Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tinh Vực Bốn Vạn Năm - Xing Yu Si Wan Nian (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 16 /16 VietSub ] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 31/10/2023

Nội dung

[stt/ Tập 16 /16 VietSub ] [sc/7.8] [info] [+] Tinh Vực Bốn Vạn Năm [/info] [nd]Từ nằm trâu chân nhân tiểu thuyết 《 Tu chân bốn vạn năm 》 Cải biên, giảng thuật tương lai khoa huyễn tu chân thế giới hạ, luyện khí thiên tài Lý Diệu bởi vì linh năng khai phát vượt qua thấp mà một mực không cách nào đột phá bình cảnh, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp thu được bốn vạn năm tu luyện tri thức, bởi vậy bật hack, lại vẫn bỏ lỡ liên thi. Tại bằng hữu cùng đạo sư cổ vũ hạ, dựa vào chính mình ý chí lực đoạt lại tham dự liên thi cơ hội, cuối cùng tiến vào ngưỡng mộ trong lòng đại học, đi vào thực hiện mình trở thành luyện khí sư mộng tưởng cố sự. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Lý Diệu[/act] [br/OK] [01|https://ok.ru/videoembed/4941199903439][02|https://ok.ru/videoembed/4941200100047][03|https://ok.ru/videoembed/4941200165583][04|https://ok.ru/videoembed/5021416819407][05|https://ok.ru/videoembed/5021430123215][06|https://ok.ru/videoembed/5021430909647][07|https://ok.ru/videoembed/5063304678095][08|https://ok.ru/videoembed/5089978354383][09|https://ok.ru/videoembed/5152513395407][10|https://ok.ru/videoembed/5183671110351][11|https://ok.ru/videoembed/5211317144271][12|https://ok.ru/videoembed/5261944031951] [13|https://ok.ru/videoembed/5288002521807][14|https://ok.ru/videoembed/5327118928591][15|https://ok.ru/videoembed/5360777300687][16-end|https://ok.ru/videoembed/5384303938255] [br/Hx] [16-end|https://short.ink/IWvsI0zhBj] [15|https://short.ink/zrAEs_KEK] [ 14 | https://short.ink/rfQoixl2dx ] [ 13 | https://short.ink/fUY4-cSL-9 ] [ 12 | https://short.ink/8DZuQuTm6 ] [ 11 | https://short.ink/NscttCwK1v ] [ 10 | https://short.ink/SZ8Mf7FB4_ ] [ 9 | https://short.ink/MFOD17v21 ] [ 8 | https://short.ink/cCL__jUag ] [ 7 | https://short.ink/YUWDpcmHQ ] [ 6 | https://short.ink/-SZuyRn1W ] [ 5 | https://short.ink/n5vMpvIgr ] [ 4 | https://short.ink/f_fmnWhKO ] [ 3 | https://short.ink/b5ctmb6aT ] [ 2 | https://short.ink/9Y4stDYtW ] [ 1 | https://short.ink/Mt43AQDyIz ] [br/Arc] [15-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f267359bb54a2e98af206733ab409341/playlist.m3u8] [ 14 | https://archive.org/serve/tvbvn14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/tvbvn13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/tvbvn/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/tvbvn11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/tvbvn10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tvbvn_09/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tvbvn_08/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tvbvn_07/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tvbvn_06/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tvbvn_05/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tvbvn_04/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tvbvn_03/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tvbvn_02/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tvbvn_01/01.mp4 ] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2344e0a2bb299a166aac6609fd9e4b2b] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2872428fe28a962a6ef1fd7737c34a83] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=836b099e09b0342e86c9d37d75aed401] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0fae7b49b11bba82120041df00d79dd6] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=047a1541bd79520fc97f44d8127e8bb7] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a0a7a9dc74591a0d193e19ef561a465a] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=18979998f9c594d6c2dd6b4a96168e7f] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=85a10a5e4717a72f7828e6666602e976] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=10800c035686a9134125f4c9677dbcc8] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=10f5eb47ca84025bae7d288e022e7510] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5fcc0e0056e17ef289472bb76f0ab47b] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6498b40161bdf70683d4d2ff71fb1e7f] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1fad1c9eaa787dcba0ab1332faa52654] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ce6a546028d35b49e949e1021942273e] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ff358fa58941dae327a9f5fda6590d21] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c426bf1c8eaaa1fbf2964d0d7fff3709] [br/M3u8] [1|https://hls1.streamc.xyz/2344e0a2bb299a166aac6609fd9e4b2b/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/2872428fe28a962a6ef1fd7737c34a83/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/836b099e09b0342e86c9d37d75aed401/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/0fae7b49b11bba82120041df00d79dd6/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/047a1541bd79520fc97f44d8127e8bb7/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/a0a7a9dc74591a0d193e19ef561a465a/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/18979998f9c594d6c2dd6b4a96168e7f/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/85a10a5e4717a72f7828e6666602e976/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/10800c035686a9134125f4c9677dbcc8/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/10f5eb47ca84025bae7d288e022e7510/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/5fcc0e0056e17ef289472bb76f0ab47b/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/6498b40161bdf70683d4d2ff71fb1e7f/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/1fad1c9eaa787dcba0ab1332faa52654/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/ce6a546028d35b49e949e1021942273e/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/ff358fa58941dae327a9f5fda6590d21/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/c426bf1c8eaaa1fbf2964d0d7fff3709/hls.m3u8] [br/Mb] [ 12 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam/12/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam/11/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam/10/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam/9/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam/8/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam/7/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam/6/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam/5/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam-5.m3u8 ] [ 4 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam/4/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam-4.m3u8 ] [ 3 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam/3/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam-3.m3u8 ] [ 2 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam/2/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam-2.m3u8 ] [ 1 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam/1/Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam-1.m3u8 ] [br/Pd] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4ccacf1c84598d709c5bf5e851f64225/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/33cee7896e334210d807f39cba1ac614/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/666b9394304fffd889299cb9ad3fe28b/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/acff3f96b3de7f56d1d229c6a813b6c0/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/83312f6c3bf342495e5608e589dccbe2/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bd442aef6a28d58a1f0677c32e7c0377/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/73c5aceb0cdd6a771b88c2438d8699da/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9ecf1745106d24b30e01e968960c8694/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a4bc165108cdbdc2fe0185b7bfa4d864/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0d304a0eb14d1a6e42f6a9bf2377b05c/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c8e8c8a9268efeba5eea3db01049d174/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5e8de787e4a5829b33efcd8c3c7de5d4/playlist.m3u8 ]
Phim hoàn thành

Phim khác