Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tru Tiên - Jade Dynasty (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 26 / 26 VietSub ] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 31/10/2023

Nội dung

[stt/ Tập 26 / 26 VietSub ] [sc/7.8] [info] [+] Tru Tiên [/info] [nd]Đứa trẻ nhỏ dại gặp phải biến cố lớn. Cầu đạo ở Thanh Vân, Bản lĩnh lộ ra. Trong lúc vấn đạo thì còn phải hỏi thiên địa lòng người. Phệ Hồn uống máu, chiến với Huyền Xà. Trong Bích Huyết Động, có được Thiên Thư [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Trương Tiểu Phàm[/act] [br/Hx] [26-end|https://short.ink/o4B9EoTAGZ] [25|https://short.ink/-gsWNdbtlp] [24|https://short.ink/mAgJxWq7N] [ 23 | https://short.ink/exURct6YS ] [ 22 | https://short.ink/YHAVzD5t8 ] [ 21 | https://short.ink/0HTZ3XieD1] [ 20 | https://short.ink/hIW16ijjc ] [ 19 | https://short.ink/x-IbimzOfH] [ 18 | https://short.ink/be_z_0vMR ] [ 17 | https://short.ink/D3jhcpNHL ] [ 16 | https://short.ink/nFXJmzfJ9 ] [ 15 | https://short.ink/eNJN9Um9- ] [ 14 | https://short.ink/cqvCE_Agz ] [ 13 | https://short.ink/hTuOB6xv6 ] [ 12 | https://short.ink/CFu8qyOMM ] [ 11 | https://short.ink/JGH1sqsic ] [ 10 | https://short.ink/BRJVuZO-h ] [ 9 | https://short.ink/XhbWCq_q9 ] [ 8 | https://short.ink/V70V72iiis] [ 7 | https://short.ink/8bjv_TA3vt] [ 6 | https://short.ink/bJMA13_oN ] [ 5 | https://short.ink/34-ehdbo4 ] [ 4 | https://short.ink/R1GRD-iSs ] [ 3 | https://short.ink/CGGtvsE2c ] [ 2 | https://short.ink/R6OD8E1lS ] [ 1 | https://short.ink/VdqZJukII ] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/4724998933199][02|https://ok.ru/videoembed/4724999129807][03|https://ok.ru/videoembed/4724999260879][04|https://ok.ru/videoembed/4766197942991][05|https://ok.ru/videoembed/4766198074063][06|https://ok.ru/videoembed/4781820086991][07|https://ok.ru/videoembed/4856978803407][08|https://ok.ru/videoembed/4871843285711][09|https://ok.ru/videoembed/4871843482319][10|https://ok.ru/videoembed/4904748780239][11|https://ok.ru/videoembed/3787885841115][12|https://ok.ru/videoembed/5021737224911] [13|https://ok.ru/videoembed/4835885910670][14|https://ok.ru/videoembed/5021737749199][15|https://ok.ru/videoembed/5021737880271][16|https://ok.ru/videoembed/5063309724367][17|https://ok.ru/videoembed/5089940277967][18|https://ok.ru/videoembed/5152559467215][19|https://ok.ru/videoembed/5183690312399][20|https://ok.ru/videoembed/5211335232207][21|https://ok.ru/videoembed/5261959563983][22|https://ok.ru/videoembed/5288009337551][23|https://ok.ru/videoembed/5327132297935][24|https://ok.ru/videoembed/5360782936783] [25|https://ok.ru/videoembed/5384313440975]26-end|https://ok.ru/video/4377674451675] [br/Arc] [24-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/08323bb03092e3fbd67eccd808529214/playlist.m3u8] [ 23 | https://archive.org/download/trutien23/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/trutien_22/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/tt21_20221213/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/tt20_20221129_202211/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/tt19_20221122/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/tt_18/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/tt_17/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/tt_16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/tta15/15.ia.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/tt_14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/tt_13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/tt_12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/tt_11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/tt_10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tt_09/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tt_08/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tt_07/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tt_06/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tt_05/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tt_04/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tt_03/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tt_02/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tt_01/01.mp4 ] [br/Fm] [ 23 | https://filemoon.sx/e/y3ocqvmgl28j ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/ipaa55elt5i3 ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/zabmwm0uqu2d ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/tf1zkitfhzzz ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/8bspkd99seky ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/lwhyovl9hrj1 ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/bulybnmu1cze ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/9g50dhg0g2gv ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/s9f1to0cgll2 ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/1n9ouvs1u7wu ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/b1j2tzsdey1q ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/dxyc05fizcnf ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/1k5jxtio405e ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/11t52tcrwkbi ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/3tsle0d4pf6j ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/x30cqtffnkap ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/3kgxrxfehaml ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/4df39z02f6h5 ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/lmr2gnnkrgyt ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/ne3v39tzq208 ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/cpoldg8ligvi ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/tis4pczchkqz ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/5uc33mawgdja ] [br/Sb] [ 23 | https://sblongvu.com/e/c8of8g9notjx ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/y9utb78n63p7 ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/349p6qv428oh ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/icne881n25qc ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/3mtv0cbay4om ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/4pmh147srxrp ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/zl8wzxgad18o ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/byykeuvmocwe ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/xcdgm2w75nct ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/5aj1phc3kqwm ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/dwsi26bmv53b ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/wccavnhzt1un ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/47n9xu9kydpa ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/f6kybcfmvxqa ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/de049c74m653 ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/xvfstjeczvno ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/liuulm04y4r8 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/txm9k0kzb4dc ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/pn3njpl0nq9r ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/vbp5dvg44yps ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/gk0ip4jy5581 ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/uh4r18wfsjrv ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/dcqfdo28ihg3 ] [br/M3u8] [26|https://hdbo.opstream5.com/20230129/30264_d986bf18/index.m3u8] [25|https://hdbo.opstream5.com/20230129/30263_ff68b413/index.m3u8] [24|https://hdbo.opstream5.com/20230129/30262_9b6395b5/index.m3u8] [23|https://kd.opstream3.com/20230101/28942_9931e6b1/index.m3u8] [22|https://kd.opstream3.com/20221225/28804_e87c2a0a/index.m3u8] [21|https://kd.opstream3.com/20221218/28586_93d72eaa/index.m3u8] [20|https://kd.opstream3.com/20221211/28297_e39f99a8/index.m3u8] [19|https://kd.opstream3.com/20221211/28296_7a87a296/index.m3u8] [18|https://kd.opstream3.com/20221211/28295_e365c699/index.m3u8] [17|https://hdbo.opstream5.com/20221109/25682_eca340ee/index.m3u8] [16|https://1080.opstream4.com/20221104/37201_04345c03/index.m3u8] [15|https://hd1080.opstream2.com/20221030/27835_01a35f04/index.m3u8] [14|https://hd1080.opstream2.com/20221022/27543_0534b4ce/index.m3u8] [13|https://hd1080.opstream2.com/20221016/27371_97c7bb44/index.m3u8] [12|https://kd.opstream3.com/20221008/23418_48abf252/index.m3u8] [11|https://hdbo.opstream5.com/20220928/22968_ef6e0f06/index.m3u8] [10|https://hdbo.opstream5.com/20220924/22637_30d3a3c3/index.m3u8] [9|https://hdbo.opstream5.com/20220924/22635_85ea3d08/index.m3u8] [8|https://kd.opstream3.com/20220910/21283_69816286/index.m3u8] [7|https://kd.opstream3.com/20220831/20938_c658cbdf/index.m3u8] [6|https://kd.opstream3.com/20220827/20710_57d872b3/index.m3u8] [5|https://kd.opstream3.com/20220827/20709_658409f0/index.m3u8] [4|https://kd.opstream3.com/20220827/20708_427072e0/index.m3u8] [3|https://kd.opstream3.com/20220827/20707_ecaca8a2/index.m3u8] [2|https://kd.opstream3.com/20220827/20706_35295137/index.m3u8] [1|https://kd.opstream3.com/20220827/20705_3df9a07a/index.m3u8] [br/Pd] [ 21 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ba9feaebaee056a4a32f467530d133f1/playlist.m3u8 ] [ 20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7bb274b10bafa31d317f8fe710414a56/playlist.m3u8 ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5d274e48cf8d99757bc83323b9a99c91/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c9020b6a84ebc2a9db5fcb3fdb2e471f/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/400252439aac071ccfef5f4e8f229101/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ef69d800e2e208e3df696beb34d87b7d/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9d206a4c447e2db91994b2607c150ff7/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cb2f4f25ce9f30a0647fcdee00db7b8f/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e89e36e33b950bde4c6ef16e1cd7d70f/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e89e36e33b950bde4c6ef16e1cd7d70f/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/28fcd5372955788b1cd6db6f1422c1ae/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7f966e54e85f5dd5df0ff47979bab97c/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a93ed1c650ff6b50d3c3fa0fc568d74e/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/72354cf7f2d2c0e53e8e80ce51c25314/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4ed55f9a0013f4800054d19ae912e12b/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2ea8136b934bc4ec91eaf325db05f190/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9a6a585133fc150740c49e9513757593/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/811b9141cf96b2a3757443bf2f2e70dd/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/29d177f17474cadbb6f2e2ee326dce98/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5c410bbc0faf77ef17c11d65793190cc/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c1a4b9d7cea0ffb357f9b8369642cff3/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 3 hằng tuần

Phim khác