Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện - Fights Break Sphere 5 (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 72 / 104 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 11/11/2023

Nội dung

[stt/ Tập 72 / 104 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Đấu Phá Thương Khung Phần 5 [/info] [ss] [Phần 1;/2022/03/au-pha-thuong-khung-phan-1-2017.html] [OVA1;/2022/05/au-pha-thuong-khung-ban-ac-biet-ova-1.html] [Phần 2;/2022/03/au-pha-thuong-khung-phan-2-2018.html] [OVA2;/2022/05/au-pha-thuong-khung-ova2-sa-chi-lan-ca.html] [Phần 3;/2022/03/au-pha-thuong-khung-phan-3-2019.html] [Phần 4;/2022/03/au-pha-thuong-khung-phan-4-2020.html] [OVA3;/2022/03/au-pha-thuong-khung-hen-uoc-ba-nam-2021.html] [OVA4;/2022/06/au-pha-thuong-khung-ova-duyen-khoi-2022.html] [Phần 5;#*] [/ss] [nd] Sau hẹn ước 3 năm, Tiêu Viêm cuối cùng cũng gặp được Huân Nhi ở học viện Già Nam, sau đó hắn kết giao nhiều bạn bè, thành lập Bàn Môn; vì tiếp tục nâng cao thực lực để lên Vân Lam Tông lần 3 báo thù cho cha, hắn mạo hiểm đi vào Thiên Phần luyện Khí Tháp thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm... [/nd] [br/Vietsub+TM] [01|https://ok.ru/videoembed/4766034889423?autoplay=1][02|https://ok.ru/videoembed/4766035217103?autoplay=1][03|https://ok.ru/videoembed/4766035282639?autoplay=1][04|https://ok.ru/videoembed/4766035348175?autoplay=1] [05|https://ok.ru/videoembed/4766035413711?autoplay=1][06|https://ok.ru/videoembed/4856961174223?autoplay=1][07|https://ok.ru/videoembed/4856962222799?autoplay=1][08|https://ok.ru/videoembed/4856962353871?autoplay=1] [09|https://ok.ru/videoembed/4871823362767?autoplay=1][10|https://ok.ru/videoembed/4871824149199?autoplay=1][11|https://ok.ru/videoembed/4978852956879?autoplay=1][12|https://ok.ru/videoembed/4978853153487?autoplay=1] [13|https://ok.ru/videoembed/4978853219023?autoplay=1][14|https://ok.ru/videoembed/5021687220943?autoplay=1][15|https://ok.ru/videoembed/5021688269519?autoplay=1][16|https://ok.ru/videoembed/5049776278223?autoplay=1] [17|https://ok.ru/videoembed/5076950387407?autoplay=1][18|https://ok.ru/videoembed/5123340438223?autoplay=1][19|https://ok.ru/videoembed/5174943746767?autoplay=1][20|https://ok.ru/videoembed/5200893119183?autoplay=1] [21|https://ok.ru/videoembed/5254956124879?autoplay=1][22|https://ok.ru/videoembed/5257725020879?autoplay=1][23|https://ok.ru/videoembed/5280591776463?autoplay=1][24|https://ok.ru/videoembed/5319420349135?autoplay=1] [25|https://ok.ru/videoembed/5353161886415?autoplay=1][26|https://ok.ru/videoembed/5377812794063?autoplay=1][27|https://ok.ru/videoembed/5401197611727?autoplay=1][28|https://ok.ru/videoembed/5424522201807?autoplay=1] [29|https://ok.ru/videoembed/5471658904271?autoplay=1][30|https://ok.ru/videoembed/5471659231951?autoplay=1][31|https://ok.ru/videoembed/4555265018423?autoplay=1][32|https://ok.ru/videoembed/5518207945423] [33|https://ok.ru/videoembed/5581247285967][34|https://ok.ru/videoembed/5582128220879][35|https://ok.ru/videoembed/5640710261455][36|https://ok.ru/videoembed/5697304070863][37|https://ok.ru/videoembed/5746556275407][38|https://ok.ru/videoembed/5807376304847][39|https://ok.ru/videoembed/5865378286287][40|https://ok.ru/videoembed/5928032930511][41|https://ok.ru/videoembed/5999942437583][42|https://ok.ru/videoembed/6066998020815][43|https://ok.ru/videoembed/6124115069647][44|https://ok.ru/videoembed/6218661169871] [45|https://ok.ru/videoembed/6312601586383][46|https://ok.ru/videoembed/5672880638664][47|https://ok.ru/videoembed/6399037868751][48|https://ok.ru/videoembed/6461203286735][49|https://ok.ru/videoembed/6528215747279][50|https://ok.ru/videoembed/6638851984079][51|https://ok.ru/videoembed/6845927328463][52|https://ok.ru/videoembed/7033810979535][53|https://ok.ru/videoembed/7161597070031][54|https://ok.ru/videoembed/7251134974671][55|https://ok.ru/videoembed/7275037919951][56|https://ok.ru/videoembed/7301005183695] [57|https://ok.ru/videoembed/7331824405199][58|https://ok.ru/videoembed/7360868387535][59|https://ok.ru/videoembed/6408916437604] [60|https://ok.ru/videoembed/7402090269391][61|https://ok.ru/videoembed/7427311209167][62|https://ok.ru/videoembed/7469400591055][63|https://ok.ru/videoembed/7399973653134][64|https://ok.ru/videoembed/7492208233167][65|https://ok.ru/videoembed/7518396680911][66|https://ok.ru/videoembed/7539833244367][67|https://short.ink/U4KwomAq2][68|https://ok.ru/videoembed/6605454314039] [69|https://ok.ru/videoembed/7622208719567][70|https://ok.ru/videoembed/7629016533711][71|https://ok.ru/videoembed/6670498925111][72|https://ok.ru/videoembed/6825283357384] [br/Arc] [35-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/57f21a5e1d6a04dc2199b4f1d2d4feba/playlist.m3u8] [34-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/562c8fe6dfbdf20aada7b6181fa9fac1/playlist.m3u8] [33-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/beeffe86cd517477a0671dc9c30ea046/playlist.m3u8] [32-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/78cb038b3d3a2a1b61563e2e4ca131ea/playlist.m3u8] [31-] [30-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/acd08e3e44e7d227a76e85c4c2598376/playlist.m3u8] [29-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6f6f791d000a76cfe95000182ae81e7a/playlist.m3u8] [28-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c15c56e36a279166ed6d6aaf277bd5d1/playlist.m3u8] [27-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ef918d1330478b20501a14105737584a/playlist.m3u8] [26-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d2387e6c2ad51d0cb7b0020936ff9eb1/playlist.m3u8] [25-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/49f2a65fe12bd25066e1cf72e64eb33c/playlist.m3u8] [24|https://hhtq.club/embed/f31937ac924c00730117182cab3e31c6] [ 23 | https://archive.org/download/dptk5_23/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/dptk22/22.mp4 ] [ 21 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c1bfe04c646ef28cc08e9490c9b2c355/playlist.m3u8 ] [ 20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/594bb6f36b1263f4a6608a58f168f55e/playlist.m3u8 ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5541b186246614145a9c42dcc0bc9c43/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5045e5268d53c8befa523563596ef0bb/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5c7924dc23c7e75d0c631a4170efeb60/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d31500f65166cbfc24d611c4a13d07a5/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/adf7ac0d8c0f33d94eab0f08ae008100/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c578162f0f98074efff5313a21ba7893/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5639778a2e8a9f95589049ef85dc3afa/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c30615e81486afb18977716914666468/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/09558192d35c14cdceff0d483b7def8a/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e3a8410e16b6ac97d3b295e1b7b1e420/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1aa1e9e56a3c76be47330ef89c5e8766/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2655ba979a22c1c4a24b432112136751/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/573baa8fc9c755147e2afa33c4e43cf6/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/81e1800949549276a8f62a653c362efa/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ceaacb14de5b8fe278d3f7c91893bbcd/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f235c76c8e3185e0a7834b23bc704911/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9dffcd9a4d9936020e9d2d86cbf7e708/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c17402cfa930aae1711a0f30aca09c22/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0486dd66683fc8fc6fa5c6b11bef1b09/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi chủ nhật hằng tuần

Phim khác