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/21c0590a3aeb475c9c1b6e8044258aaa/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d7a48019ffa3db0822fbdfd9235b0e9c/playlist.m3u8 ]
cập nhật 1 tập vào thứ 4 hàng tuần
Phim khác