Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Băng Hỏa Ma Trù - The Magic Chef Of Ice and Fire (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 105 / ?? VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 29/08/2023

Nội dung

[stt/ Tập 105 / ?? VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Băng Hỏa Ma Trù [/info] [nd]Dung Niệm Băng trời sinh có thể chết "Băng hoả đồng nguyên" từ nhỏ bị Băng Thần tháp đuổi giết, sau khi nhảy vực được "Quỷ Trù" Tra Cực cứu và nhận làm đồ đệ, ngộ được ý nghĩa sâu xa của câu "Dĩ ma nhập trù". Sau khi đến Băng Tuyết thành, vừa rèn luyện tay nghề nấu nướng vừa khổ tu ma pháp, thực lực kinh người của Niệm Băng bắt đầu lộ đầu mối. Nhưng nguy cơ cũng nối đuôi mà tới, liệu Niệm Băng có chuyển nguy thành an, trở thành ma pháp sư cấp cao của Ngưỡng Quang đại lục không? [/nd] [drt]Youku[/drt] [act]Dung Niệm Băng[/act] [br/Vietsub+TM] [01|https://ok.ru/videoembed/5053719710415][02|https://ok.ru/videoembed/5053720103631][03|https://ok.ru/videoembed/5053720365775][04|https://ok.ru/videoembed/5053720496847][05|https://ok.ru/videoembed/5053720562383][06|https://ok.ru/videoembed/5053737929423][07|https://ok.ru/videoembed/5053737994959][08|https://ok.ru/videoembed/5053738126031][09|https://ok.ru/videoembed/5053738388175][10|https://ok.ru/videoembed/5053738453711][11|https://ok.ru/videoembed/5053833677519][12|https://ok.ru/videoembed/5053834201807] [13|https://ok.ru/videoembed/5053834267343][14|https://ok.ru/videoembed/5053863758543][15|https://ok.ru/videoembed/5053834660559][16|https://ok.ru/videoembed/5053834791631][17|https://ok.ru/videoembed/5053834922703][18|https://ok.ru/videoembed/5053834988239][19|https://ok.ru/videoembed/5053835184847][20|https://ok.ru/videoembed/5053835250383][21|https://ok.ru/videoembed/5054476520143][22|https://ok.ru/videoembed/5054476716751][23|https://ok.ru/videoembed/5054476913359][24|https://ok.ru/videoembed/5054477044431] [25|https://ok.ru/videoembed/5054477372111][26|https://ok.ru/videoembed/5054477568719][27|https://ok.ru/videoembed/5054477765327][28|https://ok.ru/videoembed/5054477830863][29|https://ok.ru/videoembed/5054477961935][30|https://ok.ru/videoembed/5054478093007][31|https://ok.ru/videoembed/5054654646991][32|https://ok.ru/videoembed/5054655040207][33|https://ok.ru/videoembed/5054655302351][34|https://ok.ru/videoembed/5054655433423][35|https://ok.ru/videoembed/5054655630031][36|https://ok.ru/videoembed/5054655761103] [37|https://ok.ru/videoembed/5054656023247][38|https://ok.ru/videoembed/5054656154319][39|https://ok.ru/videoembed/5054656416463][40|https://ok.ru/videoembed/5054656547535][41|https://ok.ru/videoembed/5054656678607][42|https://ok.ru/videoembed/5054656744143][43|https://ok.ru/videoembed/5054656809679][44|https://ok.ru/videoembed/5054656875215][45|https://ok.ru/videoembed/5054657071823][46|https://ok.ru/videoembed/5054657333967][47|https://ok.ru/videoembed/5054657465039][48|https://ok.ru/videoembed/5054657596111] [49|https://ok.ru/videoembed/5075150703311][50|https://ok.ru/videoembed/5026872101581][51|https://ok.ru/videoembed/5171175754447][52|https://ok.ru/videoembed/5193824144079][53|https://ok.ru/videoembed/5228015454927][54|https://ok.ru/videoembed/5228015782607][55|https://ok.ru/videoembed/5251520596687][56|https://ok.ru/videoembed/5276357954255][57|https://ok.ru/videoembed/5315655764687][58|https://ok.ru/videoembed/5348137765583][59|https://ok.ru/videoembed/5377804274383][60|https://ok.ru/videoembed/4804583361030] [61|https://ok.ru/videoembed/5424534129359][62|https://ok.ru/videoembed/5454168066767][63|https://ok.ru/videoembed/5467107166927][64|https://ok.ru/videoembed/5490162600655][65|https://ok.ru/videoembed/5518271056591][66|https://ok.ru/videoembed/5540700228303][67|https://ok.ru/videoembed/5581094062799][68|https://ok.ru/videoembed/4688425650743][69|https://ok.ru/videoembed/5690196953807][70|https://ok.ru/videoembed/5738997222095][71|https://ok.ru/videoembed/5799386745551][72|https://ok.ru/videoembed/5856807029455] [73|https://ok.ru/videoembed/5919016356559][74|https://ok.ru/videoembed/5981393980111][75|https://ok.ru/videoembed/5112527850184][76|https://ok.ru/videoembed/6111175183055][77|https://ok.ru/videoembed/6209220184783][78|https://ok.ru/videoembed/6312582908623][79|https://ok.ru/videoembed/6364602305231][80|https://ok.ru/videoembed/6397699885775][81|https://ok.ru/videoembed/6412505189071][82|https://ok.ru/videoembed/5937957440006][83|https://ok.ru/videoembed/6492318993103][84|https://ok.ru/videoembed/6522170641103] [85|https://ok.ru/videoembed/6536786086607][86|https://ok.ru/videoembed/6596337732303][87|https://ok.ru/videoembed/6694027922127][88|https://ok.ru/videoembed/6828763384527][89|https://ok.ru/videoembed/6906884852431][90|https://ok.ru/videoembed/7033135041231][91|https://ok.ru/videoembed/7040259721935][92|https://ok.ru/videoembed/7161478646479][93|https://ok.ru/videoembed/6266416466632][94|https://ok.ru/videoembed/7215754775247][95|https://ok.ru/videoembed/7262837344975][96|https://ok.ru/videoembed/7273493891791] [97|https://ok.ru/videoembed/7280961718991][98|https://ok.ru/videoembed/7295946459855][99|https://ok.ru/videoembed/7335469648591][100|https://ok.ru/videoembed/6376824834760][101|https://ok.ru/videoembed/7335470893775][102|https://ok.ru/videoembed/7354065554127][103|https://short.ink/-BvTXGTdP][104|https://ok.ru/videoembed/7373789203151] [105|https://short.ink/?v=fUUbgIsgb] [br/Vietsub+TM] [40|https://short.ink/n4tgYha3f] [41|https://short.ink/vHH56yu1B8][42|https://short.ink/PuTf05hod][43|https://short.ink/R90Q5wNkq][44|https://short.ink/Nsd2h2Pe6] [45|https://short.ink/1sc1qeNng][46|https://short.ink/VJqVF0KPC][47|https://short.ink/pYSrefDhO][48|https://short.ink/meiimXomG] [49|https://short.ink/vAFwDrtJa][50|https://short.ink/HxTlZd1L-5][51|https://short.ink/hWb2VEjnN][52|https://short.ink/01R0PUWmtt] [53|https://short.ink/JxwNwr9m5][54|https://short.ink/eUn-Ws0R4][55|https://short.ink/JJmN99Lus][56|https://short.ink/Nos4Y69Aj] [57|https://short.ink/QMvvkyHYx][58|https://short.ink/Wy7h8jgrU][59|https://short.ink/Lbq5u0W6Z][60|https://short.ink/ZvHpipSLg] [61|https://short.ink/TYmJFL-uX][62|https://short.ink/XP9aaUjN1][63|https://short.ink/_DcocC9HH] [ 39 | https://short.ink/ZQh0uNFox ] [ 38 | https://short.ink/3zjlYfeJgl] [ 37 | https://short.ink/Tq04_uTYm ] [ 36 | https://short.ink/7SU4sNQV6 ] [ 35 | https://short.ink/aePLbfWxi ] [ 34 | https://short.ink/Av1SWJnRn ] [ 33 | https://short.ink/zRfX8gxKb ] [ 32 | https://short.ink/BUb6DyQfd ] [ 31 | https://short.ink/3ZKm-JED- ] [ 30 | https://short.ink/QaDluiYez ] [ 29 | https://short.ink/nNUfrQu74 ] [ 28 | https://short.ink/TKPX6BGfp ] [ 27 | https://short.ink/MDXnR8hVN ] [ 26 | https://short.ink/okQ0ULRha ] [ 25 | https://short.ink/lf8SOvxzz ] [ 24 | https://short.ink/leusYoZLI ] [ 23 | https://short.ink/mo1ZNO7N6 ] [ 22 | https://short.ink/t1TITRiD- ] [ 21 | https://short.ink/fin30PRfH ] [ 20 | https://short.ink/S9P07wIoV ] [ 19 | https://short.ink/3PDDX4RaG ] [ 18 | https://short.ink/bB7Qk8JfD ] [ 17 | https://short.ink/YoCL1U8ck ] [ 16 | https://short.ink/gNCXqiQ0f ] [ 15 | https://short.ink/iyz14Piie ] [ 14 | https://short.ink/DwlWQnDQ3 ] [ 13 | https://short.ink/65OdboNO4 ] [ 12 | https://short.ink/7T0k4yLk2 ] [ 11 | https://short.ink/cnJ8tavZ_ ] [ 10 | https://short.ink/WfpuB9_A1 ] [ 9 | https://short.ink/vu8CIl5b2 ] [ 8 | https://short.ink/7EGeZbBqs ] [ 7 | https://short.ink/fWXIKCR58 ] [ 6 | https://short.ink/LQ1bEYNIn ] [ 5 | https://short.ink/TDj7u1ANg ] [ 4 | https://short.ink/tZIQF8npS ] [ 3 | https://short.ink/r2kw7kt7K ] [ 2 | https://short.ink/JEMY8LSOX ] [ 1 | https://short.ink/BeeO4nNE1 ] [br/Vip] [69-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/89914c7124bd33de4db16b75e032d0a1/playlist.m3u8] [68-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3ed0bef773b0a902e5e72facb1606f60/playlist.m3u8] [67-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f69de9e9c9c385dec38fc27c99163437/playlist.m3u8] [66-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b9874d6fe7d4f8b6a0edaee0c9d63958/playlist.m3u8] [65-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3a6c0e5aab934edb410ea7b465d8cc90/playlist.m3u8] [64-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/586ef3e5d6c9eac10545024d52d29f8c/playlist.m3u8] [ 63 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5fb621d342fe9ecd29d951d8c45c6067/playlist.m3u8 ] [ 62 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/15bfb662fd205e72eb411f0d75fce13c/playlist.m3u8 ] [ 61 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1ed70e33ec6014ef6202eabd83489e75/playlist.m3u8 ] [ 60 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/01e2582b4da5d49a6a2980b5c69626df/playlist.m3u8 ] [ 59 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/929d80446b73b36ed5ea2e6ea0ef2a37/playlist.m3u8 ] [ 58 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3330f13e9e8fc270566556d6a35e0405/playlist.m3u8 ] [ 57 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c88432d50c5b85de75dbc30185a9fc3b/playlist.m3u8 ] [ 56 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/97b86d0777f3952953039f151e636adb/playlist.m3u8 ] [ 55 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/98e6ff730912478ac52d7f83e4750241/playlist.m3u8 ] [ 54 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/da44b8e0e80ed0104f70e26ebd32dd3e/playlist.m3u8 ] [ 53 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/41cbbb7ecd1aa9d59e53b7a0d2f66172/playlist.m3u8 ] [ 52 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8deb6ccc241fd1292f0c19f3391f416e/playlist.m3u8 ] [ 51 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/963f8ed029e36b53ecf6d594dd1ceafb/playlist.m3u8 ] [ 50 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3059ddfff9a41627437d953e5ae3d880/playlist.m3u8 ] [ 49 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5b5b3a2fe5962a2ed7ca010034129d5a/playlist.m3u8 ] [ 48 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/666b746ba39f1143ddf65c271b5ac9b5/playlist.m3u8 ] [ 47 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/25a48fc98b6a182ef9dc4279332702e4/playlist.m3u8 ] [ 46 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1353429285cb3e9ce1b0e0f08615b7c6/playlist.m3u8 ] [ 45 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ec5fc9cb4eca08ea0b4342c2f38e0586/playlist.m3u8 ] [ 44 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/95830f637770f7e83be25d1a781af165/playlist.m3u8 ] [ 43 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/709b4df577231eb4d5a759d56700ee86/playlist.m3u8 ] [ 42 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3ec173f350aea0480a4be6c0e7be0ccb/playlist.m3u8 ] [ 41 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5022b7c4528718d102077562191c84d4/playlist.m3u8 ] [ 40 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/23aaa64f8a93958853552307992a0494/playlist.m3u8 ] [ 39 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2ce0b6aa65361c992af175742846d872/playlist.m3u8 ] [ 38 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/38c5b4bd43ff7bbacaee214e89823ce8/playlist.m3u8 ] [ 37 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/39c367b7f1bdf0457aeeb08c84e3bcd4/playlist.m3u8 ] [ 36 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ad1c31ff132f8ca4ada8ee24325121a5/playlist.m3u8 ] [ 35 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6a0819a0c56e92cb64ab252e32eb2a83/playlist.m3u8 ] [ 34 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/be8ef98c904579fbc294c71f7274e9b9/playlist.m3u8 ] [ 33 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fffb88b62c8aa258d7d01cfc31737306/playlist.m3u8 ] [ 32 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/09f49d4fae7f503e6a1e3048cd6fbeaa/playlist.m3u8 ] [ 31 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1afaba227b4d2d660678c0beb352e0c5/playlist.m3u8 ] [ 30 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9fdb07adde57534ff72ff1b1df72e3ce/playlist.m3u8 ] [ 29 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b46d8b4d251f5090b6b4b7289ae9354b/playlist.m3u8 ] [ 28 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/59745f3c23d18da90440f80d2b7df84a/playlist.m3u8 ] [ 27 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2556d700a69e3d0eca7b1ee96a147d30/playlist.m3u8 ] [ 26 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d7468c58cc261d78a29a2599d397922c/playlist.m3u8 ] [ 25 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/85b1bdfce5244fe9f3658ea457f5d31a/playlist.m3u8 ] [ 24 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0639deed3b9d2cc9bead2687898b3019/playlist.m3u8 ] [ 23 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f303e49f25ed00226fe1eb5dfccc40f5/playlist.m3u8 ] [ 22 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/60556b85f16711e8c764add6b4628928/playlist.m3u8 ] [ 21 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a6fd6aeaa4de631ea064f79f40a2f56d/playlist.m3u8 ] [ 20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/42d93e1c6dec40e41beb1e2a58c53e28/playlist.m3u8 ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/475efde5b1c8c1fb4b91b6034378ef28/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3a78281c41618fe08c6556fb4a5101ac/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/129f8fafca50b21ab626ad5ed71247c7/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/744b8186936e72f62de5c414068fdb75/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f845c95f11a834f9a402c689c82980af/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9d4b070888212288104d48579d6d7543/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a45654ed70c9a5468d5e17939cf9b386/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/568884b91af6b365eb8bd05be13cd951/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e57a6e81368d343f12694a8cb68ffcac/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cdba97c62ac280889a0da8ef2255e083/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0d4f3b45431ddde37074a483633b68b9/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b60ac5853fab7f9e5636d21ac491f2b1/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ab21cd0e3d12fc42a45f4ca5599c4eef/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/68fa6a2ca7151db35d2c9bf877376690/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d01ee6eeb3a1083d5a66e93f28e8aaba/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dd14ac893157bffecd402761a516fbdc/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f54368d464f89e44861476f382a004ae/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cb7406361fbd955ffbd5166d65c51d69/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/846f91774d723dec0d7b552e7318baa8/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 7 hằng tuần

Phim khác