Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Lưỡng Bất Nghi Phần 2 - Luong Bat Nghi (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 24 / 24 VietSub ] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 15/02/2023

Nội dung

[stt/ Tập 24 / 24 VietSub ] [sc/8.5] [info] [+] Lưỡng Bất Nghi Phần 2 [/info] [nd]Lưỡng Bất Nghi Phần 2 - No Doubt In Us S2 (VietSub - Thuyết Minh) nói về một vị hoàng hậu xuất thân nhà quan võ, không giỏi cầm kỳ thi hoạ nhưng binh võ lại không thua ai. Nàng bước vào hoàng cung bị vua lạnh nhạt nhiều năm, chịu đủ loại uất ức. Nhưng đến một ngày, tai nạn nhỏ xảy ra, nàng phát hiện... Mình bị đổi thân thể với Hoàng thượng rồi!!! Sau khi đổi thân thể, hoàng hậu giúp hoàng thượng thượng triều, xuất binh đánh trận. Hoàng thượng giúp nàng quản lý hậu cung, mọi hiểu lầm dần được xoá bỏ. Đế hậu thân mật hơn xưa. [/nd] [drt]Bilibili[/drt] [act]N/A[/act] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/3990821407361][02|https://ok.ru/videoembed/4028352563874][03|https://ok.ru/videoembed/3990821603969][04|https://ok.ru/videoembed/3990821538433][05|https://ok.ru/videoembed/3990735489665][06|https://ok.ru/videoembed/4029735570049][07|https://ok.ru/videoembed/4964036053681][08|https://ok.ru/videoembed/4081998301825][09|https://ok.ru/videoembed/4106017245825][10|https://ok.ru/videoembed/4369790536247][11|https://ok.ru/videoembed/4401308895799][12|https://ok.ru/videoembed/4430438468151][13|https://ok.ru/videoembed/4519551896119][14|https://ok.ru/videoembed/4541309192759][15|https://ok.ru/videoembed/4565409532471][16|https://ok.ru/videoembed/4588208458295][17|https://ok.ru/videoembed/4616507820599][18|https://ok.ru/videoembed/4662350973495][19|https://ok.ru/videoembed/4718770850359][20|https://ok.ru/videoembed/4771290024503][21|https://ok.ru/videoembed/4823144204855][22|https://ok.ru/videoembed/4883582683703][23|https://ok.ru/videoembed/4935197198903][24-end|https://ok.ru/videoembed/5001948236343] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b63a7f27fc1f2b02b918ac77bf89989e] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=32615ba4eff019838e15fcab6481b5a9] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ff816709600a317bb52a90fe5fa9b20d] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=65b12aa02f250fb376d26e49ec9baba6] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=31b4d32fb2091e813ba73abe79ffe4f3] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=52843d388895bf88bc30b0ed7eeec0bc] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=22b7a62291fcaecef660a98cbd9c6459] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6810b22070a5d5efae09464f2ed8c38e] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e3b83b776d0b7cb08075acc88b7b8d87] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=146813e49ab140ce5df3dcbb7c830728] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=751d0004910b56a3c5738e618c246f6c] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=21f78c8e91b7b20135ca40c5ece62d1a] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e9608aac1059d494fd76d516c8bb02f8] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f16bf7f5322468d590bb7dea18f50a4f] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bc53691e6879d6cc098d8480cb7626f4] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cfa0fc93bf8fbb64a9bbfd8a5e85968e] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=18fa648ddffc74950fbf5b08f25ddf4d] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=27c4eaaff7e665bd97162ceb0c9bffa2] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8a36d2de07acf5764d41bdedfd67bf8c] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=26f417376b7a4dc94eb17e9b919a3ce2] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e9c2e1c6b5dfc552770d1bce3b7eb4b8] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ee93d65109f9aa0689cc58ed94961fbb] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a5dbcd4279b48f9224e7fc0edebbbbda] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3088a5de57af42f872db7663db0d6814] [br/Hx] [01|https://short.ink/GPNr3L6v4][02|https://short.ink/th5rT2ZKB][03|https://short.ink/7fnNqyhAc][04|https://short.ink/GS1u0D0w-] [05|https://short.ink/iBXM_ff0D][06|https://short.ink/zL7dMfaPMy][07|https://short.ink/Xik9xXxjP][08|https://short.ink/dDtpUvugI] [09|https://short.ink/Mz4pf3Nr-][10|https://short.ink/6dqMj83Yx3][11|https://short.ink/TnTLow03K][12|https://short.ink/cAgsgbjPt] [13|https://short.ink/jOH8Jwg8y][14|https://short.ink/2s5d9RRHf][15|https://short.ink/kVs7fuscj][16|https://short.ink/LITo35Vb_] [17|https://short.ink/DdkyxbHuR][18|https://short.ink/46vIY1-G3][19|https://short.ink/kbMeKe5CG][20|https://short.ink/JIVpXwiPL] [21|https://short.ink/52kU8JarG][22|https://short.ink/3HY-PAzr4][23|https://short.ink/yzvhkq-ni][24-end|https://short.ink/S5B8xES9m] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/b63a7f27fc1f2b02b918ac77bf89989e/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/32615ba4eff019838e15fcab6481b5a9/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/ff816709600a317bb52a90fe5fa9b20d/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/65b12aa02f250fb376d26e49ec9baba6/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/31b4d32fb2091e813ba73abe79ffe4f3/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/52843d388895bf88bc30b0ed7eeec0bc/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/22b7a62291fcaecef660a98cbd9c6459/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/6810b22070a5d5efae09464f2ed8c38e/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/e3b83b776d0b7cb08075acc88b7b8d87/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/146813e49ab140ce5df3dcbb7c830728/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/751d0004910b56a3c5738e618c246f6c/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/21f78c8e91b7b20135ca40c5ece62d1a/hls.m3u8] [13-https://hls1.streamc.xyz/e9608aac1059d494fd76d516c8bb02f8/hls.m3u8] [14-https://hls1.streamc.xyz/f16bf7f5322468d590bb7dea18f50a4f/hls.m3u8] [15-https://hls1.streamc.xyz/bc53691e6879d6cc098d8480cb7626f4/hls.m3u8] [16-https://hls1.streamc.xyz/cfa0fc93bf8fbb64a9bbfd8a5e85968e/hls.m3u8] [17-https://hls1.streamc.xyz/18fa648ddffc74950fbf5b08f25ddf4d/hls.m3u8] [18-https://hls1.streamc.xyz/27c4eaaff7e665bd97162ceb0c9bffa2/hls.m3u8] [19-https://hls1.streamc.xyz/8a36d2de07acf5764d41bdedfd67bf8c/hls.m3u8] [20-https://hls1.streamc.xyz/26f417376b7a4dc94eb17e9b919a3ce2/hls.m3u8] [21-https://hls1.streamc.xyz/e9c2e1c6b5dfc552770d1bce3b7eb4b8/hls.m3u8] [22-https://hls1.streamc.xyz/ee93d65109f9aa0689cc58ed94961fbb/hls.m3u8] [23-https://hls1.streamc.xyz/a5dbcd4279b48f9224e7fc0edebbbbda/hls.m3u8] [24-https://hls1.streamc.xyz/3088a5de57af42f872db7663db0d6814/hls.m3u8]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 4 hằng tuần

Phim khác