Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Kiếm Vực Phong Vân - The Legend of Sword Domain (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 97 / ?? VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 13/11/2023

Nội dung

[stt/ Tập 97 / ?? VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Kiếm Vực Phong Vân [/info] [nd]7 đại Cảnh giới: Minh kiếm tâm Chú kiếm thể Ngưng kiếm hồn Chú kiếm cung Ngộ kiếm ý Chưởng kiếm đạo Khai kiếm vựa * Thập đại thần kiếm: Thiên Hồng Đào Thần Thủy Hàn Tinh Hỏa Trấn Nhạc Trục Phong Lôi Tịch Nghi Quang Ám Lân Huyết Sát Nội dung về quá trình tu luyện của Lữ Dương, khởi đầu là con trong 1 gia tộc bị thế lực khác tranh cướp quyền lực dẫn tới main phải trở thành thân phận đầy tớ, bí mật tu luyện chờ ngày quật khởi... [/nd] [br/Ok] [01-05|https://ok.ru/videoembed/4657147415247] [06|https://ok.ru/videoembed/3503141227014][07|https://ok.ru/videoembed/3503172028934][08|https://ok.ru/videoembed/3503194442246] [09|https://ok.ru/videoembed/3545568119302][10|https://ok.ru/videoembed/3545621137926] [11-15|https://ok.ru/videoembed/4657160653519] [16-20|https://ok.ru/videoembed/4657166289615] [21-25|https://ok.ru/videoembed/4657171139279] [26-30|https://ok.ru/videoembed/4657171204815] [31-35|https://ok.ru/videoembed/4657191717583] [36-40|https://ok.ru/videoembed/4657191914191] [41|https://ok.ru/videoembed/5401200954063][42|https://ok.ru/videoembed/5401201740495][43|https://ok.ru/videoembed/5417169390287][44|https://ok.ru/videoembed/5424545729231][45|https://ok.ru/videoembed/5437905177295][46|https://ok.ru/videoembed/5454187268815][47|https://ok.ru/videoembed/5459435522767][48|https://ok.ru/videoembed/5471661656783][49|https://ok.ru/videoembed/5490249108175][50|https://ok.ru/videoembed/5493661829839][51|https://ok.ru/videoembed/5508160490191][52|https://ok.ru/videoembed/5518281411279] [53|https://ok.ru/videoembed/5536857066191][54|https://ok.ru/videoembed/5581769280207][55|https://ok.ru/videoembed/5581770656463][56|https://ok.ru/videoembed/5582143687375][57|https://ok.ru/videoembed/5625061051087][58|https://ok.ru/videoembed/5640715242191][59|https://ok.ru/videoembed/5674826402511][60|https://ok.ru/videoembed/5697315539663][61|https://ok.ru/videoembed/5723078134479][62|https://ok.ru/videoembed/5746603199183][63|https://ok.ru/videoembed/5782274640591][64|https://ok.ru/videoembed/5807410842319] [65|https://ok.ru/videoembed/5840772270799][66|https://ok.ru/videoembed/5865392835279][67|https://ok.ru/videoembed/5899599612623][68|https://ok.ru/videoembed/5928060717775][69|https://ok.ru/videoembed/5964175837903][70|https://ok.ru/videoembed/5999958493903][71|https://ok.ru/videoembed/6028843354831][72|https://ok.ru/videoembed/6067052546767][73|https://ok.ru/videoembed/6107516046031][74|https://ok.ru/videoembed/6124167432911][75|https://ok.ru/videoembed/6195880856271][76|https://ok.ru/videoembed/6218671983311] [77|https://ok.ru/videoembed/6270926260943][78|https://ok.ru/videoembed/6312619739855][79|https://ok.ru/videoembed/6358929246927][80|https://ok.ru/videoembed/6370909227727][81|https://ok.ru/videoembed/6388749044431][82|https://ok.ru/videoembed/6399356111567][83|https://ok.ru/videoembed/6426857900751][84|https://ok.ru/videoembed/6461115927247][85|https://ok.ru/videoembed/6515212552911][86|https://ok.ru/videoembed/6528218303183][87|https://ok.ru/videoembed/6546405591759][88|https://ok.ru/videoembed/6638927678159] [89|https://ok.ru/videoembed/6760302316239][90|https://ok.ru/videoembed/6860085856975][91|https://ok.ru/videoembed/7004237073103][92|https://ok.ru/videoembed/7034707118799][93|https://ok.ru/videoembed/7584290638543][94|https://ok.ru/videoembed/7613744024271][95|https://ok.ru/videoembed/7614434183887][96|https://ok.ru/videoembed/7618632551119][97|https://ok.ru/videoembed/7619023145679] [br/Hx] [41-ss2|https://short.ink/qP1ji5S1k][42|https://short.ink/wLszplrii][43|https://short.ink/rvXx-9JC0][44|https://short.ink/_syZvukZZ] [45|https://short.ink/1NI8itlM3][46|https://short.ink/UfvBGFHw4][47|https://short.ink/hxu4_IA7k][48|https://short.ink/2WZh4VhIF] [49|https://short.ink/h_HSzj7sr][50|https://short.ink/9JWV8M6OV][51|https://short.ink/sCKPZTX6U][52|https://short.ink/PX2Imexad] [53|https://short.ink/AsA3xRXSw][54|https://short.ink/7BtPpqBln][55|https://short.ink/YtrKsilnD][56|https://short.ink/dYJfhe8Uui] [57|https://short.ink/MuA9qdlS7][58|https://short.ink/bA_HuCpiG][59|https://short.ink/_E1MvrB1l][60|https://short.ink/Nm7zbOA_m] [61|https://short.ink/jbhfMLhzMt][62|https://short.ink/sdcxlMbuD][63|https://short.ink/hb-AAfkJX][64|https://short.ink/isaL8jMEXa] [65|https://short.ink/KwUAwf_EU][66|https://short.ink/vUdV4zV-1j][67|https://short.ink/-5279heV5][68|https://short.ink/4nVU0kIyu] [69|https://short.ink/Y2Y36ZJYr][70|https://short.ink/aiAy6H9Zm][71|https://short.ink/B-0pd8uiP][72|https://short.ink/mLVFUQMn0] [73|https://short.ink/l8u432vxk][74|https://short.ink/kRcph8XQf][75|https://short.ink/IK2cUBne6][76|https://short.ink/sF5GhyE_9] [77|https://short.ink/h5BfPqUyT][78|https://short.ink/VnO-ueQ_7][79|https://short.ink/4IA-Vkyby][80|https://short.ink/Xd_PdOA6s] [81|https://short.ink/_8vGutp0F][82|https://short.ink/TtD361opK][83|https://short.ink/O3m4dTipq][84|https://short.ink/1ZCg0AtBqG] [85|https://short.ink/e3vEdRrLx][86|https://short.ink/YDwbFZ2ta7][87|https://short.ink/SM2gSXvZY][88|https://short.ink/hyOt_mNGi] [ 40-ss1 | https://short.ink/_eB89iw24 ] [ 39 | https://short.ink/FPEQ-7rqm ] [ 38 | https://short.ink/oAaBqXPqbL] [ 37 | https://short.ink/pLJVeZdgw ] [ 36 | https://short.ink/Dzl8JRI3C ] [ 35 | https://short.ink/7zsHdeWsY ] [ 34 | https://short.ink/_XLLTaQ1e ] [ 33 | https://short.ink/J_S3MN_pg ] [ 32 | https://short.ink/rRWkyevAK ] [ 31 | https://short.ink/rfclenoYM ] [ 30 | https://short.ink/zkJBLKNA7 ] [ 29 | https://short.ink/6EClhOEnU ] [ 28 | https://short.ink/dmm-RQYHZE] [ 27 | https://short.ink/MEIYPWK5zM] [ 26 | https://short.ink/XO2W0FRhO ] [ 25 | https://short.ink/8XLDkw9HWs] [ 24 | https://short.ink/bq4zFtNQF ] [ 23 | https://short.ink/KK9iBs0as ] [ 22 | https://short.ink/KSU3nEgNH ] [ 21 | https://short.ink/CwSnplO6C ] [ 20 | https://short.ink/8w8gBlssE ] [ 19 | https://short.ink/zBRjkN4Cd ] [ 18 | https://short.ink/-rc2gfQtS ] [ 17 | https://short.ink/x4x1qWYd3 ] [ 16 | https://short.ink/kYx7xHkvX ] [ 15 | https://short.ink/3YQVED0kOu] [ 14 | https://short.ink/IfcJuahSN ] [ 13 | https://short.ink/phvvsfcgr ] [ 12 | https://short.ink/GZxl8RxWh ] [ 11 | https://short.ink/7iYApN431 ] [ 10 | https://short.ink/qUO3fZnGe ] [ 9 | https://short.ink/Te7W0HMRy ] [ 8 | https://short.ink/tbpE3v08Z ] [ 7 | https://short.ink/uMCvwY_QBD] [ 6 | https://short.ink/hrjQeHuKX ] [ 5 | https://short.ink/09quY6bFy ] [ 4 | https://short.ink/9wjEKrJ7N ] [ 1-3 | https://filemoon.sx/e/65vbbbvn4h5z] [br/Arc] [59-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e02de6287b2e00eb44a3523b3151a879/playlist.m3u8] [58-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e2287482b2d149a4717a36030933b306/playlist.m3u8] [57-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8d99186f6747cb367dea8548d8002f48/playlist.m3u8] [56-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/69db42b55457f72279ebd86dde4ed661/playlist.m3u8] [55-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f549a11b77a5c0270d439a786e540a5a/playlist.m3u8] [54-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c02bb3cb145cbc6a1d2e4614467336a9/playlist.m3u8] [53-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/913b8833b3ef746c6b95ebed834d7dc9/playlist.m3u8] [52-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/36af117f59af580cbc109ec369a10ce5/playlist.m3u8] [51-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a26c6c5e26077ec5a967ae03e4ef5b9a/playlist.m3u8] [50-] [49-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5e0f5ebf0afcd3ebf947e0ff4f8d01f8/playlist.m3u8] [48-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4ba93fa869537f158b27526811d9651c/playlist.m3u8] [47-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9a4d827ef7424eccd1684059a181fb95/playlist.m3u8] [46-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ef284a70cc7bd28497314e891667142b/playlist.m3u8] [45-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d3f07b6677f8f88bf69d16a386ece5b1/playlist.m3u8] [44-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/61ba4f8e18396410964fd63d6ef7311e/playlist.m3u8] [ 43 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a082c8461f14e8b3159edfc9d9d7c4e6/playlist.m3u8 ] [ 42 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2d853b61237360fc5a1f221b7539444c/playlist.m3u8 ] [ 41 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/497c05be4e5c96b54cad30127f92d226/playlist.m3u8 ] [ 40 | https://archive.org/download/kvpv_/40.ia.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/kvpv_/39.ia.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/kvpv_/38.ia.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/kvpv_/37.ia.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/kvpv_/36.ia.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/kvpv_/35.ia.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/kvpv_/34.ia.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/kvpv_/33.ia.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/kvpv_/32.ia.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/kvpv_/31.ia.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/kvpv_/30.ia.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/kvpv_/29.ia.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/kvpv_/28.ia.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/kvpv_/27.ia.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/kvpv_/26.ia.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/kvpv_/25.ia.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/kvpv_/24.ia.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/kvpv_/23.ia.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/kvpv_/22.ia.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/kvpv_/21.ia.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/kvpv_/20.ia.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/kvpv_/19.ia.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/kvpv_/18.ia.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/kvpv_/17.ia.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/kvpv_/16.ia.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/kvpv_/15.ia.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/kvpv_/14.ia.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/kvpv_/13.ia.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/kvpv_/12.ia.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/kvpv_/11.ia.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/kvpv_/10.ia.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/kvpv_/09.ia.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/kvpv_/08.ia.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/kvpv_/07.ia.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/kvpv_/06.ia.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/kvpv_/05.ia.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/kvpv_/04.ia.mp4 ] [ 1-3 | https://archive.org/download/kvpv_/01-03.ia.mp4 ] [br/Fm] [ 40 | https://filemoon.sx/e/yp9ntnayfsw7 ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/5n67ekjrefgr ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/7oxqqke4symq ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/7y9bnjy3w9uz ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/oxl77qww8ee4 ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/6qadsqvoiloa ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/j5ovoswr3njm ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/cb74xv6y9uf8 ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/l2eppqf2d4cn ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/x6ovd12t9nb3 ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/5mvo72u4y90y ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/eygqqvmqr31a ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/0q9c9s34mnqs ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/mjnxhzacepvx ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/6l9kqooyj6hi ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/4ankgbkypz0t ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/dx8vmft6r0tc ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/b0x9gvucsvl3 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/jmnsq186txsk ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/icypzagip8jm ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/aghklnd6891d ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/xpb9t4fz10jd ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/v2lm130nzieo ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/ilx5uadjleon ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/qcgc3ohxboxg ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/vu4yoj7kt25g ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/ge777u47p3kw ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/pqlq5hit871u ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/jnqoh7ebrnb2 ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/x9w7ulk37c3v ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/0hawcfceje12 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/a6tyz1kmffbk ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/hs1jszqhwbo5 ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/7qxztbm3gry6 ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/y0o5gioxikzi ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/drfexsc1vcyk ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/r3mrynzzjmqz ] [ 1-3 | https://filemoon.sx/e/65vbbbvn4h5z ] [br/Sb] [ 40 | https://sblongvu.com/e/zr21eeg05sbg ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/1quh9132oskn ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/cy9h9eq1wu1e ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/06fu4ermxdzg ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/z9uw9ii4dkzy ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/0dzve0j88a1s ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/x5npl92elbha ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/8uxldosf5hgh ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/xe3l5b9qqak2 ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/qoxasu3t0mf5 ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/hqb1pnb4753n ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/l1roy8duhwcj ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/rrg7907xmrpu ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/zusu7tovlxff ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/7u3i0r5tzvy2 ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/y9ddt8700a70 ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/wepdnu68j6v9 ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/rqagke6y7pcj ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/qxgxeahpfv40 ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/i6y0lw8qfkpn ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/bnz0iuaswe4n ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/shd25kksfl6v ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/0ks5kpe2wm8y ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/r6lpmgbx0cmy ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/8bhg9iv27os0 ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/bkbry2e40xel ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/loemz6f0mqms ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/fnlbsv10tosg ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/czdvndwl0tyy ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/2521b8h7it5a ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/69hcrkgiwdjz ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/kbdu18zhvtca ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/87x4noih163k ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/otj515sr1zz6 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/dyih22muxlcd ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/ljvw3xn3z5ll ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/h8f81n5txdjv ] [ 1-3 | https://sblongvu.com/e/45v67afy64us ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác