Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Nhất Niệm Vĩnh Hằng Phần 2 - A Will Eternal Season 2 (2022) ]
Trạng thái: [stt/ Tập 106 / 106 VietSub ] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 15/02/2023

Nội dung

[stt/ Tập 106 / 106 VietSub ] [sc/8.5] [info] [+] Phim Nhất Niệm Vĩnh Hằng Phần 2 [/info] [ss] [Phần 1;/2022/03/nhat-niem-vinh-hang-2021.html] [Phần 2;#*] [/ss] [nd]Thiếu niên tầm thường Bạch Tiểu Thuần vì muốn theo đuổi phương pháp trường sinh, liên tục thắp tiên hương gọi tiên nhân đến nhưng lại bị sét đánh nhiều lần, cho đến khi người dẫn đường Lý Thanh Hậu xuất hiện...[/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Bạch Tiểu Thuần[/act] [br/Vip] [53|https://short.ink/?v=U4E-jIeiJ] [54|https://short.ink/?v=I05ve6mzQ] [55|https://short.ink/?v=GPYrBpO1T][56|https://short.ink/?v=GPYrBpO1T] [57|https://short.ink/?v=72bz-6IGT][58|https://short.ink/?v=kaqiUjECp] [59|https://short.ink/?v=AlqC9I0eu][60|https://short.ink/?v=Kcr6SuDZn] [61|https://short.ink/?v=Rs9HN9Pzi][62|https://short.ink/?v=7zhSqwXe9] [63|https://short.ink/?v=p04JBl-IZ][64|https://short.ink/?v=QLBdbml2c] [65|https://short.ink/?v=8_LSHktBu][66|https://short.ink/?v=gCa12wRwiX] [67|https://short.ink/?v=24ROZ3QPx][68|https://short.ink/?v=fKd_DkIQa] [69|https://short.ink/?v=NBIyMc749][70|https://short.ink/?v=4HfbtpKuB] [71|https://short.ink/?v=BDw4bTrWp][72|https://short.ink/?v=JQa3qCDfm] [73|https://short.ink/?v=8zWVeitlq][74|https://short.ink/?v=Sfnuvz7A9] [75|https://short.ink/?v=zkJHP_8xd][76|https://short.ink/?v=LeKQXjFyl] [77|https://short.ink/?v=LeKQXjFyl][78|https://short.ink/?v=1PNSvlXrA] [79|https://short.ink/?v=RCVKF21Su][80|https://short.ink/?v=XjT77EGFk] [81|https://short.ink/?v=Qsm2V5j9V][82|https://short.ink/?v=nDojHPQwd] [83|https://short.ink/?v=nDojHPQwd][84|https://short.ink/?v=XG7JVq2NZ] [85|https://short.ink/kZWbglqrj][86|https://short.ink/iNYRFYfQl][87|https://short.ink/YzPhjzdyf][88|https://short.ink/XyvHh6oRa] [89|https://short.ink/-00526l51][90|https://short.ink/KLb8nwlA0][91|https://short.ink/aOl22_wVIb][92|https://short.ink/vElR8K7CQ] [93|https://short.ink/--OHiz9Vz][94|https://short.ink/TkRHcrUkIs][95|https://short.ink/bJmRkm54X][96|https://short.ink/2fmb1spaP] [97|https://short.ink/rmKxVsYZR][98|https://short.ink/9aaKorvluX][99|https://short.ink/KyhHZmHAN][100|https://short.ink/GXWQ3gURp] [101|https://short.ink/oRtBtkSMI][102|https://short.ink/gswMFxy8wv][103|https://short.ink/DQMb04bpk][104|https://short.ink/DLxK-m1h2] [105|https://short.ink/B7BD7AVgA][106-end|https://short.ink/VhN586yQAE] [br/Vip] [88-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/060096aa96a3a73f9b01b820d750d8f9/playlist.m3u8] [87-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fed10ae44f00f592dd6dab83563c821c/playlist.m3u8] [86-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f6b2bf5b3f0f0c90dfa255c412b6e120/playlist.m3u8] [75-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0e0d1dc079f63155565f51566d79d689/playlist.m3u8] [84-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1cb696f22cbece25d41a8dd584e21f99/playlist.m3u8] [ 83 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b4b669cc845ecfd0da450f986096dacd/playlist.m3u8 ] [ 82 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7424b431399d2e6f711a5f137e9d06ef/playlist.m3u8 ] [ 81 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7de72e38445630aa9a9e95a4045c42da/playlist.m3u8 ] [ 80 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8feebde1b14e67266dc22ec38d2bc321/playlist.m3u8 ] [ 79 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6ddb5c404e4d6aa279ff931d1cb5510f/playlist.m3u8 ] [ 78 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/37106820aa1999dc60749945467e9f3f/playlist.m3u8 ] [ 77 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/67e2ec3c638c23fd6be5c35075d28375/playlist.m3u8 ] [ 76 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2d0cb79dbb395467d7e06bb5626aa55c/playlist.m3u8 ] [ 75 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/032a547a66ef6ad06a151dfb0d61f00c/playlist.m3u8 ] [ 74 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f9c2a7b9a3967919de3c55d079937d10/playlist.m3u8 ] [ 73 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9b5a3eba31211ad0ad3b3057f1da7c54/playlist.m3u8 ] [ 72 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/537d52f4ccd5956f7842139b0adac56b/playlist.m3u8 ] [ 71 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4bc1fbcc6a08a5ec5b1cca5fc14f3ff6/playlist.m3u8 ] [ 70 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/430f43f6b2670ca117673fb00ec04f00/playlist.m3u8 ] [ 69 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bd99f7c4d528044c1ded9263ebdd7850/playlist.m3u8 ] [ 68 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ef4d5c434f7d493dac08c21c47127553/playlist.m3u8 ] [ 67 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1948b903322311b5b327296c5f11f95e/playlist.m3u8 ] [ 66 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/20fd0f9e04f180f30e55d16678fc1569/playlist.m3u8 ] [ 65 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/41e876611ddfb856287ca3f991d86273/playlist.m3u8 ] [ 64 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/26e98d486af4326a1c2eb35e4f337df9/playlist.m3u8 ] [ 63 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9052ed1e12695a2dfb0fe882cd0e420d/playlist.m3u8 ] [ 62 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b50d21c164e4993ae72c28f81e91350e/playlist.m3u8 ] [ 61 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e8eb0a68ba67d6da71c7599fd738c066/playlist.m3u8 ] [ 60 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c0178df527b7cfe82a86b4e6b1910ee1/playlist.m3u8 ] [ 59 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cae89f1cf45d20669b389fc5242d6be0/playlist.m3u8 ] [ 58 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dc0cce9d19d2308c8abd110ec4711975/playlist.m3u8 ] [ 57 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/44642696a35351dea44a7154170e07d0/playlist.m3u8 ] [ 56 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5722139c2f10fbf851bfc35afc03da86/playlist.m3u8 ] [ 55 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/142b4ab0554cc5d0c4421ab3fa97fcfa/playlist.m3u8 ] [ 54 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a8ef7866c8f5b66d20a3cfc8ad387458/playlist.m3u8 ] [ 53 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f88a3837039a4fac23245ee88e297a01/playlist.m3u8 ] [ 52 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1ae86739f31d8d276d5d25b85d23417e/playlist.m3u8 ] [ 51 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3e9a7e0043aebabbdb726fa2744dbe3d/playlist.m3u8 ] [ 50 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0a288be713937c6f0b9a545942eba3db/playlist.m3u8 ] [ 49 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bce8733e1df57ae02156ff5fdda9005b/playlist.m3u8 ] [ 48 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f32b3f38a2232b63c2ce09954ff672a2/playlist.m3u8 ] [ 47 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cd92caef41894590b018652b88eb709a/playlist.m3u8 ] [ 46 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/15f88197850569630c796d0a0d0bb479/playlist.m3u8 ] [ 45 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b68f68c538b6528d6016e6b011221595/playlist.m3u8 ] [ 44 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3a35a1be3f894c522c19b90e65d5d479/playlist.m3u8 ] [ 43 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7c8e67af4874a2a723d9e0bd2e8a37c6/playlist.m3u8 ] [ 42 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/596f6b200a39c241bc0123ab79535c3a/playlist.m3u8 ] [ 41 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4ce034bcec0a49f9b60fbabf535ac61a/playlist.m3u8 ] [ 40 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/74226a45ccaba76333670f8dbd036e27/playlist.m3u8 ] [ 39 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7191c1623bc0147402e800c95d9aece2/playlist.m3u8 ] [ 38 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f33606a9e113e6efc723e59b56015356/playlist.m3u8 ] [ 37 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dbc86af6fd105b4eb5bf71f36612ed76/playlist.m3u8 ] [ 36 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c81922ec5ff509e1029b4987ff6f5339/playlist.m3u8 ] [ 35 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cff6766f12e0bfda3b9d7328e6707618/playlist.m3u8 ] [ 34 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f89e4466e2747cd275ef23e08e8bb69c/playlist.m3u8 ] [ 33 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/38a92929c603f68485f1ddd4dfaf10e7/playlist.m3u8 ] [ 32 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2fb389c2589c1910b3617c0e16b9f353/playlist.m3u8 ] [ 31 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f265e87eb73fa65333cfe737bf007eec/playlist.m3u8 ] [ 30 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8d1b585621bc617b194466164d0d2a39/playlist.m3u8 ] [ 29 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5f2642f5f98bbc22266513ab440c2c9c/playlist.m3u8 ] [ 28 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6903bfbc0e38df59b22d7d527772c6d3/playlist.m3u8 ] [ 27 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/22f917e8e306d6a992e8c69d3a757504/playlist.m3u8 ] [ 26 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/eb449c443671094953778acee5f17447/playlist.m3u8 ] [ 25 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c3523b502877ab48ce02ead4b146f775/playlist.m3u8 ] [ 24 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/be85b74ea5bf33e91da0ce1904cf54f2/playlist.m3u8 ] [ 23 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7e8bb47bb967218cbf9677983227e5e2/playlist.m3u8 ] [ 22 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/39d65a8b627c388205c92f496930c5bc/playlist.m3u8 ] [ 21 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7049838743131b24dfe56feef6802e18/playlist.m3u8 ] [ 20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f47aae711cfb7212d0e70b99b792eb45/playlist.m3u8 ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/179c3f47b97e56e3bae7d96a00a6ca58/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f08c5f20dbb538adf3108547913815cc/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2352d379390dd68d5eb61544d25259a5/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3dfb00a423299398be30137b54208d63/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/95265411df46de3e00096a4267cf58cd/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3f97e8f0513f367bb34685ed3f915133/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/22898d7640df8d990ab17a71249001eb/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f85459b1b555c52b46d911b090021c01/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/30c3992c7208f36f56874d6636762b27/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/682de12c572cb05f3828ec85cdb9bac3/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a8a84659a9c5d4fa9315afa960b2c369/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/829238104e02e9ec108c0d6fc7272280/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d0fc0899a693ea7c90abe085a9608c4b/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/319127b432c587521d5175114bf6faa1/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0010026de277a95cfdcc809b88d5f7be/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/963ea747ffbcb7e4c89d82a241c1a561/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/31b746ca5ff88ca3f2e159e14deb57b2/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/264bf43cf410bd4a6c5b6af3a5daa4e7/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b7de36bdd579db8d3625222db4223a5a/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 4 hằng tuần

Phim khác